WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Pluton artylerii piechoty (Etat nr 7)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ

rysunki: Marek Gabryszuk

Charakterystyka etatu

Pluton artylerii piechoty miał umożliwić natychmiastowe wsparcie ogniowe, celem umożliwienia dalszego poruszania się oddziałów pułku. Pluton miał walczyć wewnątrz ugrupowania piechoty zwalczając środki ogniowe nieprzyjaciela (c.k.m.-y, działa piechoty, gniazda oporu) oraz pojazdy pancerne, poprzez strzelanie na wprost. Ze względu na mały zapas amunicji (232 szt.) pluton miał być używany tylko w przypadku, kiedy inna ciężka broń piechoty (c.k.m-y i moździerze) nie będzie w stanie sobie poradzić.

Działa, którymi dysponował pluton nie były dedykowane dla artylerii piechoty. Były to takie same działa (wz. 1902/26) jaki używano w artylerii konnej. Były stanowczo za ciężkie, jak na zadanie, które miały wykonywać: wymagały większej ilości obsługi (6-cio konne zaprzęgi), trudniej było je maskować (wielkość) i nie można ich było ręcznie przetaczać na stanowisko ogniowe (masa). Plusem były: większa prędkość wylotowa pocisków (celność, siła rażenia kinetycznego) i dostępność amunicji (taka sama jak w artylerii lekkiej). W związku z haubizacją artylerii (po dwa dywizjony w pułku) i tym samym pozyskaniem coraz większej ilości starych armat 75-mm, planowano rozwinięcie plutonu do etatu baterii.

Pluton podlegał gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca plutonu
  
 • kapitan/porucznik: oficer artylerii
 • koń wierzchowy
 
 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.[1]
 
 • 1 kbk z bagnetem
luzak[2]
 • strzelec: jezdny
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

zastępca dowódcy plutonu
 • porucznik/podporucznik: oficer artylerii
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: arm.
 
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer strzelniczy
 • kapral: podoficer strzelniczy
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
patrol zwiadowczy
 4 zwiadowców
 • kapral: zwiadowca
 • st. strzelec: zwiadowca
 • 2 strzelców: zwiadowcy
 • 4 konie wierzchowe
 • 4 kbk z bagnetem
patrol telefoniczny konny
3 telefonistów
 • st. strzelec: telefonista konny
 • 2 strzelców: telefoniści konni
 • 4 konie wierzchowe (w tym jeden juczny)
 • juki
 • 3 kbk z bagnetem
patrol telefoniczny pieszy
5 telefonistów
 • kapral: telefonista
 • st. strzelec: telefonista
 • 3 strzelców: telefoniści
 • koń pociągowy taborowy
 • biedka
 • 5 kbk z bagnetem
3. Działony

 

1-wszy działon

 

działonowy
 • plutonowy: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
jaszczowy
 • kapral: arm.
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
obsługa działa i jaszcza
 • st. strzelec: celowniczy
 • 5 strzelców: arm.
 • jaszcz
 • 1 działo 75 mm
 • 6 kbk z bagnetem
jezdni i konie
 • st. strzelec: jezdni
 • 5 strzelców: jezdni
 • 12 koni pociągowych artyleryjskich
 • 6 kbk z bagnetem
2-gi działon jak 1-wszy
4. Tabor

 

puszkarz
 • kapral: puszkarz
 
 • 1 kbk z bagnetem
wóz narzędziowy
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 2

podoficerowie: 8

 • 2 plutonowych
 • 6 kaprali

szeregowcy: 38

 • 7 st. strzelców
 • 31 strzelców

razem: 48

konie: 42
 • 15 koni wierzchowy
 • 24 konie pociągowe artyleryjskie
 • 3 konie pociągowe taborowe
środki przewozowe:
 • wóz taborowy
 • biedka
 • 2 jaszcze
 • 2 armaty 75mm
 • 41 kbk z bagnetem
 • 5 pistoletów

Funkcje żołnierzy w działonie

Pluton artylerii piechoty
Pluton artylerii piechoty

Część spieszana:

 • działonowy - dowodził działonem,
 • po spieszeniu dowodził obsługą działa i jaszcza,
 • podczas przemieszczana się prowadził zaprzęg z działem;
 • celowniczy - po spieszeniu był zastępcą działonowego, zajmował się wycelowaniem działa;
 • ładowniczy - ładował działo;
 • zamkowy - oddawał strzał;
 • amunicyjny - uzbrajał pociski i nastawiał zapalniki;
 • wręczyciele - wyjmowali z jaszcza i podawali do amunicyjnego naboje (lub jeden z nich podawał naboje od amunicyjnego do ładowniczego)

Część jezdna:

 • jaszczowy - zastępca działonowego,
 • prowadził zaprzęg z jaszczem,
 • po spieszeniu dowodził obydwoma zaprzęgami z przodkami oraz prowadził konia działonowego;
 • jezdni - prowadzili zaprzęgi armaty i jaszcza, w każdym zaprzęgu był jezdny pary szpicowej, środkowej i dyszlowej, każdy jezdny kierował dwoma końmi: siodłowym i podręcznym;
 • celowniczy, ładowniczy i zamkowy podczas jazdy siedzieli na przodku działa;
 • amunicyjny i wręczyciele podczas jazdy siedzieli na przodku jaszcza;

Amunicja do armaty

Jednostka ognia wynosiła 30 naboi. Działon przewoził prawie 4 j.o. - 116 nabojów:

 • jaszcz - 44 naboje;
 • przodki po  36 naboje każdy.

 • 1) Opis w etacie arm.. nie wiem jak rozwinąć.
 • 2) Luzak dowódcy i zastępcy dowódcy
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.326 s, memory: 16.99