WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty

W okresie II Rzeczypospolitej piechota była najliczniejszym rodzajem broni Wojska Polskiego. Podstawowym oddziałem taktycznym piechoty był pułk piechoty. Organizacja wojenna pułku piechoty została zatwierdzona przez Szefa Sztabu Głównego w dniu 9.III.1936r. z sygnaturą L.Dz.3001/org.mob.36. Nowa organizacja wojenna wpłynęła do jednostek dopiero w 1937 roku. Wcześniejszą organizację anulowano, jako nieprzystającą do wymagań współczesnego pola walki. Opracowanie nowych etatów wiązało się z zatwierdzeniem nowego planu mobilizacyjnego „W”. W myśl planu na stopie pokojowej było 90 pułków piechoty czynnych (regularnych). Oprócz tego zamierzano wystawić 18 pułków rezerwowych (dla 6 dywizji piechoty). W latach 1938-39 podjęto wysiłek powiększenia możliwości mobilizacyjnych i wprowadzono poprawki do planu mobilizacyjnego. Korekty planu mobilizacyjnego „W2” zostały skupione w dokumencie zwanym poprawką L.Dz.2700/mob.38. Sama poprawka zaczęła obowiązywać od 1 kwietnia 1939 r. Liczbę pułków rezerwowych podniesiono do 24. Tuż przed wojną po raz kolejny podjęto wysiłek powiększenia OdB. Wykorzystując jednostki KOP i ON powiększono liczbę rezerwowych pułków do 35. Należy przy tym zaznaczyć, że dzieło formowania nowych oddziałów było procesem ciągłym i w chwili wybuchu wojny nie zostało zakończone. Szczególnie widoczne są braki w oddziałach formowanych pospiesznie na granicy południowej w oparciu o jednostki KOP i ON.

Czynne pułki piechoty miały numerację ciągłą od 1 do 45 i od 48 do 86. Luka w numeracji wynikła z tego, że 46 pułk piechoty został w 1921 roku przemianowany na 5 pułk strzelców podhalańskich, a 47 pułk piechoty na 6 pułk strzelców podhalańskich. Pułki strzelców podhalańskich miały odrębną numerację od 1 do 6, lecz organizacyjnie nie różniły się niczym od pułków piechoty. Wśród pułków piechoty były też pułki określane mianem strzeleckich, lecz przyjęcie tej nazwy również nie miało znaczenia dla organizacji, a wynikało jedynie z historycznego rodowodu oddziału.

Rezerwowe pułki piechoty numerowano według następującej zasady: Pierwszy z pułków piechoty przewidziany dla danej dywizji otrzymywał numer z odwrócenia cyfr w numerze dywizji piechoty + 100 tam gdzie numeracja dublowałaby się z pułkami czynnymi. W przypadku gdy z odwrócenia cyfr wychodził numer wyższy niż 90 – nie było konieczności dodawania 100. Przykładowo: 45 DP: pierwszy pułk otrzymałby numer 54, lecz istniał pułk czynny, więc dodano 100 otrzymując 154 pp rez. Kolejne pułki dywizji otrzymywały kolejne numery: 155 i 156. 39 DPRez.: pierwszy pułk otrzymał numer 93 i nie dublował numeracji pułków czynnych. Kolejne numery to 94 i 95. Te same zasady dotyczyły 33 DPRez. (133, 134, 135 pp rez), 41 DPRez. (114, 115, 116 pp rez.), oraz 44 DPRez. (144, 145, 146 pp rez.).

Wprowadzenie poprawionego planu mobilizacyjnego W2, przyniosło dodatki w zasadach numeracji pułków rezerwowych. Pułki ujęte tym planem miały numerację zaczynającą się od 201. W kolejnych rozwinięciach planu miały to być pułki 201 + , z tym, że pomiędzy rozwinięciami (W2, W3, W4) miały zostać luki, tzn. plan W2: 201 – 203 pp, plan W3: 205-210 pp., plan W4: 212 – 214… W praktyce przy numerowaniu pułków we wrześniu 1939 roku zasady numeracji jeszcze bardziej pogmatwano. 38 DPRez dostała „pierwsze wolne” numery pułków po 39 DPRez. Wynikało to z faktu traktowania 39 DPRez. jako „dywizji formowanej z KOP”. W rzeczywistości mobilizację pułków 39 DPRez. przeniesiono do czynnych pułków piechoty WP, a oddziały KOP utworzyły nową 38 DPRez., którą potraktowano jak „młodszą siostrę”, tzn. „kolejną dywizję formowaną z KOP”. 35 DPRez. otrzymała pułki o numerach 205 - 207, przy czym zgodnie z prawidłami numer dywizji miał zostać w planie W3 zamieniony na 43 DPRez. (druga dywizja rezerwowa mobilizowana w DOK III). Wysokie numery tych pułków (z luką po numerze 203) wskazują na „ekspresowe tempo” wystawiania oddziałów przewidzianych tak naprawdę w dalszych rozwinięciach planu mob. (W3). Podobnie wyglądała sytuacja z pułkami o numerach 208 i 209, przewidzianymi docelowo dla 48 DPRez., która również miała być formowana dopiero w planie W3. Trzeciego pułku dla tej dywizji (210 pp rez.) nie udało się we wrześniu 1939 roku wystawić, ale można podejrzewać, że właśnie ten pułk powstałby, jako kolejny gdyby wojna nie wybuchła. Osobną historią jest 204 pp rez., który zachował numer przewidziany dla planu W2, lecz był to wynik konieczności „awaryjnego” sformowania trzeciego pułku dla 55 DPRez. W praktyce pułk ten został zaimprowizowany dopiero w końcu sierpnia i był w organizacyjnych powijakach. Pułki KOP, które nie weszły w skład dywizji piechoty zachowały odrębną numerację: 1, 2, 3 pp KOP.

