WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon pancerny - 1939 - Dowództwo dywizjonu (Etat nr 1)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ [1]
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca dywizjonu pancernego uzbrojonego w samochody pancerne wz.34
  
 • dowódca dywizjonu - major
 • strzelec samochodu pancernego – kapral
 • kierowca samochodu pancernego – st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – st. pancerny
 • ordynans osobisty
 • samochód pancerny wz.34 z ckm
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety wz.35
 • 2 bagnety
Dowódca dywizjonu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego.
Dowódca dywizjonu pancernego uzbrojonego w samochody pancerne wz.29
  
 • dowódca dywizjonu - major
 • 2 strzelców samochodu pancernego – plutonowy, st. pancerny
 • 2 kierowców samochodu pancernego – kapral, st. pancerni
 • kierowca samochodowo-motocyklowy– st. pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • samochód pancerny wz.29
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
 • 4 pistolety wz.35
 • 4 bagnety

uwaga:

 • etat ten był powiększony o plutonowego, st.pancernego, 2 pistolety, 2 bagnety
 • zamiast samochodu pancernego wz.34 miał samochód pancerny wz.29
Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

adiutant
 • adiutant - kapitan, pistolet osobisty, lornetka osobista
 • pisarz – plutonowy
 • ordynans osobisty - pancerny
środek transportu dla adiutanta i pisarza to łazik dowódcy dywizjonu
 • 2 kbk z bagnetem
gońcy
 • 3 gońców - kapral, 2 st.pancernych, 3 kbk z bagnetem
 • 3 kierowców - 3 pancernych, 3 kbk z bagnetem
 • 3 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
 • 6 kbk z bagnetem
patrol sanitarny
 • pdf. sanitarny - st.sierżant
 • sanitariusz - kapral
 • kierowca samochodowy - st.pancerny
 • ambulans sanitarny (początkowo furgon sanitarny PF 508-III, później etatowo ambulans sanitarny PF 621L)
 • 3 bagnety
Drużyna regulacji ruchu
  
 • dowódca drużyny i 1 patrolu - sierżant
 • dowódca 2 patrolu - plutonowy
 • 2 celowniczych - 2 kaprali
 • 4 kierowców - 2 st.pancerny, 2 pancernych
 • 4 motocykle Sokół 1000 M111
 • 2 r.k.m. wz 28
 • 5 kbk z bagnetem
 • 3 pistolety wz.35 (sierżant i celowniczy r.k.m.
 • 2 bagnety (celowniczy r.k.m.

Drużyna dzieliła się na 2 czteroosobowe patrole, każdy w składzie: dowódca, celowniczy rkm, 2 kierowców, 2 motocykle

Drużyna łączności
 patrol radio
 • dowódca drużyny i patrolu radio - st. sierżant, pistolet wz.35, bagnet
 • 2 radiotelegrafistów - kapral,  st. pancerny, 2 kbk z bagnetem
 • prądnicowy - pancerny, kbk z bagnetaem
 • kierowca samochodowy - pancerny, kbk z bagnetem
 • samochód łazik-radio PF 508/518 z radiostacją N-1/S
 • 4 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet wz.35
 • 1 bagnet (sierżant)

Do dnia 31 marca 1939 roku w drużynie łączności były dwa patrole radio:

 • 1 patrol radio: dowódca drużyny i patrolu: st. sierżant, radiotelegraficta: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na smocjodzie PF 508/518
 • 2 patrol radio: dowdca patrolu: plutonowy, radiotelegraficta: st. pancerny, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na smocjodzie PF 508/518

Konieczność poprawki wynikała z niedostatku sprzętu

patrol łączności z lotnikiem
 • dowódca patrolu - sygnalista - kapral
 • płachtowy - pancerny
 • kierowca - st.pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza (dowódca)
 • 4 płachty sygnałowe (płachtowy)
 • 2 tyczki przekazywacza (kierowca)
 • 3 kbk z bagnetem
Drużyna pioniersko-gazowa
  
 • dowódca drużyny i 1 patrolu - sierżant
 • 2 dowódców patroli - plutonowy, kapral
 • 3 pionierów - 3 st.pancernych
 • 3 kierowców samochodowych - 3 pancernych
 • 3 samochody specjalne PF 508/518 furgon
 • 8 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet wz.35
 • 1 bagnet
Organa kwatermistrzowskie
 oficer pieniężno-materiałowy
 • oficer pieniężno-materiałowy - kapitan
 • ordynans osobisty - pancerny
 • kierowca samochodowy - pancerny
 • samochód osobowo-terenowy
 • 2 kbk z bagnetem
podoficerowie rachunkowi
 • pdf. rachunkowo-materiałowy - sierżant
 • pdf. rachunkowo-pieniężny - sierżant
 • pisarz - kapral
 
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
 • 2 bagnety
podoficerowie żywnościowi
 • pdf. żywnościowy - sierżant, pistolet, bagnet
 • kierowca samochodowy - pancerny, kbk z bagnetem
samochód ciężarowy do dwóch ton
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet wz.35
 • 1 bagnet
podoficer uzbrojenia
 • pdf. broni i gazowy - st.sierżant, pistolet, bagnet

przydzielone środki transportu:

 • w dyspozycji pdf. broni i gaz. - 3 ciężarówki z taboru plutonu techniczno-gospodarczego wraz z kierowcami do przewozu amunicji
 • 1 pistolet wz.35
 • 1 bagnet
Pluton techniczno-gospodarczy
 dowódca
 • oficer techniczny - dowódca plutonu - kapitan
 • ordynans osobisty - pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - st.pancerny
 • motocykl z koszem (Sokół 1000 M111)
 • 2  kbk z bagnetem
drużyna techniczna
  
