WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Dowództwo pułku z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie

Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Dowództwo pułku kawalerii
Dowództwo pułku kawalerii

Stan osobowy:

 • 6 oficerów

 • 13 szeregowych

Konie i środki transportu:

 • 17 koni pod siodło
 • 1 samochód Fiat 508 Łazik

Uzbrojenie:

 • 10 karabinków
 • 9 pistoletów
 • 17 szable

Odstępstwa:

 • oficerowie: W 27 pułkach kawalerii w momencie mobilizacji etat oficera broni i gazowego został podzielony na oficera broni i na oficera gazowego. W paru wypadkach dowódcy pułku tworzyli ad hoc nową funkcję: oficera dyspozycyjnego. Celem tych zabiegów było zabranie z I rzutem pułku nadetatowych oficerów dla doraźnych uzupełnień. Praktyka wykazała słuszność tych decyzji.
 • funkcyjni: np.: w 2 P.Uł. młodszemu trębaczowi przydzielono karabin ppanc.
 • sekcja rkm: sekcja nadetatowa, albo zmobilizowana, albo oddana z pocztu d-cy któregoś szwadronu
 • goniec motocyklowy: większość gońców motocyklowych przy dowództwie pułku było na etacie plutonu łączności, ale zdarzały się wypadki uzyskania motocykla z darowizny. Wówczas mobilizowano gońca bezpośrednio w dowództwie pułku

Uwaga: 

 • Podoficer kancelaryjny, który towarzyszył stale adiutantowi pułku, był potocznie zwany szefem kancelarii pułku.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.293 s, memory: 16.99