Wykaz pułków piechoty z miejscem ich stacjonowania i mobilizacji, oraz najbardziej istotne różnice w składzie z uwzględnieniem zakładanych z góry wariantów organizacyjnych jak też odstępstw nie ujętych w organizacji wojennej L3001 przedstawiają tabele I i II. Szczegóły organizacji wojennej L.3001 - pułk piechoty zostały opisane na podstronie: struktura z 1939.

Podczas mobilizacji pułk piechoty (prócz własnych etatowych pododdziałów) z reguły mobilizował: 1 batalion marszowy (uzupełniający), 1 batalion rezerwowy (tworzono z nich pułki piechoty rezerwowej). Ponadto pułk mógł stanowić bazę gospodarczą dla batalionu ON lub dowództwa Brygady/Półbrygady ON.

I. PUŁKI PIECHOTY WOJSKA POLSKIEGO ISTNIEJĄCE NA STOPIE POKOJOWEJ
Pułk piechotyGarnizonPrzydziałkompania przeciwpancernatabor
1 Pułk Piechoty Legionów Józefa PiłsudskiegoWilno1 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa1-konny
2 Pułk Piechoty Legionów

Sandomierz

2 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   I batalion - Staszów

3 Pułk Piechoty LegionówJarosław2 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny
4 Pułk Piechoty LegionówKielce2 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny
5 Pułk Piechoty Legionów Józefa PiłsudskiegoWilno1 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa1-konny
6 Pułk Piechoty Legionów Józefa PiłsudskiegoWilno1 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa1-konny
7 Pułk Piechoty LegionówChełm3 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny
8 Pułk Piechoty LegionówLublin3 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny
9 Pułk Piechoty Legionów

Zamość

3 DP Legionówtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

  III batalion - Tomaszów Lubelski

10 Pułk Piechoty

Łowicz

26 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   III batalion - Skierniewice

11 Pułk PiechotyTarnowskie Góry,23 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwagi:

   II batalion - Szczakowa

   Pułk miał IV batalion formowany według odrębnej organizacji wojennej L.3014  - batalion k.m. spec. typ I, w składzie: 10, 11-ta kompanie strzeleckie, oraz 4-ta kkm spec typ A i 5-ta kkm spec. typ B. Baon przeznaczono do obsady fortyfikacji OW Śląsk

   Pułk wystawił poza planem mob. 6-tą specjalną kompanie km. Była to kompania o nieustalonej (niezatwierdzonej) organizacji wojennej, stanowiącej zawiązek dla czterokompanijnego batalionu fortecznego. Kompanię przeznaczono do obsady fortyfikacji "Niezdara" OW Śląsk

12 Pułk PiechotyWadowice6 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

  III batalion - Kraków

13 Pułk PiechotyPułtusk8 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
14 Pułk Piechoty Ziemi KujawskiejWłocławek4 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
15 Pułk Piechoty "Wilków"Dęblin28 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
16 Pułk PiechotyTarnów6 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
17 Pułk PiechotyRzeszów24 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
18 Pułk PiechotySkierniewice26 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
19 Pułk Piechoty "Odsieczy Lwowa"Lwów5 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
20 Pułk Piechoty Ziemi KrakowskiejKraków6 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"Warszawa8 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
22 Pułk PiechotySiedlce9 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
23 Pułk Piechoty Imienia Pułkownika Leopolda Lisa-KuliWłodzimierz Wołyński27 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
24 Pułk PiechotyŁuck27 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
25 Pułk PiechotyPiotrków Trybunalski7 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
26 Pułk PiechotyGródek Jagielloński5 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

    III batalion - Lwów

27 Pułk PiechotyCzęstochowa7 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
28 Pułk Strzelców KaniowskichŁódź10 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
29 Pułk Strzelców KaniowskichKalisz25 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   II batalion - Szczypiorno

30 Pułk Strzelców KaniowskichWarszawa10 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
31 Pułk Strzelców KaniowskichSieradz10 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

  III batalion - Łódź

32 Pułk PiechotyModlin8 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwagi:

  III batalion - Działdowo

mobilizacja:

   Według planu mobilizacyjnego III batalion ze stanu pokojowego pułku w Działdowie zamieniał się w 5 samodzielny batalion strzelców, formowany według odrębnej organizacji wojennej L.3002 - baon strzelców. Dla pułku na stopie wojennej III  batalion odtwarzano w Modlinie.

