WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON (Etat Nr 3 z 1937)

Dane dostarczył Eligiusz Kwiatkowski

Skład
 • dowództwo batalionu
 • oddział c.k.m.
 • 3 kompanie strzeleckie
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1. Dowódca batalionu
  
 • major lub kapitan służby stałej
 • 1 koń wierzchowy
 
 luzak do konia
 • szeregowiec
 
 • 1 kb
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 • 1 koń wierzchowy
 
sierżant - szef
 • st. sierżant zawodowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
wóz dwukonny[1]
 • 1 kbk
goniec
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
kierowca motocykla
 • niższy funkcjonariusz cywilny
 • 1 motocykl
 
3. Drużyna telefoniczna
 dowódca oddziału
 • plutonowy rezerwy
 
 • 1 kbk
3 patrole telefoniczne
 • 3 podoficerów rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 1 wóz dwukonny[1]
 • 12 kbk
drużyna kolarzy
 • plutonowy rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 10 rowerów[2]
 • 10 kbk
4. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy  
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 1 wóz dwukonny[1]
 
B. Oddział c.k.m.
 Dowódca oddziału
 • oficer rezerwy
  
Dwie obsługi
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 10 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 2 biedki pod c.k.m.
 • 2. c.k.m.
 • 10 kbk
C. 1-wsza kompania strzelecka
 1. dowódca kompanii
  
 • kapitan lub porucznik służby stałej
 • koń wierzchowy
 
2. poczet dowódcy kompanii
 obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
gońcy kolarze
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery[2]
 • 3 kbk
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
3. Plutony strzeleckie
 I-wszy pluton
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
  
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy[3]
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
obsługa l.k.m
 • podoficer rezerwy
 • 3 szeregowców
 
 • 1 l.k.m.
 • 3 kbk
3 drużyny strzeleckie
 • 3 podoficerów rezerwy
 • 27 szeregowców
 
 • 30 kb
II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
 • oficerowie rezerwy: 2
 • podoficerowie rezerwy: 12
 • szeregowcy: 60
 
 • l.k.m.: 2
 • kb: 60
 • kbk: 10
4. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant lub sierżant zawodowy
 
 • 1 kbk
podoficer gospodarczy
 • sierżant lub plutonowy zawodowy
 
 • 1 kbk
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 4 konie taborowe pociągowe[1]
 • wóz dwukonny[1]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
  
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie rezerwy: 20
 • szeregowcy: 96
 • konie: 4[1]
 • wozy: 1[1]
 • rowery: 3[2]
 • kuchnia polowa: 1
 • l.k.m.: 3
 • kb: 90
 • kbk: 23
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
  
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie rezerwy: 20
 • szeregowcy: 96
 • konie: 4[1]
 • wozy: 1[1]
 • rowery: 3[2]
 • kuchnia polowa: 1
 • l.k.m.: 3
 • kb: 90
 • kbk: 23
razem batalion
 • oficer służby stałej: 4
 • oficer rezerwy: 12
 • podoficerowie zawodowi: 7
 • podoficerowie rezerwy: 68
 • szeregowcy: 323
 • pracownicy cywilni: 1
 • motocykl:1
 • konie wierzchowe: 5[1]
 • konie taborowy: 20[1]
 • wozy: 6[1]
 • biedka pod c.k.m.: 2
 • rowery: 19[2]
 • kuchnia polowa: 3
 • c.k.m: 2
 • l.k.m.: 9
 • kb: 271
 • kbk: 104

uwagi:

 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 2) Rowery własne podoficerów i szeregowców ON.
 • 3) Stanowiska zastępców dowódców plutonów obsadzać przede wszystkim podchorążymi rezerwy.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.300 s, memory: 16.83