WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Działon moździerza w batalionach typu II, III (Etan Nr 9)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Działon moździerza
 działonowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
oceniacz odległości
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
celowniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
ładowniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
pomocniczy
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
2 amunicyjnych
 • 2 szeregowców
 
 • 2 kbk
2 woźniców
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 2 biedki sprzętowe - uwaga to nie pomyłka, tak jest w etacie
 • 1 moździerz
 • 2 kbk
razem działon moździerza
 • podoficerowie rezerwy: 2
 • szeregowców: 7
 • konie: 2[1]
 • biedki sprzętowe: 2
 • moździerz: 1
 • kbk: 9

 • 1) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.292 s, memory: 16.83