WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Pluton przeciwpancerny (Etat Nr 10)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca plutonu
 • oficer rezerwy
 •  
 • 1 pistolet[1]
2. Poczet dowódcy   
 zastępca dowódcy
 • chorąży
 
 • 1 pistolet[1]
podoficer broni i gaz.
(wyszkolony jako puszkarz)
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
obserwator i goniec
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
wozy amunicyjne
 • 2 szeregowców
 • 4 konie taborowe pociągowe[2]
 • 2 wozy taborowe dwukonne[2]
 • 2 kbk
3. 1-wszy działon   
 działonowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
celowniczy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
ładowniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
amunicyjni
 • 4 szeregowców
 
 • 1 kbk
działko i woźnica
 • szeregowiec
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 działko ppanc.
 • 1 kbk
4. 2-gi i 3-ci działon jak pierwszy
 • podoficerowie rezerwy: 4
 • szeregowcy: 12
 • konie: 4
 • działka ppanc: 2
 • kbk: 16
razem pluton przeciwpancerny
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie zawodowi : 1
 • podoficerowie rezerwy: 8
 • szeregowcy: 21
 • konie: 10[2]
 • wozy: 2[2]
 • działka ppanc: 3
 • kbk: 28
 • pistolety: 3[1]

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami cywilnymi niezależnie od szeregowców woźniców.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.323 s, memory: 16.99