WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Kompania czołgów "R" - 1938 - Etat pokojowy

Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ [1]

rysunki Marek Gabryszuk

W nazewnictwie kompanii panuje pewna swoboda. Etat pokojowy jest określany jako kompania czołgów "R". Etat wojenny to kompania czołgów lekkich wolnobieżnych /"RENAULT"/. Natomiast w wykazach mobilizacyjnych jest mowa o samodzielnej kompanii czołgów lekkich. (za: ppłk Krzysztof M.GAJ)

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - kapitan
 • ordynans osobisty - pancerny
 • kierowca - st.pancerny
 • 1 samochód osobowo-terenowy (pojazd typowy PF 508-III Łazik).
 • 2 kbk z bagnetem
Poczet dowódcy
 patrol łączności
 • dowódca patrolu - kapral
 • 3 telefonistów - 3 pancernych
 
 • 4 kbk z bagnetem

Prawdopodobnie poruszali się pojazdami patrolu motocyklistów.

patrol motocyklistów
 • 3 kierowców - st.pancerny, 2 pancernych
 • 3 motocykle - Sokół 1000 M111
 • rower
 • 3 kbk z bagnetem
Patrol prawdopodobnie przewoził patrol łączności ze sprzętem
załogi zapasowe (3 osoby)
 • 3 pancernych
załogi przemieszczały się na ciężarówkach sekcji transportowej
 • 3 kbk z bagnetem
sanitariusz
 • pancerny
sanitariusz prawdopodobnie przemieszczał się na ciężarówkach sekcji transportowej
 • 1 bagnet
Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st.sierżant
W dyspozycji sam. ciężarowy Berliet GCB (amunicyjny) wraz z kierowcą z sekcji transportowej plutonu technicznego
 • 1 pistolet
pdf. broni i gaz - rusznikarz
 • plutonowy
 • 1 pistolet
puszkarz
 • kapral
 • 1 pistolet
pdf. gospodarczy
 • sierżant
W dyspozycji sam. ciężarowy Berliet GCB (gosp.-bagaż.) wraz z kierowcą z sekcji transportowej plutonu technicznego
 • 1 pistolet
Pluton techniczny
 dowództwo plutonu
  
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • pdf. sprzętowy i kmdt. garażu - sierżant
 • pdf. materiałów pędnych - plutonowy
 • ordynans osobisty - pancerny
motocykl - Sokół 1000 M111
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
sekcja warsztatowa
 monter
 • plutonowy
 
 • 1 pistolet
tokarz metalowy
 • kapral
 
 • 1 pistolet
elektromonter
 • st.pancerny
 
 • 1 kbk z bagnetem
kierowca
 • pancerny
 • PF 621L warsztat polowy
 • 1 kbk z bagnetem
sekcja transportowa
 5 kierowców ciężarówek pod sprzęt techniczny sekcji warsztatowej
 • st. pancerny
 • 4 pancernych
 • 5 ciężarówek Berliet GCB
 • 5 kbk z bagnetem
kierowca cysterny
 • pancerny
 • ciężarówka PF 621L (cysterna lub samochód przystosowany do przewozu beczek z paliwem)
 • 1 kbk z bagnetem
kierowca ciężarówki gospodarczo-bagażowej
 • st. pancerny
 • ciężarówka Berliet GCB
 • 1 kbk z bagnetem
kierowca ciężarówki amunicyjnej
 • st. pancerny
 • ciężarówka Berliet GCB
 • 1 kbk z bagnetem
 • dodatkowo 3 przyczepy paliwowe
I-wszy pluton czołgów
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • strzelec czołga - st.pancerny
 • kierowca czołga - st.pancerny
 • kierowca motocykla - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg Renault FT-17 z działkiem
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety

uwagi:

W momencie opuszczenia czołgu przez dowódcę plutonu, jego miejsce zajmował strzelec czołga. Powodem opuszczenia czołgu przez dowódcę mogła być np. odprawa w dowództwie kompanii. Dzięki temu czołg zachowywał zdolność bojową.

I-wszy półpluton
 • zastępca dowódcy plutonu - plutonowy
 • strzelec czołga - st.pancerny
 • 2 kierowców czołgów - 2 pancernych
 • 2 czołgi
  • Renault FT-17 z działkiem
  • Renault FT-17 z km
 • 4 pistolety
II-gi półpluton
 • dowódcy półplutonu - kapral
 • strzelec czołga - st.pancerny
 • 2 kierowców czołgów - 2 pancernych
 • 2 czołgi
  • Renault FT-17 z działkiem
  • Renault FT-17 z km
 • 4 pistolety
II-gi pluton
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - sierżant
 • kierowca czołga - st.pancerny
 • kierowca motocykla - pancerny
 • czołg Renault FT-17 z działkiem
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
I-wszy półpluton
 • zastępca dowódcy plutonu - plutonowy
 • strzelec czołga - st.pancerny
 • 2 kierowców czołgów - 2 pancernych
 • 2 czołgi
 • Renault FT-17 z działkiem
 • Renault FT-17 z km
 • 4 pistolety
II-gi półpluton
 • dowódcy półplutonu - kapral
 • strzelec czołga - st.pancerny
 • 2 kierowców czołgów - 2 pancernych
 • 2 czołgi
 • Renault FT-17 z działkiem
 • Renault FT-17 z km
 • 4 pistolety
razem:

oficerowie: 3

szeregowi: 56

 • st.sierżant
 • 3 sierżantów
 • 4 plutonowych
 • 6 kaprali
 • 9 st.pancernych
 • 33 pancernych
 • PF 508-III,
 • 2 samochody ciężarowe PF 621L (różnych typów),
 • 7 samochodów ciężarowych Berliet GCB,
 • 6 motocykli Sokół 1000 z koszem
 • rower
 • 3 przyczepy paliwowe
 • 10 czołgów Renault FT-17
  • 6 z działkiem
  • 4 z km
 • 29 kbk z bagnetem
 • 26 pistoletów

Samodzielna kompania czołgów wolnobieżnych 1938, etet pokojowy
Samodzielna kompania czołgów wolnobieżnych 1938, etet pokojowy


 • 1) Ppłk Krzysztof M.GAJ, korespondencja
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.310 s, memory: 16.83