WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona Narodowa w 1937

Szczegółowe dane dotyczące oddziałów Obrony Narodowej z końca 1937 roku

Oddziały Obrony Narodowej w roku 1937
DOKnazwa brygadyskład
DOK I

Warszawska Brygada Obrony Narodowej

3 bataliony

 • dowództwo utworzone latem 1937
 • oddział zwiadowców utworzony latem 1937
 • I Warszawski Batalion ON utworzony latem 1937
 • II Warszawski Batalion ON utworzony latem 1937
 • III Warszawski Batalion ON utworzony latem 1937
DOK II- brak oddziałów ON - 
DOK III- brak oddziałów ON - 
DOK IV- brak oddziałów ON - 
DOK V

Górnośląska Brygada Obrony Narodowej

6 batalionów

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • Tarnogórski Batalion ON utworzony 1937
 • Zawierciański Batalion ON utworzony 1937, jesienią 1937 wydzielił jedną kompanię dla Chorzowskiego bON
 • Katowicki Batalion ON utworzony 1937
 • Sosnowiecki Batalion ON utworzony 1937
 • Rybnicki Batalion ON utworzony 1937
 • Chorzowski Batalion ON utworzony we wrześniu 1937 roku z 4 kompanii wydzielonych z:
  • Bielskiego Batalionu ON,
  • Cieszyńskiego Batalionu ON,
  • Oświęcimskiego Batalionu ON
  • Zawierciańskiego Batalionu ON

Śląsko-Cieszyńska Półbrygada Obrony Narodowej

3 bataliony

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • Bielski Batalion ON utworzony 1937, jesienią 1937 wydzielił jedną kompanię dla Chorzowskiego bON, w 1938 brakującą kompanię odtworzono
 • Cieszyński Batalion ON utworzony 1937, jesienią 1937 wydzielił jedeną kompanię dla Chorzowskiego bON, w grudniu 1937 brakującą kompanię odtworzono
 • Oświęcimski Batalion ON utworzony 1937, jesienią 1937 wydzielił jedeną kompanię dla Chorzowskiego bON
DOK VI

Lwowska Brygada Obrony Narodowej

3 bataliony

 • dowództwo  utworzone 1937
 • oddział zwiadowców  utworzony 1937
 • I Lwowski Batalion ON utworzony 1937
 • II Lwowski Batalion ON utworzony 1937
 • Brzeziński Batalion ON utworzony 1937

Karpacka Półbrygada Obrony Narodowej

2 bataliony

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • Stanisławowski Batalion ON utworzony 1937
 • Stryjski Batalion ON utworzony 1937

Tarnopolska Półbrygada Obrony Narodowej

zrezygnowano z organizacji z powodu małej ilości Polaków rezerwistów
DOK VII- brak oddziałów ON - 
DOK VIII

Pomorska Brygada Obrony Narodowej

6 batalionów

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • Kościerzyński Batalion ON utworzony 1937, początkowa nazwa: Kościerski Batalion ON
 • Czerski Batalion ON utworzony 1937
 • Tucholski Batalion ON utworzony 1937
 • Starogardzki Batalion ON utworzony 1937 jako Gniewski Batalion ON, zmiana nazwy była pokłosiem przeniesieni dowództwa batalionu
 • Nakielski Batalion ON utworzony 1937
 • Kcyński Batalion ON utworzony 1937
DOK IX- brak oddziałów ON - 
DOK X

Podkarpacka Brygada Obrony Narodowej

2 bataliony

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • Przemyski Batalion ON utworzony 1937
 • Samborski Batalion ON utworzony 1937
Obszar Nadmorski

Morska Brygada Obrony Narodowej

4 bataliony

 • dowództwo utworzone 1937
 • oddział zwiadowców utworzony 1937
 • I Gdyński Batalion ON utworzony 1937
 • II Gdyński ON utworzony 1937
 • Kartuski Batalion ON utworzony 1937
 • Kaszubski Batalion ON utworzony 1937
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.332 s, memory: 16.83