WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Pociągów Pancernych - Samodzielny pluton JHP

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Samodzielny pluton Junackich Hufców Pracy obowiązywał tylko 2 Dywizjonie Pociągów Pancernych.

 

WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca plutonu
  
 • oficer rezerwy
    
  Drużyna dowódcy

   

   

   

   

   

  podoficer gospodarczy - pisarz
  • pchor./pdf. rezerwy
    
  podoficer broni i sprzętowy
  • pdf. rezerwy
    
  1-wsza drużyna junaków
   drużynowy
  • pdf. rezerwy
    
  zastępca drużynowego
  • st. strzelec rez.
    
  zastępowi
  • 2 junaków
    
  st. junacy
  • 4 junaków
    
  junacy
  • 4 junaków
    
  2-ga drużyna junaków jak 1-wsza
  3-cia drużyna junaków jak 1-wsza
  4-ta drużyna junaków jak 1-wsza
  razem:rezerwiści: 11
  junacy: 40
   

   

   

   

   

   


  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.315 s, memory: 16.83