WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (7TP) - Pluton łączności z 1939

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk [1]

Na początku 1939 wydano poprawki nr L.dz.2700/Mob.Org.38, obowiązujące od 1.04.1939, do organizacji wojennej nr L.dz.3061//Mob./Org./36 . Poprawka ta nakazywała skreślenie drużyny radio i wpisanie patrolu radiokorespondencyjnego w składzie: dowódca patrolu (plut., uzbrojony w pistolet), 3 radiotelegrafistów (1 st.panc., 2 panc., uzbrojeni w 3 kbk), prądnicowy (panc., uzbrojony w kbk), kierowca samochodowy (panc., uzbrojony w kbk).

Tym samym ilość samochodów radio zmalała z 3 do 1 (z radiostacją N1/S). Było to spowodowane zbyt małym stanem ilościowym samochodów radio w stosunku do potrzeb etatowych organizacji wojennej.

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca plutonu
  
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • kierowca - st.pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk wz.98
Podoficer sprzętowy
  pdf. sprzętowy - radiomechanik - st.sierżantśrodka transportu nie określono
 • 1 pistolet wz.35
Drużyna radio SKREŚLONA
 1-wszy patrol radio
 • dowódca drużyny i radiostacji - sierżant
 • radiotelegrafista - kapral
 • kierowca - pancerny
 • samochód PF 508/518 z radiostacją N-1/S
 • 1 pistolet wz.35
 • 2 kbk wz.98
2-gi patrol radio
 • dowódca radiostacji - plutonowy
 • radiotelegrafista - st. pancerny
 • kierowca - pancerny
 • samochód PF 508/518 z radiostacją N-2/S
 • 3 kbk wz.98
3-ci patrol radio
 • dowódca radiostacji - kapral
 • radiotelegrafista - st. pancerny
 • kierowca - pancerny
 • samochód PF 508/518 z radiostacją N-2/S
 • 3 kbk wz.98
Patrol radiokorespondencyjny DODANY
  
 • dowódca patrolu - plutonowy
 • 3 radiotelegrafistów - 1 st.panc., 2 panc.
 • prądnicowy - panc.
 • kierowca samochodowy panc.
 • samochód z radiostacją N-1/S (pojazd typowy - PF 618 z radiostacją N-1/s)
 • 1 pistolet wz.35
 • 5 kbk wz.98
Patrol telefoniczny
  
 • dowódca patrolu - kapral
 • tyczkowy - pancerny
 • kablowy - pancerny
 • kierowca - st.pancerny
 • samochód specjalny PF 508/518 - telefoniczny z przyczepą

 • 6 APT
 • 4 bębny kabla telefonicznego
 • rososzka
 • blok meldunkowy
 • 4 kbk wz.98
1-wszy patrol łączności z lotnikiem
  
 • dowódca patrolu - sygnalista - kapral
 • płachtowy - pancerny
 • kierowca - st.pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111

 • blok meldunkowy
 • linki przekazywacza
 • torba przekazywacza
 • tyczki przekazywacza
 • 4 płachty sygnałowe
 • 3 kbk wz.98
2-gi patrol łączności z lotnikiem jak 1-wszy
razem:

oficerowie: 1

szeregowi: 19

 • 1 st.sierżant
 • 1 plutonowy
 • 3 kaprali
 • 5 st.pancernych
 • 9 pancernych
 • samochód specjalny - radiowey
 • samochód specjalny - telefoniczny z przyczepą
 • 3 motocykle Sokół 1000 M111
 • 17 kbk wz.98
 • 2 pistolety wz. 35

Pluton łaczności
Pluton łaczności


 • 1) Korespondencja. Zobacz na głównej stronie batalionu.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.264 s, memory: 16.83