 • pdf. sprzętowy - st.sierżant
 • pdf. materiałów pędnych - plutonowy

przydzielone środki transportu:

 • w dyspozycji pdf. sprzętowego - 4 ciężarówki pod sprzęt techniczny i 2 ciężarówki do transportowania czołgów wraz z kierowcami z taboru plutonu
 • w dyspozycji pdf. materiałów pędnych - 3 cysterny samochodowe wraz z kierowcami z taboru plutonu
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
 • 1 bagnet
warsztat reperacyjny
 • dowódca warsztatu - mechanik czołgowy - sierżant
 • mechanik czołgowy - plutonowy
 • elektromechanik samochodowy - plutonowy
 • tokarz metalowy - kapral
 • spawacz - kapral
 • kowal - st.pancerny
 • ślusarz - st.pancerny
 • kierowca samochodowy - pancerny
 • warsztat polowy na samochodzie PF 621L
 • agregat prądotwórczy
 • 7 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
 • 1 bagnet

Samochód warsztatowy nosił nazwę: Warsztat polowy na samochodzie PF 621L.

Opis (oryginalny, w nawiasach uzupełnienie): Podwozie normalne samochodu "Polski Fiat" 621L. Nadwozie specjalne, wykonane jako obniżone, w formie szczelnego pudła z otwieranymi boczkami [podwyższone burty boczne otwierały się na dół tworząc podest do pracy, dach był z nasmołowanego brezentu]. Wyposażenie - tokarka [Pionier], wiertarka, szlifierki: do zaworów, cylindrów, narzędzi, kowadło, kuźnia, butle tlenu, acetylenu, dźwig, narzędzia kowalskie, monterskie, blacharskie, spawalnicze. Napęd maszyn - elektryczny z elektrowni polowych. Przeznaczenie: drobne naprawy i remonty w warunkach polowych.

drużyna gospodarcza
  
 • sierżant-szef - st.sierżant, pistolet, bagnet
 • pdf. gospodarczy - sierżant, pistolet, bagnet

przydzielone środki transportu:

 • w dyspozycji sierżanta-szefa - ciężarówka kancelaryjno-bagażowa wraz z kierowcą z taboru plutonu
 • 2 pistolety
 • 2 bagnety
załogi zapasowe
 • 9 żołnierzy załóg zapasowych - plutonowy, kapral, 2 st.pancernych, 5 pancernych, 9 kbk z bagnetem, ckm wz.25

przydzielone środki transportu:

 • ciężarówka wraz z kierowcą z taboru plutonu
 • 1 ckm wz.25 (do obrony przeciwlotniczej)
 • 9 kbk z bagnetem
kucharze
 • 3 kucharzy - st.pancerny, 2 pancernych
  • w tym jeden do obsługi stołowni oficerskiej
 • kuchnia polowa wz.31/Sam typ IV

przydzielone środki transportu:

 • ciężarówka przykuchenna wraz z kierowcą z taboru plutonu
 • 3 kbk z bagnetem
szewc / krawiec
 • szewc - pancerny
 • krawiec - pancerny
środek transportu to samochód kancelaryjno-bagażowy
 • 2 kbk z bagnetem
tabor
  
 • 14 kierowców - 14 pancernych
 • 9 samochodów ciężarowych do 2 ton
 • 3 cysterny samochodowe lub ciężarówki z beczkami
 • 3 przyczepy paliwowe
 • 2 samochody do transportu czołgów
 • 14 kbk z bagnetem

dysponenci i przeznaczenie:

 • 4 samochody ciężarowe - pdf. sprzętowy - pod sprzęt techniczny
 • 3 samochody ciężarowe - pdf. broni i gaz. - do przewozu amunicji
 • 1 samochód ciężarowy - sierżant-szef - kancelaryjno-bagażowy
 • 1 samochód ciężarowy - załogi zapasowe - przewóz załóg zapasowych i ckm plot.
 • 3 cysterny samochodowe - pdf. materiałów pędnych - do przewozu paliwa
 • 2 transportery czołgów - pdf. sprzętowy

Istnieje prawdopodobieństwo, że w jednostkach nie było wystarczającej liczby transporterów czołgów. Możliwe, że z tej przyczyny w niektórych dyonach był tylko jeden transporter, a w miejsce drugiego zajmował ciągnik półgąsienicowy C4P przeznaczony do ewakuacji pojazdów.

razem dowództwo dywizjonu pancernego wz.34/wz.29

oficerowie: 4

szeregowi: 90/92

 • 5 st.sierżantów
 • 7 sierżantów
 • 7/8 plutonowych
 • 11 kaprali
 • 17/18 st.pancernych
 • 43 pancernych

Pojazdy (razem 30)

 • 2 samochody osobowo-terenowe PF 508-III
 • 10 samochodów ciężarowych do 2 ton PF 621L
 • 2 transportery czołgów PF 621L,
 • 3 cysterny samochodowy (lub ciężarówki z beczkami) PF 621L z 3 przyczepami paliwowymi
 • 1 warsztat samochodowy PF 621L
 • 3 PF 508/518 furgon
 • 1 łazik-radio PF 508/518 z radiostacją N-1/S
 • 1 ambulans sanitarny PF 621L
 • 9 motocykli z koszem Sokół 1000 M111

Wyposażenie

 • kuchnia polowa
 • agregat prądotwórczy
 • 1 samochód pancerny wz.34 z ckm / 1 samochód pancerny wz.29,
 • 1 ckm wz.25
 • 2 rkm wz.28
 • 72 kbk z bagnetem
 • 15/17 pistoletów
 • 18/20 bagnetów

Dowództwo dywizjonu pancernego
Dowództwo dywizjonu pancernego


 • 1) Ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.322 s, memory: 16.83