WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - 1936 - Pluton kolarzy (etat nr 4)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

WyszczególnienieRanga: funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca plutonu
 

 

 • porucznik/podporucznik: dowódca plutonu
 • ułan: ordynans osobisty
 • 2 rowery
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

 
 • wachmistrz: zastępca dowódcy plutonu
 • 2 plutonowych:
  • podoficer zafrontowy
  • mechanik rowerowy
 • 2 st. ułanów:
  • goniec
  • sanitariusz
 • 5 rowerów
 • 3 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
 • 2 bagnety
3. Sekcje kolarzy
 1-wsza sekcja liniowa
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. ułan: liniowy
 • 4 ułanów: liniowi
 • 6 rowerów
 • 6 kbk z bagnetem
2-ga -sekcja liniowa
 • st. ułan: dowódca sekcji
 • 5 ułanów: liniowi
 • 6 rowerów
 • 6 kbk z bagnetem
3-cia sekcja liniowa jak 2-ga
sekcja r.k.m.
 • kapral: dowódca sekcji
 • st. ułan: celowniczy
 • 4 ułanów: amunicyjni
 • 6 rowerów
 • 1 rkm wz.28 + 1 bagnet
 • 5 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 1

szeregowi: 30

 • wachmistrz
 • 2 plutonowych
 • 2 kaprali)
 • 6 st. ułanów
 • 19 ułanów
 • 31 rowerów
 • 27 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety skarbowe
 • 1 rkm wz.28
 • 2 bagnety

Pluton kolarzy
Pluton kolarzy

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.309 s, memory: 16.99