   W mobilizacji pułk wystawił poza planem zaimprowizowane z nadwyżek bataliony IV, V, VI i VII.

33 Pułk PiechotyŁomża18 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
Pułk wystawił poza planem mob. 4-tą specjalną kompanie km. Była to kompania przeznaczona do obsadzenia fortyfikacji z miejscem postoju w Nowogrodze. W relacjach wrześniowych występuje pod nazwą kompania forteczna "Nowogród".
34 Pułk PiechotyBiała Podlaska9 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
35 Pułk PiechotyBrześć nad Bugiem9 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
36 Pułk Piechoty Legii AkademickiejWarszawa28 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
37 Łęczycki Pułk Piechoty Imienia Księcia Józefa PoniatowskiegoKutno26 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
38 Pułk Piechoty Strzelców LwowskichPrzemyśl24 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
39 Pułk Piechoty Strzelców LwowskichJarosław24 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

  I batalion - Lubaczów

40 Pułk Piechoty Dzieci LwowskichLwów5 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
41 Suwalski Pułk Piechoty Imienia Marszałka Józefa PiłsudskiegoSuwałki29 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
42 Pułk Piechoty Imienia Generała Jana Henryka DąbrowskiegoBiałystok18 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
43 Pułk Strzelców Legionu BajończykówDubno13 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

  II batalion - Brody

44 Pułk Strzelców Legii AmerykańskiejRówne13 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
45 Pułk Piechoty Strzelców KresowychRówne13 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
48 Pułk Piechoty Strzelców KresowychStanisławów11 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
49 Huculski Pułk StrzelcówKołomyja11 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
50 Pułk Piechoty Imienia Francesco NulloKowel27 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwagi:

   III batalion - Sarny
   Pułk miał na stopie wojennej IV batalion strzelców o strukturze organizacyjnej jak baony I, II, III. Nadliczbowy batalion mobilizowano w oparciu o istniejące na stopie pokojowej: 10-tą kompanię strzelecką i 4-tą kompanię km.

51 Pułk Piechoty Strzelców KresowychBrzeżany12 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
52 Pułk Piechoty Strzelców KresowychZłoczów12 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
53 Pułk Piechoty Strzelców KresowychStryj11 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
54 Pułk Piechoty Strzelców KresowychTarnopol12 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
55 Poznański Pułk PiechotyLeszno14 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   III batalion - Rawicz

56 Pułk Piechoty WielkopolskiejKrotoszyn25 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
57 Pułk Piechoty Karola II Króla RumuniiPoznań14 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
58 Pułk Piechoty WielkopolskiejPoznań14 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
59 Pułk Piechoty WielkopolskiejInowrocław15 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
60 Pułk Piechoty WielkopolskiejOstrów Wielkopolski25 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
61 Pułk Piechoty WielkopolskiejBydgoszcz15 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
62 Pułk Piechoty WielkopolskiejBydgoszcz15 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
63 Toruński Pułk PiechotyToruń4 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
64 Pomorski Pułk Strzelców MurmańskichGrudziądz16 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
65 Starogardzki Pułk PiechotyGrudziądz16 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   II batalion - Gniew

66 Kaszubski Pułk Piechoty Imienia Marszałka Józefa PiłsudskiegoChełmno16 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   I i III batalion - Grudziądz

67 Pułk Piechoty WielkopolskiejBrodnica4 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   II batalion - Toruń

68 Pułk Piechoty WielkopolskiejWrześnia17 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   II batalion - Jarocin

69 Pułk Piechoty WielkopolskiejGniezno17 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
70 Pułk Piechoty WielkopolskiejPleszew17 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
71 Pułk PiechotyZambrów18 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
72 Pułk Piechoty Imienia Pułkownika Dionizego CzachowskiegoRadom28 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
73 Pułk PiechotyKatowice23 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwagi:

  II batalion - Oświęcim

  Pułk miał IV batalion formowany według odrębnej organizacji wojennej L.3015 - baon k.m. spec. typ II, w składzie: 10, 11, 12-ta kompanie strzeleckie, 4-ta kkm spec. typ B, 5-ta kkm spec. typ A, 6-ta kkm spec. typ C. Baon przeznaczono do obsady fortyfikacji OW Śląsk.

