WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Pluton pionierów (Etat nr 5)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Charakterystyka etatu

Pluton pionierów zawierał specjalistów i sprzęt do prac pionierskich piechoty. Dostarczał także kierowników zespołów do większych prac nad umocnieniem terenu, wykonywanych przez oddziały strzeleckie.

Dowódca plutonu pionierów był technicznym doradcą dowódcy pułku oraz kierownikiem prac inżynieryjnych.

Zobacz: Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa: "Umocnienia polowe i służba pionierska" https://www.kpbc.ukw.edu.pl/dlibra/plain-content?id=92819

Pluton podlegał gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca plutonu
  
 • kapitan/porucznik: dowódca plutonu pionierów
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: pionier
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

 

zastępca dowódcy plutonu
 • sierżant: pionier
 
 • 1 pistolet
podoficer sprzętowy
 • plutonowy: pionier
 
 • 1 kbk z bagnetem
3. Drużyny plutonów

 

 

 

1-wsza drużyna

 

drużynowy
 • plutonowy: pionier
 
 • 1 kbk z bagnetem
zastępca drużynowego
 • kapral:pionier
 
 • 1 kbk z bagnetem
10 pionierów
 • st. strzelec: pionier
 • 9 strzelców: pionierzy
 
 • 10 kbk z bagnetem
2-ga drużyna jak 1-wsza
3-cia drużyna jak 1-wsza
4-ta drużyna jak 1-wsza
4. Tabor
 

 

 

 

wozy sprzętowe
 2 woźniców
 • 2 strzelców: pionierzy
 • 4 konie pociągowe taborowe
 • 2 wozy taborowe
 • 2 kbk z bagnetem
biedka amunicyjna
 woźnica
 • strzelec: pionier
 • koń pociągowy taborowy
 • biedka amunicyjna
 • 1 kbk z bagnetem
wozy pod kładkę[1]
 - ? - [2]
 • kapral: pionier
 
 • 1 kbk z bagnetem
6 woźniców
 • 6 strzelców: pionier
 • 12 koni pociągowych taborowych
 • 6 wozów taborowych
 • 6 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 1

podoficerowie: 11

 • 1 sierżant
 • 4 plutonowych
 • 6 kaprali

szeregowcy: 50

 • 4 st. strzelców
 • 46 strzelców

razem: 62

konie: 18
 • 1 koń wierzchowy
 • 17 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 8 wozów taborowych
 • 1 biedka
 • 60 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
 • 1 pistolet do nabojów sygnałowych;
W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 8 strzelców-woźniców i 8 kbk z bagnetem.

Pluton pionierów
Pluton pionierów

Zawartość taboru

wóz sprzętowy nr 1

 • narzędzia do robót ziemnych (4)
 • narzędzia do robót drzewnych (3 zestawy małe)
 • narzędzia stolarsko-ciesielskie
 • narzędzia do budowy przeszkód drucianych
 • sprzęt do budowy lekkich mostów i kładek
 • 2 małe zestawy lin konopnych
 • sprzęt oświetleniowy
 • 10 kg drutu stalowego miękkiego ocynkowanego 2
 • 8 kg gwoździ 120
 • 8 kg gwoździ 160
 • 25 kg klamer ciesielskich prostych 320
 • młot 60 kg do wbijania pali
 • 10 siatek do maskowania 2 x 3 m.

wóz sprzętowy nr 2

 • mały zestaw narzędzi kowalskich
 • koło ratunkowe
 • mały zestaw narzędzi kowalskich
 • koło ratunkowe
 • naczynia i materiały do farbomaskowania
 • trzonek zapasowy
 • 10 kg drutu stalowego miękkiego ocynkowanego 2
 • 8 kg gwoździ 120
 • 8 kg gwoździ 160
 • 25 kg klamer ciesielskich prostych 225
 • rozpylacz do farby
 • 10 kg stali węglowej okrągłej W-13
 • 10 kg stali węglowej prostokątnej W-40x5
 • 3 kg szpagatu konopnego 2
 • 20 kg koksu ogrzewniczego
 • bańkę z 5 litrami nafty

biedka amunicyjna

 • 2 skrzynki minerskie Nr 1 z materiałem wybuchowym
 • 1 skrzynka minerska Nr 2 ze środkami zapalającymi elektrycznymi
 • 1 skrzynka minerska Nr 3 ze środkami zapalającymi zwykłymi
 • sprzęt minerski pomocniczy
 • 1 kg świec
 • 4 pudełka zapałek
 • duży zestaw materiałów izolacyjnych i pomocniczych do spraw minerskich

zestaw kładki workowej piechoty wz.29  pozwalający na budowę 60 - 80m przeprawy

 • wozy pod kładkę nr 1 do nr 5 (na każdym wozie):
  • 3 krawężniki,
  • 12 łączników hakowo-śrubowych,
  • 8 worków brezentowych,
  • 8 desek uszywniających,
  • 8 poręczy,
  • 2 trzeciaki,
  • 1 bosak,
  • 35 wiązadeł.
 • wóz pod kładkę nr 6
  • 2 półprzęsła,
  • 3 krawężniki,
  • 2 półkrawężniki,
  • 2 krawężniki końcowe,
  • 20 łączników hakowo-śrubowych,
  • 2 deski uszywniające,
  • 2 poręcze,
  • 4 kotwice,
  • 2 trzeciaki,
  • 3 bosaki,
  • 15 wiązadeł,
  • 2 liny kotwiczne,
  • 1 wiosło sterowe,
  • 1 wiosło wioślarskie,
  • 2 drążki do nasuwania,
  • 2 łańcuchy z łapkami,
  • 2 toporki
  • 1 piła ramowa
  • 2 dobnie
  • 4 kołki okute

torby narzędziowe

W plutonie znajdowała się dodatkowo 13 toreb narzędziowych.

 • według należności materiału saperskiego z 1937: 1 torba zastępcy dowódcy, 4 torby dowódców drużyny i 8 toreb zastępców dowódcy drużyny i pionierów.
 • według innych danych: 1 torba zastępcy dowódcy, 4 torby dowódców drużyny, 4 torby zastępców dowódcy drużyny i 4 torby starszych pionierów.
Zawartośćtorba narzędziowa
zastępcy dowódcy plutonu
(typu IV)
dowódcy drużyny
(typu I)
zastępcy dowódcy drużyny
(typu III)
starszego pioniera
(typu II)
latarkę elektrycznąXXXX
ołówek stolarskiXXXX
dwie klamry ciesielskieXXXX
nóż składany (a)XXXX
nóż składany (b)-X-X
obcęgi-X--
szczypce uniwersalne-X--
nożyce do drutu kolczastegoX-XX
pilnik do pił-X-X
osełkę---X
dłuto 26 mm-X-X
miarę składaną stalową-XX-
miarę taśmową parcianą--X-
linkę do trasowaniaXX--
rozwieracz stały---X
gwoździe w woreczku
80 mm – 15 szt.,
100 mm – 10 szt.,
125 mm – 10 szt.
-X-X

 • 1) Dodano w 1939
 • 2) Kapral został dodany do etatu wraz z wozami pod kładkę. Nie udało się ustalić jego funkcji. Możliwości: specjalista od budowy kładki lub dodano dowódcę taborów (zwiększono wielokrotni ilość wozów).
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.292 s, memory: 16.83