WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (R 35) - Kompania czołgów lekkich - Próba rekonstrukcji

Opracowali: Marek Gabryszuk, Robert Wasilczuk, ppłk Krzysztof Gaj [1]

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca kompanii
  
 • dowódca kompanii - 1 kapitan
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • kierowca czołga - 1 kapral
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • goniec - 1 st. pancerny
 • kierowca motocykla - 1 pancerny
 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 samochód osobowo-terenowy Laffly S15R,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 4 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
I-wszy pluton czołgów
 dowódca plutonu
 • dowódca plutonu - 1 porucznik/podporucznik
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • kierowca czołga - 1 kapral
 • kierowca motocykla - 1 st. pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • 1 czołg R 35 uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm,
 • 1 motocykl z koszem Sokół 1000 M111.
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
załogi czołgów
 • zastępca dowódcy plutonu - 1 sierżant
 • dowódca czołga - 1 plutonowy
 • 2 kierowców czołgów - 2 kaprali
 • 2 czołgi R 35, każdy uzbrojony w 1 c.k.m. i 1 działko 37mm.
 • 4 pistolety
II-gi pluton jaki I-wszy
III-ci pluton jaki I-wszy
IV-ci pluton jaki I-wszy
Pluton techniczno-gospodarczy
 dowódca plutonu
 dowódca plutonu / oficer techniczny
 • porucznik/podporucznik
 • ordynans osobisty - 1 pancerny,
 
 • 1 kbk z bagnetem

Samochód wspólnie z dowódcą drużyny technicznej

drużyna techniczna
  
 • dowódca drużyny / podoficer sprzętowy - 1 sierżant
 • elektromechanik - 1 plutonowy
 • 2 smarowniczych - 2 pancernych
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny
 • samochód
 • 4 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
Nie wiadomo, jaki miał być pojazd etatowy do przewożenia dowództwa plutonu i smarowniczych. Wzorowanie się twórców etatu na ATF każe wyciągnąć wniosek, że powinny to być samochody kategorii ładowności do 1 tony, czyli typowe PF 618. Takich pojazdów w wypisie sprzętu nie ma. Oznacza to, że zastępczo użyto innych modeli samochodów, w tym ciężarowych kategorii do 2 ton. Nie można też wykluczyć, że samochody półciężarowe w batalionie jednak się znalazły, gdyż nie sprecyzowano modeli Chevroletów, które przydzielono baonowi. Wiadomo, że Lilpop produkował nie tylko ciężkie ciężarówki, ale także furgonetki typów 112 i 122. Być może to właśnie one są wymienione w składzie batalionu. Pojazd taki przedstawiony został na rysunku. 2 smarowniczych obsługiwało czołg dowódcy kompanii.
1-wsza sekcja obsługowo-naprawcza [2]
 • dowódca sekcji - mechanik czołgowy - sierżant
 • elektromechanik samochodowy - kapral
 • 6 smarowniczych - 6 pancernych
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny
 • 1 samochód ciężarowo-terenowy (pojazd typowy: ciężarówka półgąsienicowa wz.34, w praktyce – patrz uwagi)
 • 1 przyczepa paliwowa (prawdopodobnie nie przydzielona z braku sprzętu)
 • 8 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
Ciężarówek typowych wz.34 w baonie nie było. Wiadomo, że użyto samochodów Praga RV, ale znalazły się też w spisach pojazdy marki Chevrolet. Nie określono, które modele Chevroleta były w baonie, ale można przypuszczać, że znalazły się w nim także ciężarówki modelu 157 (klasyfikowane jako „ciężarowe o ładowności do 3 ton”). Inna możliwość to wykorzystanie zwykłych ciężarówek 2-tonowych typu PF621L. Nie wiadomo, czy wystarczyło przyczep paliwowych dla wszystkich sekcji.
2-ga sekcja obsługowo-naprawcza
 • dowódca sekcji - mechanik czołgowy - sierżant
 • elektromechanik samochodowy - kapral
 • 6 smarowniczych - 6 pancernych
 • kierowca samochodowy - 1 pancerny
 • 1 samochód ciężarowo-terenowy (pojazd typowy: ciężarówka półgąsienicowa wz.34, w praktyce – patrz uwagi)
 • 1 przyczepa paliwowa (prawdopodobnie nie przydzielona z braku sprzętu)
 • 9 kbk z bagnetem
3-cia sekcja obsługowo-naprawcza jak 2-ga
4-ta sekcja obsługowo-naprawcza jak 2-ga
drużyna gospodarcza
 szef kompanii
 • st. sierżant
 
 • 1 pistolet
 pdf. broni i gazowy-rusznikarz
 • plutonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
 puszkarz
 • kapral
 
 • 1 kbk z bagnetem
 kuchnia
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 • 1 przyczepa kuchenna (kuchnia polowa typowa - wz.31/s)
 • 2 kbk z bagnetem
 kierowcy
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton
 • 2 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 6

szeregowi: 75

 • 1 st. sierżant
 • 6 sierżantów
 • 14 plutonowych
 • 18 kaprali
 • 6 st. pancernych
 • 42 pancernych
 • 13 czołgów R 35,
 • 1 samochód osobowo-terenowy
 • 2 samochody ciężarowe o kategorii ładowności do 2 ton
 • 4 samochody ciężarowe (wozy typowe ciężarowo-terenowe wz.34 zastąpione przez Praha RV i ciężarówki Chevrolet 157 lub PF 621)
 • 5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111
 • 1 kuchnia polowa
 • 4 przyczepy benzynowe
 • 13 działek 37mm (w czołgach)
 • 13 c.k.m. Reibel 7,5mm (w czołgach)
 • 58 karabinków z bagnetem
 • 29 pistoletów

Kompania czołgów lekkich
Kompania czołgów lekkich


 • 1) Korespondencja.
 • 2) „Sekcja obsługowo-naprawcza” jest w tym wypadku pojęciem oddającym charakter tej komórki organizacyjnej zapożyczonym z organizacji ATF i przetłumaczonym wprost z języka francuskiego. Zostało wymyślone na potrzeby niniejszego opracowania, adekwatną nazwą może też być „sekcja techniczna”, lub „sekcja reparacyjna”. Jak widać sekcja jest patrolem reparacyjnym wzmocnionym o 6-ciu smarowniczych. Smarowniczy to przetłumaczone wprost (graisseur) określenie funkcyjnego stosowane w armii francuskiej. W ATF smarowniczy wchodził w skład załogi czołgu. Każdy dowódca czołgu miał w załodze dwóch smarowniczych. W sumie na pluton przypadało ich sześciu, a środkiem ich transportu była furgonetka. Wątpliwe, aby taki system mógł zostać skopiowany wprost. Ograniczeniem były możliwości transportowe kompanii. Brak pojazdów w zasadzie wymuszał przydzielenie smarowniczych do patroli reparacyjnych, które w oryginalnej strukturze francuskiej były zgromadzone na szczeblu kompanii i miały własne środki transportu.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.334 s, memory: 16.83