WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON typu "S" (Etat Nr 7)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion przywidywano do obsadzenia linii obrony.
 
W stosunku do batalionu typu IV zaszły zmiany:
 • brak oddziału zwiadowców
 • ilość moździerzy została podwojona
 • zamiast kompani strzeleckich są 3 kompanie k.m.
 
Skład:
 
 • dowództwo batalionu
 • drużyny pionierów
 • plutonu przeciwpancernego
 • pluton broni towarzyszącej
 • 3 kompanie k.m po dwa plutony c.k.m. i dwa plutony strzeleckie
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1. Dowódca batalionu
  
 • oficer służby stałej lub kontraktowej
 • 1 motocykl lub łazik[1]
 
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
pisarz - kanc.
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
oceniacz odległości
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
 • 1 rakietnica
kierowca samochodu (motocykla)
 • niższy funkcjonariusz państwowy
 

 

goniec - kolarz
 • szeregowiec
 • 1 rower
 • 1 kbk
obsługa zapasowa k.m.
 • podoficer rezerwy
 • 3 szeregowców
 
 • 4 kbk
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • podoficer zawodowy
 • samochód półciężarowy względnie ciężarowy
 • 1 pistolet[2]
podoficer gospodarczy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
rusznikarz
 • podoficer rezerwy
 • może być przydzielony z Brygady ON
 
 • 1 pistolet[2]
woźnice
 • 2 szeregowców
 • 4 koni taborowe pociągowe[3]
 • 2 wozy dwukonne[3] (amunicyjne)
 • 2 kbk
3. Oddział łączności
 dowódca oddziału
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy i pdf. sprzętowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
5 patroli telefonicznych
 • 5 podoficerów rezerwy
 • 15 szeregowców
 
 • 20 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej
 • podoficer rezerwy
 • 4 szeregowców
 • patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę
 • 5 kbk
środki przewozowe
 • 2 szeregowców
 • 4 konie taborowe pociągowe[3]
 • 2 wozy dwukonny[3]
 • 2 kbk
4. Lekarz batalionu
  
 • oficer rezerwy
  
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 6 szeregowców (w tym 2 woźniców wozów sanitarnych)
 • 4 konie taborowe pociągowe[3]
 • 2 wozy dwukonne[3] (sanitarne)
 • 2 kbk
razem dowództwo batalionu:
 • oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
 • oficerowie rezerwy : 3
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie rezerwy: 13
 • szeregowcy: 35
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
 • konie: 12[3]
 • wozy: 6[3]
 • rowery: 1
 • kbk: 40
 • pistolety: 6[2]
 • rakietnica: 1
B. Drużyna pionierów
  
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 10 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • 1 wóz taborowy dwukonny[3]
 • 12 kbk
C. Pluton przeciwpancerny
 szczegóły jak etat nr 10 Zobacz
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 8
 • szeregowcy: 21
 • konie: 10[3]
 • wozy: 2[3]
 • działka ppanc: 2
 • kbk: 28
 • pistolety: 3[2]
D. Pluton broni towarzyszącej
 dowódca plutony
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
oceniacz odległości
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
2 działony moździerzy
funkcje szeregowców określa etat nr 9 Zobacz
 • podoficerowie rezerwy: 4
 • szeregowców: 14
 • konie: 4[3]
 • wozy: 2
 • moździerz: 2
 • kbk: 18
razem pluton broni towarzyszących
 • oficerowie rezerwy: 1
 • podoficerowie rezerwy: 6
 • szeregowców: 14
 • konie: 4[3]
 • wozy: 2[3]
 • moździerze: 2
 • kbk: 19
 • pistolety: 2[2]
E. 1-wsza kompania karabinów maszynowych
 1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej lub kontraktowej
 • motocykl lub łazik[1]
 
2. Poczet dowódcy
 obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
 • 1 rakietnica
gońcy-kolarze
 • 2 szeregowców
 • 2 rowery
 • 2 kbk
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 4 szeregowców
  
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[2]
podoficer broni i gazowy
 • podoficer rezerwy
 • (w 2-giej i 3-ciej kompanii podoficer zawodowy)
 