74 Górnośląski Pułk PiechotyLubliniec7 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny
75 Pułk PiechotyChorzów23 DPtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwagi:

  I batalion - Rybnik, III batalion - Wielkie Hajduki

   Pułk miał IV batalion formowany według odrębnej organizacji wojennej L.3016  - baon k.m. spec. typ III, w składzie: 10, 11, 12-ta kompanie strzeleckie, oraz 4-ta kkm spec typ A i 5-ta kkm spec. typ B. Baon przeznaczono do obsady fortyfikacji OW Śląsk.

76 Lidzki Pułk Piechoty Imienia Ludwika NarbuttaGrodno29 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
77 Pułk PiechotyLida19 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
78 Pułk PiechotyBaranowicze20 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
79 Pułk PiechotySłonim20 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
80 Pułk PiechotySłonim20 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
81 Pułk Strzelców Grodzieńskich Imienia Króla Stefana BatoregoGrodno29 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
82 Syberyjski Pułk Strzelców Imienia Tadeusza KościuszkiBrześć nad Bugiem30 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
83 Pułk Strzelców Poleskich Imienia Romualda TrauguttaKobryń30 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
84 Pułk Strzelców PoleskichPińsk30 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny

Uwaga:

  III batalion - Łuniniec

Pułk miał IV batalion strzelców o organizacji jak baony I, II, III. Nadliczbowy baon istniał na stopie pokojowej, w organizacji wojennej pozostawał w składzie pułku.

85 pułk Strzelców WileńskichNowa Wilejka19 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny
86 Pułk PiechotyHelenów k. Mołodeczna19 DPtyp I, 9-cio działowa1-konny

Uwaga:

   III batalion - Kraśne nad Uszą

1 Pułk Strzelców PodhalańskichNowy Sącz2 BGór.*typ I, 12 działowa2-konny
 

Uwagi:

* 1 pułk strzelców podhalańskich wchodził w skład 21 DP Górskiej. Po utworzeniu 2 Brygady Górskiej został przeniesiony. W jego miejsce do 21 DPG wszedł 202 pułk piechoty rezerwy, który dla odmiany wyłączono ze składu 55 DPRez.

2 Pułk Strzelców PodhalańskichSanok22 DP Górskiejtyp I, 9-cio działowa2-konny
3 Pułk Strzelców PodhalańskichBielsko21 DP Górskiejtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   III batalion - Bogumin

4 Pułk Strzelców PodhalańskichCieszyn21 DP Górskiejtyp I, 9-cio działowa2-konny
5 Pułk Strzelców PodhalańskichPrzemyśl22 DP Górskiejtyp I, 9-cio działowa2-konny
6 Pułk Strzelców PodhalańskichSambor22 DP Górskiejtyp I, 9-cio działowa2-konny

Uwaga:

   II batalion - Drohobycz

 

II. PUŁKI PIECHOTY REZERWOWE MOBILIZOWANE NA CZAS WOJNY PRZEZ WOJSKO POLSKIE, KORPUS OCHRONY POGRANICZA I OBRONĘ NARODOWĄ
Pułk piechotyMiejsce mobilizacjiPrzydziałkompania przeciwpancernaartyleria piechotytabor
93 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Radom, Lublin, Dęblin39 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 72 pułk piechoty w Radomiu. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I baon   - 72 pułk piechoty w Radomiu,

II baon  -  8 pułk piechoty legionów w Lublinie,

III baon - 15 pułk piechoty w Dęblinie.

94 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Sandomierz, Rembertów, Zamość39 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 2 pułk piechoty legionów w Sandomierzu. Pułk mobilizował się bez orkiestry

I baon   - 2 pułk piechoty legionów w Sandomierzu
II baon  - 3 batalion strzelców w Rembertowie

III baon - 9 pułk piechoty legionów w Zamościu

95 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Siedlce, Biała Podlaska, Chełm39 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 22 pułk piechoty w Siedlcach. Pułk mobilizował się bez orkiestry
I baon   - 22 pułk piechoty w Siedlceach
II baon  - 34 pułk piechoty w Białej Podlaskiej

III baon -  7 pułk piechoty legionów w Chełmie
96 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Stołpce, Kleck, Ludwikowo38 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne (bez kompanii zwiadu) - baon KOP "Stołpce"

kompania zwiadowców - baon KOP "Kleck"
I baon   -  baon KOP "Stołpce"
II baon  -  baon KOP "Kleck"
III baon - baon KOP "Ludwikowo"

97 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Rokitno, Dawidgródek, Rokitno, Bereźne38 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - baon KOP "Rokitno"

plutony pionierów i p-gaz. - dowództwo pułku KOP "Sarny"
I baon   -  baon KOP "Dawidgródek"
II baon  -  baon KOP "Rokitno"
III baon -  baon KOP "Bereźne"

98 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Hoszcza, Ostróg, Dederkały38 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - baon KOP "Hoszcza"
I baon   -  baon KOP "Hoszcza"

