WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Dowództwo Brygady ON typ I (etat Nr 1)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1) Dowódca brygady (półbrygady)
  
 • pułkownik (podpułkownik) służby stałej
 • samochód osobowy
 
2) Sztab i funkcyjni
 oficer sztabu brygady (oficer sztabu półbrygady)
 • podpułkownik (major) służby stałej
  
podoficer kancelaryjno-administracyjny
 • chorąży zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[1]
podoficer gospodarczy
 • st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[1]
pisarz kanc.
 • podoficer rezerwy lub st. strzelec
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
kierowca samochodu
 • niższy funkcjonariusz państwowy
  
rusznikarze
 • 1 do 6 rusznikarzy kontraktowych[3]
  
razem:
 • oficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 2-7
 • samochód osobowy: 1
 • konie: 2
 • wozy: 1
 • pistolety: 2[1]

uwagi:

 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 3) Rusznikarze kontraktowi w XI grupie uposażeniowej kontraktowani z budżetu ON w ilości od 1 do 6 na brygadę (półbrygadę) w zależności od ilości baonów. Rusznikarz w batalionie mógł być na etacie batalionu lub być oddelegowywanym z brygady. Ilość corocznie określana przez M. S. Wojsk.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.297 s, memory: 16.99