WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk Piechoty - baon strzelecki - podsumowanie batalionu

rysunek: Marek Gabryszuk

Schemat batalionu
Schemat batalionu

Stan osobowy

 • 23 oficerów
 • 144 podoficerów
 • 774 szeregowych

razem: 941

Uzbrojenie

 • 2 moździerze 81,4 mm
 • 9 granatników 46 mm
 • 12 c.k.m.
 • 27 r.k.m.
 • 414[1] karabinów z bagnetem (kb)
 • 391 karabinków z bagnetem (kbk)
 • 15 pistoletów[2]
 • 83 bagnety

uwaga: broń osobista oficerów nie była ujęta w etacie

Wyposażenie

 • 37 biedek (w tym 1 ogumiona pod radiostację)
 • 3 taczanki
 • 1 wóz specjalny telefoniczny
 • 36 wozów taborowych 2-konnych
 • 4 kuchnie polowe 4-konne
 • 6 rowerów

Konie

 • 14 koni wierzchowych
 • 136 koni pociągowych-taborowych ( tym 37 mierzynów)

razem: 150 koni

Podsumowanie stanu osobowego batalionu

 

 oficerowiepodoficerowieszeregowcyrazem
Dowództwo batalionu6197196
 dowódca z pocztem2237
pluton łączności183746
organa kwatermistrzowskie393143
1 kompania431191226
 dowódca z pocztem121014
drużyna gospodarcza 3715
I pluton185463
II pluton185463
III pluton185463
drużyna granatników 21214
2 kompania431191226
3 kompania431191226
kompania km i bt532130167
 dowódca z pocztem131216
drużyna gospodarcza 51116
I pluton (b)152329
II pluton (b)152329
III pluton (b)-62228
IV pluton (t)152329
V pluton moździerzy131620
razem23144774941

Podsumowanie uzbrojenia w batalionie

ze zmianą po uwzględnieniu kb p-panc.

 ckmrkmmoździerz
81mm
granatnik
46mm
karabin
ppanc.
karabinkarabinekpistoletbagnetwydajność [3]
[strz./min.]
dowództwo batalionu      8217 
 dowódca z pocztem      5   
pluton łączności      441  
organa kwatermistrzowskie      33 5 
1 kompania 9 3313565 192070
 dowódca z pocztem      6 6 
drużyna gospodarcza      9 1 
I pluton 3  14513 3690
II pluton 3  14513 3690
III pluton 3  14513 3690
drużyna granatników   3  11 3 
2 kompania 9 3313565 192070
3 kompania 9 3313565 192070
kompania km i bt12 2   1278273600
 dowódca z pocztem      12-3 
drużyna gospodarcza      112  
I pluton (b)3     2116900
II pluton (b)3     2116900
III pluton (b)3     2026900
IV pluton (t)3     2116900
V pluton moździerzy  2   181  
razem122729940539115839810

Kalkulacyjna wydajność ognia karabinowego

 • c.k.m. 300 strz./min
 • r.k.m. 80 strz./min
 • kb/kbk. 10 strz./min

 • 1) Zapis zgodny z etatem. W rzeczywistości było 405 kb i 9 karabinów p-panc. wz.35. Karabiny ppanc jako broń tajna nie były wykazane w etacie, ich przydział następował wg odrębnych rozkazów - po 1 na pluton piechoty w miejsce kb z bagnetem dla strzelca wyborowego.
 • 2) Sprawdzić
 • 3) Do kalkulacji wliczano tylko tzw. "bagnety", czyli żołnierzy walczących w linii lecz nie obciążonych żadnymi dodatkowymi funkcjami (z wyłaczeniem dowódców do szczebla drużyny). W każdej drużynie strzeleckiej był to drużynowy, zastępca i 13 strzelców, razem: 15 "bagnetów". Formalnie do bagnetów zaliczano też strzelca wyborowego (co dawało 46 "bagnetów" w plutonie, 138 w kompani i 414 w baonie), lecz faktycznie był on uzbrojony w kb p-panc
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.321 s, memory: 16.99