II baon  -  baon KOP "Ostróg"
III baon -  baon KOP "Dederkały"

114 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Ostrów Mazowiecka41 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Pułk był w całości mobilizowany przez Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Pułk mobilizował się bez orkiestry

115 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Różan, Pułtusk41 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie. Pułk mobilizował sie bez orkiestry.
I baon   - Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie
II baon  - Ośrodek Wyszkolenia Rezerw Piechoty w Różanie
III baon - 13 pułk piechoty w Pułtusku

116 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Ostrów Mazowiecka, Zambrów, Łomża41 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej. Pułk mobilizował sie bez orkiestry.
I baon   - Szkoła Podchorążych Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej,
II baon  - 71 pułk piechoty w Zambrowie
III baon - 33 pułk piechoty w Łomży

133 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Niemenczyn, Nowo Święciany, Troki33 DPRez.typ I, 9-cio działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku, organa kwatermistrzowskie dla jednostek pozabatalionowych, kompanie gospodarcza i ppanc. - baon KOP "Niemenczyn". Pułk mobilizował się bez orkiestry.

Plutony pionierów i p-gaz. - baon KOP "Nowo Święciany"

Pluton łączności i kompania zwiadowców - baon KOP "Troki"
I baon   - baon KOP "Nowo Święciany"
II baon  - baon KOP "Niemenczyn"
III baon - baon KOP "Troki"

134 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Orany, Sejny, Suwałki33 DPRez.typ I, 9-cio działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - baon KOP "Orany". Pułk mobilizował się bez orkiestry.
I baon   - baon KOP "Orany",
II baon  - baon KOP "Sejny",
III baon - 41 pułk piechoty w Suwałkach.

135 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Osowiec33 DPRez.typ I, 9-cio działowa-2-konny
Mobilizacja:

Pułk był w całości mobilizowany przez Centralną Szkołę Podoficerów KOP "Osowiec". Pułk mobilizował się bez orkiestry

144 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Kutno, Włocławek44 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny
Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 37 pułk piechoty w Kutnie. Pułk mobilizował się bez orkiestry.
 I baon -  37 pułk piechoty w Kutnie,
 II i III baon - 14 pułk piechoty we Włocławku.

145 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Łowicz, Skierniewice, Kutno, Łódź44 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 10 pułk piechoty w Łowiczu. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I baon   - 18 pułk piechoty w Skierniewicach,

II baon  - 37 pułk piechoty w Kutnie,

III baon - 28 pułk piechoty w Łodzi.

146 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Łódź, Piotrków44 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 28 pułk piechoty w Łodzi. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I baon - 25 pułk piechoty w Piotrkowie

II i III baon - Kadra Zapasowa Piechoty w Piotrkowie

154 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Kielce, Jarosław45 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 4 pułk piechoty legionów w Kielcach. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I i II baon - 4 pułk piechoty legionów w Kielcach,

III baon - 39 pułk piechoty w Jarosławiu.

155 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Tarnów, Sambor, Jarosław45 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 16 pułk piechoty w Tarnowie. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I baon   - 16 pułk piechoty w Tarnowie,

II baon - 6 pułk strzelców podhalańskich w Samborze

III baon - 3 pułk piechoty legionów w Jarosławiu

156 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Nowy Sącz, Wadowice, Przemyśl45 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 1 pułk strzelców podhalańskich w Nowy Sączu.

I baon - 1 pułk strzelców podhalańskich w Nowym Sączu,

II baon - 12 pułk piechoty w Wadowicach,

III baon - 5 pułk strzelców podhalańskich w Przemyślu.

163 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Czortków, Borszczów, Stanisławów36 DPRez.typ I, 9-cio działowa-1-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku, pluton łączności i pionierów, kompania ppanc - baon KOP "Czortków".

Kompanie: gospodarcza, zwiadowców i pluton p-gaz. - 48 pułk piechoty w Stanisławowie. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I i II baon   - baon KOP "Czortków"

III baon - baon KOP "Borszczów"

164 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Jarosław, Przemyśl, Stanisławowo, Stryj36 DPRez.typ I, 9-cio działowa-1-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 3 pułk piechoty legionów w Jarosławiu. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I baon   - 38 pułk piechoty w Przemyślu

II baon  - 48 pułk piechoty w Stanisławowie

III baon - 53 pułk piechoty w Stryju

165 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Rzeszów, Kopczyńce36 DPRez.typ I, 9-cio działowa-1-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - 17 pułk piechoty w Rzeszowie. Pułk mobilizował się bez orkiestry.

I i II baon - 17 pułk piechoty w Rzeszowie

III baon - baon KOP "Kopczyńce"

201 Pułk Piechoty (Rezerwowy)

Katowice, Oświęcim, Sosnowiec, Zawiercie

55 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo pułku mobilizował 73 pułk piechoty w Katowicach. Zawiązkiem było dowództwo Górnośląskiej Brygady ON.

Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych, kompanię gospodarczą, ppanc, zwiadowców, oraz plutony łączności, pionierów i p-gaz. mobilizowała Kadra Zapasowa Piechoty Oświęcim I.

W składzie pułku przewidziano zamiast batalionów strzeleckich trzy bataliony formowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Były to oddziały:

I baon - 51 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Zawierciański baon ON, mobilizowany w Zawierciu przez KRU Zawiercie (mob. mat. 11 pp)

II baon - 53 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Sosnowiecki baon ON, mobilizowany w Sosnowcu przez KRU Sosnowiec (mob. mat. 73 pp)

III baon - 52 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Oświęcimski baon ON, mobilizowany w Oświęcimiu przez 3 pspodh.

202 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Bielsko, Cieszyn21 DP Górskiej*typ II, 4-ro działowa-2-konny

Uwagi:

* Pułk przewidziany planem dla 55 DPRez., posłużył za uzupełnienia składu 21 DP Górskiej po tym jak wyłączono z niej 1 pułk strzelców podhalańskich dla 2 BGór.

Mobilizacja:

Dowództwo i pododziały specjalne pułku mobilizował 3 pułk strzelców podhalańskich. Zawiązkiem było dowództwo Śląsko-Cieszyńskiej Półbrygady ON.

Pułk mobilizował się bez orkiestry.

W składzie pułku przewidziano zamiast batalionów strzeleckich trzy bataliony formowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Były to oddziały:

I baon - 50 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem był Bielski baon ON mobilizowany w Bielsku przez 3 pspodh.

II baon - 54 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem był Cieszyński I baon ON mobilizowany w Cieszynie przez 4 pspodh.

III baon - 58 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem był Cieszyński II baon ON mobilizowany w Cieszynie przez 4 pspodh.

203 Pułk Piechoty (Rezerwowy)

Szczakowa, Rybnik, Katowice, Tarnowskie Góry

55 DPRez.typ II, 4-ro działowa-2-konny

Mobilizacja:

Dowództwo i pododdziały specjalne pułku mobilizowała Kadra Zapasowa Piechoty Szczakowa.

W składzie pułku przewidziano zamiast batalionów strzeleckich trzy bataliony sformowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Były to oddziały:

I baon - 56 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Katowicki baon ON, mobilizowany przez KRU Katowice (mob. mat. 73 pp)

II baon - 57 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był baon ON "Tarnowskie Góry", mobilizowany w Tarnowskich Górach przez 11 pp

III baon - 55 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Rybnicki baon ON, mobilizowany w Rybniku przez 75 pp z Chorzowa

204 Pułk Piechoty (Rezerwowy)

Maczki, Siemieszyce, Olkusz, Chrzanów,

Jaworzno, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza,

Sławkowo, Wolbrom, Pilica

55 DPRez.*typ II, 4-ro działowa-2-konny

Uwagi:

* Do sierpnia 1939 roku nie planowano formowania pułku. Oddział zaimprowizowano poza planem mobilizacyjnym w celu uzupełnienia składu 55 DPRez., po tym jak wyłączono z niej do 21 DP Górskiej 202 pułk piechoty rezerwy.

Mobilizacja:
Zawiązkiem dowództwa pułku było dowództwo (z kwatermistrzostwem) Dąbrowskiej Półbrygady ON w Maczkach. 

kompanię przeciwpancerną mobilizował pluton ppanc. Dąbrowskiej Półbrygady ON w Siemieszycach

W składzie pułku przewidziano zamiast batalionów strzeleckich trzy bataliony formowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Nie jest jasne, czy w mobilizacji udało się skompletować baony do stanu etatowego, gdyż baony ON będące zawiązkami nie otrzymały numerów.

I baon - Dąbrowski baon ON, mobilizowany w Olkuszu, z kompaniami w Dąbrowie Górniczej, Maczkach, Sławkowie

II baon - Chrzanowski baon ON, mobilizowany w Olkuszu z kompaniami w Chrzanowie, Jaworznie, Trzebini

III baon - Olkuski baon ON, mobilizowany w Olkuszu z kompaniami w Olkuszu, Wolbromiu i Pilicy.

205 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Wilno35 DPRez.typ II, 4-ro działowa-1-konny

Mobilizacja:

Dowództwo i pododdziały specjalne mobilizował 6 pp leg. z Wilna. Korektę planu wprowadzono w tabelę.

I baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 1 mobilizowanego przez 1 pp leg. w Wilnie

II baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 2 mobilizowanego przez 5 pp leg. w Wilnie

III baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 3 mobilizowanego przez 6 pp leg. w Wilnie

206 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Lida, Nowa Wilejka35 DPRez.typ II, 4-ro działowa-1-konny

Mobilizacja:

Pułk nie przewidziany planem mobilizacyjnym "W2", tylko część oddziałów wpisano w tabele mob.