 • 1 pistolet[2]
rusznikarz
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
podoficer gospodarczy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
podoficer furażowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
środki przewozowe
 • 2 szeregowców
 • 4 konie taborowe pociągowe[3]
 • 2 wozy taborowy dwukonne[3]
 • 2 kbk
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
rymarz
 • 1 szeregowiec

 

 • 1 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 6
 • szeregowcy: 12
 • konie: 6[3]
 • wozy: 2[3]
 • rowery: 2
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 9
 • pistolety: 5[2]
 • rakietnica: 1
3. I-wszy pluton k.m.
 dowódca plutony
 • chorąży zawodowy[4]
 
 • 1 pistolet: 3[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[2]
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
 • 1 rakietnica
oceniacz odległości
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
pomocnik rusznikarza
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
1-wszy karabin
 karabinowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
celowniczy
 • podoficer rezerwy (st. strzelec)
 
 • 1 c.k.m.
pomocniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
taśmowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
amunicyjni
 • 2 szeregowców
 
 • 2 kbk
woźnica
 • szeregowiec
 • 2 konie taborowe pociągowe[3]
 • 1 wóz taborowy dwukonny[3]
 • 1 kbk
2-gi karabin jak 1-wszy
3-ci karabin jak 1-wszy
razem I-wszy pluton k.m.
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 8
 • szeregowców:17
 • konie: 6[3]
 • wozy: 3[3]
 • c.k.m.: 3
 • kbk: 21
 • pistoletów: 2[2]
 • rakietnica: 1
4. II-gi pluton k.m. jak I-wszy
5. I-wszy pluton strzelecki
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 pistolet: 3[2]
goniec
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
strzelec wyborowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kb
dwie drużyny strzeleckie
 • 4 podoficerów rezerwy
 • 26 szeregowców
 
 • 30 kbk
razem I-wszy pluton strzelecki
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 6
 • szeregowców: 28
 
 • kb: 31
 • kbk: 2
 • pistolety: 2[2]
6. II-gi pluton strzelecki jak I-wsz
razem 1-wsza kompania
 • oficerów zawodowych: 1
 • oficerów rezerwy: 3
 • podoficerów zawodowych: 2
 • podoficerów rezerwy: 34
 • szeregowców:102
 • motocykl lub łazik[1] : 0-1
 • konie: 18[3]
 • wozy: 8[3]
 • rowery: 2
 • kuchnia polowa: 1
 • c.k.m: 6
 • kb: 62
 • kbk: 55
 • pistoletów: 13[2]
 • rakietnica: 3
F. 2-ga kompania karabinów maszynowych
 
 • oficerów zawodowych: 1
 • oficerów rezerwy: 4
 • podoficerów zawodowych: 2
 • podoficerów rezerwy: 33
 • szeregowców:102
 • motocykl lub łazik[1] : 0-1
 • konie: 18[3]
 • wozy: 8[3]
 • rowery: 2
 • kuchnia polowa: 1
 • c.k.m: 6
 • kb: 62
 • kbk: 55
 • pistoletów: 13[2]
 • rakietnica: 3
G. 3-cia kompania karabinów maszynowych jak II-ga
razem batalion
 • oficerów zawodowych: 4
 • oficerów rezerwy: 16
 • podoficerów zawodowych: 9
 • podoficerów rezerwy: 129
 • szeregowców:386
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik[1] : 1-4
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
 • konie: 82[3]
 • wozy: 35[3]
 • rowery: 7
 • kuchnia polowa: 3
 • armatka ppanc.: 3
 • c.k.m: 18
 • moździerze: 2
 • kb: 186
 • kbk: 264
 • pistoletów: 40[2]
 • rakietnica: 10
uwagi:
 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu
 3. Dowódców plutonów (oficerów rezerwy) można zastąpić podchorążymi rezerwy
 4. Obowiązywało minimum 2 oficerów służby stałej w batalionie

 • 1) Zakupiony ze świadczeń społecznych.
 • 2) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 3) Konie i wozy z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego.
 • 4) Tyko w 1-wszej kompanii
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.279 s, memory: 16.99