WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Pociągów Pancernych - pociąg pancerny

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Obowiązywał w 1 i 2 Dywizjonie Pociągów Pancernych. W każdym dywizjonie były dwa pociągi pancerne.

skład

 • dowódca
 • poczet dowódcy
 • drużyna gospodarcza
 • pluton łączności
 • pluton techniczny
 • 2 plutony ogniowe
 • pluton szturmowy
 • pluton drezyn pancernych
WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca pociągu
  
 • major/kapitan
    
  zastępca dowódcy
  • kapitan/porucznik
    
  ordynansi osobiści
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  kierowca motocykla
  • st. strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  Poczet dowódcy

   

   

   

   

   

  dowódca pocztu
  • porucznik
   

   

  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  sekcja łączności
   patrol telefoniczny (łączność wewnętrzna)
   dowódca patrolu
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  telefoniści
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol telefoniczny (budowa linii zewnętrznej)
   dowódca patrolu
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  tyczkowy
  • st. strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  2 monterów
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKD) (dwa w sekcji, jedna radiostacja, prawdopodobnie działały na zmiany)
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • 2 kaprali
  • radiostacja RKD
  • 2 kbk z bagnetem
  radiotelegrafista
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKB) - do łączności z zespołami drezyn, po jednym radiotelegrafiście na zmianę 
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • st. strzelec
  • radiostacja RKB
  • 1 kbk z bagnetem
  radiotelegrafista
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  podoficer sprzętowy
    
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  radiomechanik
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  telemechanik
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  gońcy motocyklowi
    
  • st. strzelec
  • strzelec
  • 2 motocykle z koszem
  • 2 kbk z bagnetem
  sygnalista
    
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  sekcja ruchu
   maszyniści i pomocnicy
   maszyniści
  • st. sierżant
  • plutonowy
  • parowóz opancerzony
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  pomocnicy maszynisty
  • kapral
  • st. strzelec
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  maszyniści
  • sierżant
  • plutonowy
  • parowóz
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  pomocnicy maszynisty
  • kapral
  • st. strzelec
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  konduktorzy
   nadkonduktor
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  konduktorzy
  • kapral
  • 2 st. strzelców
   
  • 3 pistolety
  • 3 sztylety
  patrol sanitarny
   podoficer sanitarny
  • kapral
  • wagon izba chorych
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  sanitariusz
  • st. strzelec
  • strzelec
   
  • 2 sztylety
  podoficer obserwacyjny
    
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer strzelniczy
    
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  Drużyna gospodarcza
   sierżant - szef
  • st. sierżant
  • 3 wagony osobowe
  • 16 wagonów towarowych
  • 2 platformy
  • węglarka
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  podoficer gospodarczy
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  szewc
  • st. strzelec
   
  • 1 sztylet
  krawiec
  • strzelec
   
  • 1 sztylet
  kucharz
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
  • wagon kuchnia
  • 3 sztylety
  kierowca samochodowy
  • strzelce
  • samochód półciężarowy
  • 1 kbk z bagnetem
  Pluton techniczny
   dowódca plutonu
  • kapitan/porucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant
   
  • pistolet
  • sztylet
  podoficer broni
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  sekcja warsztatowa
   monter - dowódca sekcji
  • st. sierżant
  • wagon warsztatowy
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  monterzy
  • 2 sierżantów
   
  • 2 pistolet
  • 2 sztylet
  tokarz
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  ślusarz
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  spawacz
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  puszkarz
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  rusznikarz
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kowal
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  stolarz
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  elektromechanik
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  I-wszy pluton ogniowy
   dowódca plutonu
  • kapitan
  • wagon artyleryjski
   
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  działon haubicy 100mm
   działonowy
  • plutonowy
   
  • haubica 100mm
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  wręczyciel
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  działon armaty 75mm
   działonowy
  • kapral
   
  • haubica 75mm
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  wręczyciel
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • 3 kaprali
  • 4 st. strzelców
   
  • 7 ckm wz.08
  • 7 pistoletów
  • 7 sztyletów
  taśmowi
  • 7 strzelców
   
  • 7 pistoletów
  • 7 sztyletów
  sygnalista
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet

  II-gi pluton ogniowy jak I-wsz z wyjątkiem

  • zastępca dowódcy w randze st. sierżanta
  Pluton szturmowy
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutony
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • 2 kaprali
  • 2 st. strzelców
   
  • 4 ckm wz.08
  • 4 pistoletów
  • 4 sztyletów
  taśmowi
  • 4 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem
  sekcja wypadowa
   sekcyjny
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  drogomistrzowie
  • 2 kaprali
  • 2 platformy bojowe
  • 2 kbk z bagnetem
  pomocnicy drogomistrza
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  karabinowi
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 2 strzelców
   
  • 2 r.k.m wz.28
  • 2 sztylety
  amunicyjni
  • 4 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem
  strzelec
  • strzelec
   
  • 1kbk z bagnetem
  starszy miner
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  minerzy
  • 3 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  Pluton drezyn pancernych
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
  • radiostacja RKB
  • 1 c.k.m. wz.25 [2]
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant
   
  • 1 c.k.m. wz.25[2]
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  1-wszy zespół drezyn
   dowódca - strzelec czołgu FT-17
  • plutonowy
  • czołg FT-17 na prowadnicach
  • 1 dz. 37mm wz.18
  • 1 r.k.m.
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowca czołgu
  • st. strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  dowódca - strzelec czołgu TK
  • kapral
  • czołg TK/TKS na prowadnicach
  • 1 c.k.m. wz. 25
  • 1 r.k.m.
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  dowódca - strzelec - radiotelegrafista  czołgu TK
  • st. strzelec
  • czołg TK/TKS z radiostacja RKB/C na prowadnicach
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  2-gi zespół drezyn jak 1-wszy
  obsługa zapasowa i kierowca motocyklowy
   dowódca czołgu - strzelec
  • kapral
   
  • 1 r.k.m.
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • czołg TK/TKS
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z koszem
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  kierowcy czołgu
  • st strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 pistolety
  • 3 sztylety
  patrole reperacyjne
   elektromonter
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 sztylet
  monterzy
  • 2 kaprali
   
  • 2 pistolety
  • 2 sztylety
  kierowcy samochody
  • 2 strzelców
  • 2 ciągniki wz.34/C4P z prowadnicami
  • 2 kbk z bagnetem
  razem:oficerowie: 8
  szeregowi: 170
  • 1 chorąży
  • 7 st. sierżantów
  • 7 sierżantów
  • 11 plutonowych
  • 31 kaprali
  • 37 st. strzelców
  • 72 strzelców

  tabor kolejowy opancerzony

  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • platformy bojowe

  tabor kolejowy nieopancerzony

  • parowóz
  • 3 wagony osobowe
  • 16 wagonów towarowych
  • węglarka
  • 2 platformy
  • wagon warsztatowy
  • wagon kuchnia
  • wagon izba chorych

  środki przewozowe

  • samochód półciężarowy
  • 2 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 4 motocykle z przyczepką

  inne

  • 6 prowadnic do drezyn
  • 1 radiostacja RKD
  • 3 radiostacji RKB
  • 2 haubice 100mm
  • 2 armaty 75mm
  • 2 czołgi FT 17 z działkiem 37mm wz.18
  • 5 tankietki TK z c.k.m wz.25
  • 18 c.k.m. wz.08
  • 7 r.k.m wz.28
  • 49 kbk z bagnetem
  • 112 pistoletów
  • 117 sztyletów

   


  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  • 2) Skąd ten c.k.m. nie wiem.
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.351 s, memory: 16.83