Dowództwo i pododdziały specjalne pułku mobilizował 77 pp z Lidy, korektę do tabel wprowadzono tuż przed wojną.

I baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 4 mobilizowanego przez 77 pp w Lidzie.

II baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 5 mobilizowanego przez 85 pp w Nowej Wilejce.

III baon powstał z batalionu marszowego typ.spec nr 6 mobilizowanego przez 85 pp w Nowej Wilejce

207 Pułk Piechoty (Rezerwowy)

Wilejka, Budsław, Krasne, Iwieniec

(zobacz uwagi)

35 DPRez.typ II, 4-ro działowa-1-konny

Uwagi:

Pułk nie przewidziany planem mobilizacyjnym "W2". Tuż przed wojną wpisano mobilizację oddziałów pułku do tabel jednostek KOP.

dowództwo pułku, organa kwatermistrzowskie dla jednostek pozabatalionowych, kompania gospodarcza, pluton łączności i kompania ppanc - baon KOP "Krasne"

pluton pionierów i pluton p-gaz. - dowództwo pułku KOP "Wilejka"

kompania zwiadowcza - baon KOP "Budsław"

I baon - baon KOP "Budsław"

II baon - baon KOP "Krasne"

III baon - baon KOP "Iwieniec"

208 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Bydgoszcz (zobacz uwagi)plan: 48 DPRez.typ II, 4-ro działowa- 

Uwagi:

Pułk nie przewidziany w planie mobilizacyjnym W2. Do mobilizacji wykorzystano zasoby Obrony Narodowej. Tuż przed wojną wpisano pułk do tabel mobilizacyjnych. Docelowo pułk miał wejść w skład 48 DPRez., której formowanie zaplanowano na 1940 rok.

Mobilizacja (planowana):

Dowództwo i pododdziały specjalne pułku mobilizował 62 pułk piechoty w Bydgoszczy. Zawiązkiem było dowództwo Pomorskiej Brygady ON, a dla kompanii zwiadowców - oddział zwiadowców Pomorskiej BON.

W składzie pułku przewidziano zamiast batalionów strzeleckich trzy bataliony formowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Oddziałami tymi były:

I baon - 81 baon piechoty spec. Zawiązkiem baonu był Tucholski baon ON, mobilizowany przez 1 bs z Chojnic.

II baon - 83 baon piechoty spec. Zawiązkiem baonu był Kcyński baon ON mobilizowany w Kcyni przez 62 pp z Bydgoszczy

III baon - 86 baon piechoty spec. Zawiązkiem baonu był Nakielski baon ON mobilizowany w Nakle przez 61 pp z Bydgoszczy

 

Pułk nie wystąpił w planowanym składzie: Batalion Nadwyżek 4 DP, Grudziądzki Batalion ON, Jabłonowski Batalion ON

209 Pułk Piechoty (Rezerwowy)Chełmno (zobacz uwagi)plan: 48 DPRez.typ II, 4-ro działowa- 

Uwagi:

Pułk nie przewidziany w planie mobilizacyjnym W2. Do mobilizacji wykorzystano zasoby Obrony Narodowej. Tuż przed wojną wpisano pułk do tabel mobilizacyjnych. Docelowo pułk miał wejść w skład 48 DPRez., której formowanie zaplanowano na 1940 rok.

Mobilizacja:

Dowództwo i pododdziały specjalne pułku mobilizował 66 pułk piechoty w Chełmnie.

W składzie pułku przewidziano zamiast typowych batalionów strzeleckich trzy bataliony formowane według odrębnej organizacji wojennej L.3017 - baon piechoty typu spec. Oddziałami tymi były:

I baon - 82 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Starogardzki baon ON, mobilizowany przez KRU Starogard (d-ctwo, pododdziały specjalne, 1/82, kkm/82), 2 bs w Tczewie (2/82) i 65 pp w Grudziądzu (3/82)

II baon - 84 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Kościerski baon ON, mobilizowany przez KRU Kościerzyna.

III baon - 85 baon piechoty typu spec. Zawiązkiem baonu był Czerski baon ON mobilizowany w Czersku przez 1 bs z Chojnic

 

Pułk nie wystąpił w planowanym składzie: II batalion 65 Pułku Piechoty, Starogardzki Batalion ON, Kompania ON "Tczew", 48 Dywizjon Artylerii Lekkiej, kompania przeciwpancerna typ II 209 pp

1 Pułk Piechoty KOPSnów (zobacz uwagi)1 BGór.--2-konny

Uwagi:

Pułk nie przewidziany w planie W2, mobilizację oddziałów pułku wprowadzono do tabel mob. Korpusu Ochrony Pogranicza tuż przed wojną.

