WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułku piechoty - 1939 - Pluton przeciwgazowy (Etat nr 6)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Charakterystyka etatu

Przed 1936 rokiem w kompaniach k.m. i b.t. istniały patrole przeciwgazowe, a w batalionach były wozy do przewozu sprzętu p-gaz z należnościami kompanijnymi. Pułkowy pluton przeciwgazowy istniał, lecz miał stosunkowo mało sprzętu. W nowej organizacji specjaliści przeciwgazowi zostali skoncentrowani tylko na poziomie pułku, dostali jednak znacznie większy tabor. Każda drużyna plutonu mogła działać samodzielnie i wspierać jeden batalion strzelecki. Pozostały sprzęt przeciwgazowy pułku został prawdopodobnie rozdzielony na wozy amunicyjne w kompaniach. 

Pluton podlegał gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

Wcześniejszą rekonstrukcję opracowaną przez Krzysztofa Gebhardta można zobaczyć na podstronie rekonstrukcji

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca plutonu
  
 • kapitan/porucznik: dowódca plutonu pgaz.
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: pgaz.
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

 

 

zastępca dowódcy plutonu
 • sierżant: pgaz.
 
 • 1 pistolet
goniec
 • strzelec: pgaz.
 
 • 1 kbk z bagnetem
patrol zwiadowców gazowych
 4 zwiadowców gazowych
 • kapral: pgaz.
 • 2 st. strzelców: pgaz.
 • strzelec: pgaz.
 
 • 4 kbk z bagnetem
3. Drużyny pionierów

 

 

1-wsza drużyna
  
 • plutonowy: pgaz.
 • kapral: pgaz.
 • 2 st. strzelców: pgaz.
 • 8 strzelców: pgaz.
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy drużynowy[1]:
 • 12 kbk z bagnetem
2-ga drużyna jak 1-wsza
3-cia drużyna jak 1-wsza
4. Tabor
 wozy sprzętowe
3 woźniców
 • 3 strzelców: pgaz.
 • 6 konie pociągowe taborowe
 • 3 wozy taborowe:
  • 1 wóz na materiał zaczepny,
  • 1 wóz na materiał zapasowy dla drużyn,
  • 1 wóz z zapasowym zestawem drużynowym

 

 • 3 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 1

podoficerowie: 8

 • 1 sierżant
 • 3 plutonowych
 • 4 kaprali

szeregowcy: 38

 • 8 st. strzelców
 • 30 strzelców

razem: 47

konie: 12
 • 12 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 6 wozów taborowych

 

 • 45 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 3 strzelców-woźniców i 3 kbk z bagnetem, pozostałych 3 woźniców ze składu drużyn.

Pluton przeciwgazowy
Pluton przeciwgazowy


 • 1) Na wozie: 1. Skrzynia z ubraniami (13 par butów, 20 par rękawic, 10 ubrań ochronnych); 2. Skrzynia transportowa długa (studnie abisyńskie); 3. Skrzynia transportowa krótka (zestaw zunifikowany do odkażania terenu: 10 bębnów z wapnem a 40kg.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.283 s, memory: 16.99