WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron liniowy (etat nr 6)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

WyszczególnienieRanga: funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca szwadronu
 

 

 • rotmistrz: dowódca szwadronu
 • ułan:
  • ordynans osobisty
  • luzak
 • 2 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

 
 • kapral: trębacz
 • 2 plutonowych
  • podoficer sanitarny
  • podoficer weterynarii
 • 3 konie wierzchowe
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
 • 3 szable
3. Plutony liniowe
 I-wszy pluton
 dowódca z pocztem
 • porucznik/podporucznik: dowódca plutonu
 • 2 plutonowych:
  • zastępca dowódcy plutonu
  • goniec
 • ułan: ordynans osobisty
 • 3 konie wierzchowe
 • 3 kbk z bagnetem
 • 2 szable

Uwagi:

 • Zwraca uwagę, że dowódca plutonu nie miał etatowego luzaka - funkcję tę pełnił prawoskrzydłowy 2 szeregu 2 sekcji.
 • Zastępca dowódcy plutonu ma stopień plutonowego. Jest to godne uwagi, bo powinno się wydawać, że funkcja ta została zarezerwowana dla wachmistrza.
 • Stopień gońca wymaga dodatkowego wyjaśnienia - w oryginalnym arkuszu, goniec został wymieniony w kolumnie z podsumowaniem, ale przy wydruku zgubiono jego stopień. Zaszeregowanie go do kolumny „plutonowi” musiało nastąpić, jako poprawka, bo jest to wpis odręczny. Pytanie czy nie popełniono przy tym pomyłki - goniec został zrównany stopniem z zastępcą dowódcy plutonu, co jest przypadkiem raczej niespotykanym. W plutonie 2-gim i 3-cim gońcami są starsi ułani.
1-wsza sekcja
 • plutonowy: sekcyjny
 • st. ułan
 • 4 ułanów
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel
2-ga sekcja
 • kapral: sekcyjny
 • st. ułan
 • 4 ułanów
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel

Sekcja była wypełniona funkcyjnymi: luzak dowódcy plutonu, strzelec wyborowy, podkuwacz

3-cia sekcja
 • kapral: sekcyjny
 • st. ułan
 • 4 ułanów
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel
Jeden z ułanów był sanitariuszem
sekcja r.k.m.
 • kapral: sekcyjny
 • st. ułan
 • 5 ułanów
 • 8 koni wierzchowych
 • w tym jedne z jukami
 • 1 rkm wz 28
 • 6 kbk z bagnetem
 • 7 szabel

II-gi pluton jak I-wszy za wyjątkiem rangi gońca - zamiast plutonowego jest st. ułan

III-ci pluton jak II-gi
4. Drużyna gospodarcza
 wachmistrz-szef
 • st.wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
podoficer gospodarczy
 • plutonowy
 
 • 1 pistolet
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy
 
 • 1 pistolet
podkuwacz
 • młodszy majster wojskowy[1]
 
 • 1 pistolet
podoficer furażowy
 • kapral
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
kucharze
 • 2 ułanów
 
 • 2 kbk z bagnetem
szewc, rymarz
 • 2 ułanów
 
 • 2 kbk z bagnetem
tabor
 • 9 ułanów:
  • 2 jezdnych kuchni polowej
  • 7 woźniców
 • 16 koni taborowych zaprzęgowych
 • kuchnia polowa (wz. 23, wz. 23a lub wz.31) z przodkiem
 • 7 wozów taborowych parokonnych
 • 9 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 4

szeregowi: 107

 • st.wachmistrz
 • 11 plutonowych
 • 12 kaprali
 • 14 st. ułanów
 • 69 ułanów

konie: 112

 • 94 koni wierzchowych
  •  w tym 3 pod juki
 • 18 koni pociągowe taborowych

wyposażenieL

 • kuchnia polowa czterokonna
 • 7 wozów taborowych parokonnych
 • 3 ręczne karabiny maszynowe
 • 98 kbk z bagnetem
 • 6 pistoletów skarbowych
 • 87 szabel

Szwadron liniowy
Szwadron liniowy


 • 1) Młodszy majster wojskowy to ranga w służbie weterynaryjnej- odpowiednik plutonowego.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.330 s, memory: 16.99