Pułk nie wystawił kompletu jednostek przewidzianych etatem.

dowództwo pułku, kompanię gospodarczą, organa kwatermistrzowskie dla jednostek pozabatalionowych mobilizował baon KOP "Snów"

I baon - baon KOP "Snów"

II baon - baon KOP "Snów I"

brak danych o sformowaniu plutonów pionierów i p-gaz., oraz kompanii ppanc i kompanii zwiadowców. Pułk miał w składzie tylko dwa bataliony.

2 Pułk Piechoty KOPWołożyn, Berezwecz, Wilejka (zobacz uwagi)1 BGór.--2-konny

Uwagi:

dowództwo pułku mobilizowało dowództwo pułku KOP "Wołożyn".

organa kwatermistrzowskie i kompanię gospodarczą mobilizował baon KOP "Wołożyn"

brak danych o sformowaniu plutonów specjalnych (pionierów, p-gaz., łączności), oraz kompani ppanc i kompanii zwiadowców

I baon - baon KOP "Berezwecz"

II baon - baon KOP "Wilejka"

III baon - baon KOP "Wołożyn"

3 Pułk Piechoty KOPPodświle, Łużki typ II, 4-ro działowa-2-konny

Uwagi:

dowództwo, organa kwatermistrzowskie dla jednostek pozabatalionowych, pluton łączności, kompanię gospodarczą, ppanc i zwiadowców mobilizował baon KOP "Podświle"

pluton pionierów, pluton p-gaz. mobililizował baon KOP "Łużki"

I baon - baon KOP "Podświle"

II baon - baon KOP "Łużki"

1 Morski Pułk StrzelcówWejherowo 1 MBStyp II, 4-ro działowa pluton (2 działa)

 2-konny

 i samochody

Uwagi:

Pułk nie przewidziany w planie mobilizacyjnym W2, nie wpisany do tabel mobilizacyjnych.

Zawiązkiem mobilizacyjnym pułku był 1 Morski Batalion Strzelców. Organizacyjnie był to oddział Marynarki Wojennej mobilizowany według odrębnej organizacji wojennej L.3012 - baon morski.

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - zawiązkiem było dowództwo i pododdziały specjalne 1 baonu strzelców morskich mobilizowanego przez 1 baon morski w Wejherowie.

I baon - zredukowany do stanu baonu strzelców pp 1 morski baon strzelców, mobilizowany w Wejherowie przez 1 baon morski.

II baon - wystawiony poza planem mob "batalion bliźniaczy" 1 morskiego baonu strzelców w Wejherowie.

 

2 Morski Pułk StrzelcówGdynia2 MBStyp II, 4-ro działowapluton (2 działa)

2-konny

i samochody

Uwagi:

Pułk nie przewidziany w planie mobilizacyjnym W2, nie wpisany do tabel mobilizacyjnych.

Zawiązkiem mobilizacyjnym pułku był 2 Morski Batalion Strzelców. Organizacyjnie był to oddział Marynarki Wojennej mobilizowany wystawiający według planu "W2" jeden baon formowany według odrębnej organizacji L.3012 - baon morski, oraz dwa baony piechoty typu spec. (L.3017). Wymienione baony planowo nie miały wspólnego dowództwa.

Mobilizacja:

Dowództwo pułku i pododdziały specjalne - zawiązkiem było dowództwo i pododdziały specjalne 2 baonu strzelców morskich mobilizowanego przez 2 baon morski w Gdyni.

I baon - "bliźniak" utworzony w mob. alarmowej z zawiązków i nadwyżek 2 mbs-u,

II baon - zredukowany do stanu batalionu strzeleckiego 2 morski batalion strzelców

 

Ponadto 2 mbs mobilizował oddziały, które nie wchodziły w skład 2 MPS:

  3 morski baon strzelców. Zawiązkiem baonu był baon ON "Gdynia I"

  4 morski baon strzelców. Zawiązkiem baonu był baon ON Kartuski IV

  batalion piechoty rezerwy nr I (przez niektórych autorów był czasami nazywany III baonem 2 MPS-u)

III. PUŁKI PIECHOTY REZERWY DO KTÓRYCH SFORMOWANIA NIE DOSZŁO, LECZ PRZEWIDZIANO WSTĘPNYM PLANEM NA ROK 1940
210 Pułk Piechoty Rezerwy Włocławek, Bydgoszcz, Brodnica, Chełmno  - 

Mobilizacja:

Docelowo pułk miał wejść w skład 48 DPRez., której formowanie zaplanowano na 1940 rok.

Dowództwo i pododdziały specjalne pułku - 14 pp we Włocławku.

Zamiast baonów strzeleckich dla pułku przewidziano trzy baony (nr 87, 88, 89) formowane wg odrębnej organizacji wojennej L.3017- baon piechoty typu spec., których zawiązkami miały zostać Bydgoski, Brodnicki i Chełmiński baon ON. Do reorganizacji batalionów ON nie doszło.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.298 s, memory: 16.99