WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron samochodów pancernych typ B (Etat nr 3)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ [1]
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca szwadronu
  
 • dowódca szwadronu - kapitan
 • 2 strzelców samochodu pancernego - plutonowy, st. pancerny
 • 2 kierowców samochodu pancernego - kapral, st. pancerni
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • samochód pancerny wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
 • 4 pistolety wz.35
 • 4 bagnety
Dowódca szwadronu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego. Wykorzystanie Łazika - jak w szwadronie typu A.
Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

gońcy
 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
 • 4 kbk z bagnetem
patrol łączności z lotnikiem
 • dowódca patrolu - sygnalista - st.pancerny
 • płachtowy - pancerny
 • kierowca - pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza (dowódca)
 • 4 płachty sygnałowe (płachtowy)
 • 2 tyczki przekazywacza (kierowca)
 • 3 kbk z bagnetem
Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowódca patrolu: plutonowy, radiotelegrafista: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na samochodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nastąpiła z powodu niedostatku sprzętu.
I-wszy pluton samochodów pancernych
 dowódca
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • 2 strzelców samochodu pancernego – kapral, st. pancerny
 • 2 kierowców samochodu pancernego – kapral, st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • samochód pancerny wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
 • 4 pistolety wz.35
 • 4 bagnety
Dowódca plutonu mógł dowodzić z łazika lub samochodu pancernego. W tym wypadku zamieniał się miejscami ze strzelcem samochodu pancernego.
załogi samochodów pancernych
 • zastępca dowódcy plutonu, strzelec - sierżant
 • 3 strzelców samochodu pancernego – 2 kaprali, st.pancerny
 • 4 kierowców samochodów pancernych – kapral, 3 st.pancernych
 • 2 samochody pancerne wz.29 z działkiem 37mm i dwoma ckm
 • 8 pistolety
 • 8 bagnety
patrol reperacyjny
 • mechanik samochodowy - plutonowy
 • elektromechanik samochodowy - kapral
 • samochód specjalny PF 508-III furgon
 • 2 kbk z bagnetem
II-gi pluton samochodów pancernych jak I-wszy
Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st.sierżant
 
 • 1 pistolet
 • 1 bagnet
podoficerowie
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy
 • puszkarz - plutonowy
 
 • 3 pistolety
 • 3 bagnety
kucharze
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 
 • 2 kbk z bagnetem
kierowcy
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam. typ IV
 • przyczepa paliwowa
 • 2 kbk z bagnetem
razem

oficerowie: 3

szeregowi: 53

 • st.sierżant
 • 3 sierżantów
 • 5 plutonowych
 • 13 kaprali
 • 17 st.pancernych
 • 14 pancernych

Pojazdy (razem 10)

 • samochód osobowo-terenowy,
 • 2 samochodów ciężarowych do 2 ton,
 • 2 samochody specjalne - furgony patroli reperacyjnych
 • 5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111

Wyposażenie

 • kuchnia polowa
 • przyczepa paliwowa
 • 7 samochodów pancerny wz.29,
 • 21 kbk z bagnetem
 • 32 pistoletów
 • 32 bagnetów
Samochody ciężarowe do 2 ton - być może na wyposażeniu szwadronu, a może i całego 11 Dywizjonu Pancernego były samochody ciężarowe Ursus A - chociaż nie powinny być, ponieważ w zestawie nr IV-11 Części wymienne do samochodów i motocykli oraz akcesoria, narzędzia, półfabrykaty i surowce dla dywizjonu pancernego (wz. 29) typ B.nie było części do samochodów ciężarowych Ursus A),

Szwadron samochodów pancernych typu B
Szwadron samochodów pancernych typu B


 • 1) Ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.303 s, memory: 16.83