WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Regulaminy

Podczas redagowania dokumentu zmieniłem częściowo ortografię (na przykład zamiast czołga pisałem czołgu). Część starych wyrazów i zwrotów zachowałem. na przykład ciaśnin, czyli wąskich przejść. Nie zmieniłem interpunkcji.

 

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.255 s, memory: 16.11