WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - Kompania przeciwpancerna, etat mobilizacyjny z 1938

Na podstawie etatu mobilizacyjnego z 1938 roku. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ

rysunki: Marek Gabryszuk

WyszczególnienieRangaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

2 obserwatorów
 • sierżant
 • st. strzelec
 
 • 1 pistolet
 • 1 kbk z bagnetem
3 gońców
 • st. strzelec
 • 2 strzelców
 • 3 rowery
 • 3 kbk z bagnetem
patrol sanitarny
 dowódca patrolu
 • plutonowy

 

 • 1 bagnet
2 sanitariuszy
 • 2 strzelców
 • para noszy
 • 2 bagnety
3. Plutony   

 

I-wszy pluton
 dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik
 

 

 ordynans osobisty
 • strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
zastępca dowódcy plutonu
 • sierżant
 
 • 1 pistolet
1-wszy działon

 

działonowy
 • plutonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
celowniczy
 • st. strzelec
 
 • 1 pistolet
ładowniczy
 • strzelec
 
 • 1 pistolet
amunicyjni
 • 4 strzelców
 
 • 4 kbk z bagnetem
działko i woźnica
 • strzelec
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • 1 działko ppanc. 37mm
 • 1 kbk z bagnetem
2-gi działon jak 1-wszy z wyjątkiem: działonowy na rangę kaprala
3-gi działon jak 2-gi
II-gi pluton jak I-wszy
III-ci pluton jak I-wszy
4. Drużyna gospodarcza
 sierżant - szef
 • st. sierżant.
 
 • 1 pistolet
puszkarz
 • plutonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
wozy amunicyjne
 2 woźniców
 • 2 strzelców
 • 4 koni pociągowych taborowych
 • 2 wozów taborowych
 • 2 kbk z bagnetem
podoficer gospodarczy
 • plutonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
kuchnia polowa
 2 kucharzy
 • st. strzelec
 • strzelec
 
 • 2 kbk z bagnetem
woźnica
 • strzelec
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • kuchnia polowa 2-konna
 • 1 kbk z bagnetem
tabor
3 woźniców
 • 3 strzelców
 • 6 koni pociągowych taborowych
 • 3 wozy taborowe:
  • wóz przykuchenny
  • wóz furażowy
  • wóz kancelaryjno - bagażowy
 • 3 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 4

podoficerowie: 17

 • 1 st. sierżant
 • 5 sierżantów
 • 5 plutonowych
 • 6 kaprali

szeregowcy: 81

 • 12 st. strzelców
 • 69 strzelców

razem: 102

konie: 31
 • 1 koń wierzchowy
 • 30 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 5 wozów taborowych
 • 1 kuchnia polowa
 • 3 rowery
 • 9 działek ppanc. 37mm
 • 71 kbk z bagnetem
 • 24 pistoletów
 • 3 bagnety

Kompania przeciwpancerna z 1938
Kompania przeciwpancerna z 1938

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.286 s, memory: 16.83