WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON typu III (Etat Nr 5)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu III miał kompanie strzeleckie takie same jak kompanie w batalionu typu II. Nie jest to już oddział wartowniczy lecz polowy. Dowództwo batalionu ma do dyspozycji zwiadowców i pionierów. Ograniczona zostaje liczba gońców rowerowych, co sugeruje, że batalion miał występować jako oddział zwarty.
 
Skład
 • dowództwo batalionu
 • pluton K.M.
 • oddział zwiadowców
 • pluton pionierów
 • 3 kompanie strzeleckie
 
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1, Dowódca batalionu
  
 • major służby stałej lub kontraktowej
 • 1 motocykl lub łazik
 
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[1]
pisarz kanc.
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
goniec
 • szeregowiec
 • 1 rower
 • 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)
 • niższy funkcjonariusz państwowy
  
3. oddział łączności
 dowódca oddziału
 • plutonowy rezerwy
 
 • 1 kbk
3 patrole telefoniczne
 • 4 podoficerów rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 • 13 kbk
patrol kolarzy
 • 4 szeregowców
 
 • 4 kbk
2 patrole sygnalizacji optycznej
 • podoficer rezerwy
 • 4 szeregowców
patrol sygnałów optycznych posługiwały się starszym sprzętem, niewyposażonym w prądnicę.
 • 5 kbk
4. Drużyna gospodarcza
 
 • sierżant-szef baonu
 • st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy[3]
 • 6 koni taborowych pociągowych[2]
 • 3 wozy dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
5. lekarz batalionu
  
 • oficer rezerwy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
razem dowództwo batalionu:
 • oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
 • oficerowie rezerwy : 2
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 9
 • szeregowcy: 21
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1[3]
 • konie: 10[2]
 • wozy: 5[2]
 • rowery: 6
 • kbk: 27
 • pistolety: 2 a)
B. Pluton k.m.
 szczegóły jak etat nr 8 zobacz
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 7
 • szeregowców: 19
 • konie taborowe pociągowe: 5[2]
 • wóz dwukonny: 1[2]
 • biedki sprzętowe: 3
 • biedki amunicyjne: 2
 • rower: 1
 • c.k.m.: 3
 • kbk: 23
 • pistolety: 2[1]
działon moździerza - szczegóły jak etat nr 9 zobacz
 • podoficerów rezerwy: 2
 • szeregowców: 7
 • konie taborowe pociągowe: 2[2]
 • biedki sprzętowe: 2
 • moździerze: 1
 • kbk: 9
Razem pluton k.m.
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 9
 • szeregowców: 26
 • konie taborowe pociągowe: 7[2]
 • wóz dwukonny: 1[2]
 • biedki sprzętowe: 5
 • biedki amunicyjne: 2
 • rower: 1
 • moździerze: 1
 • c.k.m.: 3
 • kbk: 32
 • pistolety: 2[1]
C. Oddział zwiadowców
 dowódca oddziału
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[1]
zastępca dowódcy oddziału
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
3 drużyny kolarzy
 • 3 podoficerów rezerwy
 • 27 szeregowców
 • 30 rowerów
 • 1 pistolet[1]
dowódca oddziału
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 30 kbk
 • 3 rakietnice
razem oddział zwiadowców
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 4
 • szeregowców: 27
 • rowery: 32
 • kbk: 31
 • rakietnice: 3
 • pistolety: 2[1]
D. Pluton pionierów
 dowódca plutonu
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
drużyna pionierów
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 10 szeregowców
 
 • 12 kbk
drużyna pionierów p-gaz.
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 10 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 12 kbk
razem pluton pionierów
 • oficerowie rezerwy : 1
 • podoficerowie rezerwy: 4
 • szeregowcy: 20
 • konie: 2[2]
 • wozy: 1[2]
 • kbk: 24
 • pistolety: 1[1]
E. 1-wsza kompania strzelecka
 1. dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej lub kontraktowej
 • motocykl lub łazik[4]
 
2. poczet dowódcy kompanii
 obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
zwiadowcy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
gońcy kolarze
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[1]
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy zawodowy lub kontraktowy[5]
 
 • 1 kbk
podoficer gospodarczy
 • sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 3
 • szeregowcy: 9
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 10
 • pistolety: 2[1]
3. sekcja granatnika
 sekcyjny
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
granatnikowi
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
celowniczowie
 • 2 szeregowców
 
 • 2 granatniki
amunicyjni
 • 4 szeregowców
 
 • 4 kbk
woźnica
 • 1 szeregowiec
 • 1 koń taborowy pociągowy[2]
 • 1 biedka amunicyjna
 • 1 kbk
razem sekcja granatnika
 • podoficerowie rezerwy: 2
 • szeregowcy: 8
 • konie: 1[2]
 • biedka amunicyjna: 1[2]
 • granatniki: 2
 • kbk: 8
4. I-wszy pluton
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
goniec, grajek
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
strzelec wyborowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kb
1-wsza drużyna   
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kb
obsługa r.k.m
 • podoficer rezerwy
 • 3 szeregowców
 
 • 1 r.k.m.
 • 3 kbk
strzelcy
 • podoficer rezerwy
 • 10 szeregowców
 
 • 11 kb
2-ga drużyna
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 11 kb
strzelcy
 • podoficer rezerwy
 • 10 szeregowców
 
 • 11 kb
3-cia drużyna jak 2-ga   
razem pierwszy pluton:
 • oficer rezerwy: 1
 • podoficerowie rezerwy: 9
 • szeregowcy: 35
 
 • r.k.m.: 1
 • kb: 37
 • kbk: 5
 • pistolety: 1[1]
4) II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
razem 1-wsza kompania
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 32
 • szeregowcy: 122
 • motocykl lub łazik[4] : 0-1
 • konie: 9[2]
 • wozy: 3[2]
 • biedki amunicyjne: 1
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m.: 3
 • granatniki: 2
 • kb: 111
 • kbk: 33
 • pistolety: 8[1]
E. 2-ga kompania jak 1-wsza
F. 3-cia kompania jak 1-wsza
razem batalion
 • oficer służby stałej: 4
 • oficer rezerwy: 14
 • podoficerowie zawodowi: 8-11
 • podoficerowie rezerwy: 122
 • szeregowcy: 460
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik[4] : 1-4
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1[3]
 • konie: 46[2]
 • wozy: 18[2]
 • rowery: 22
 • biedka sprzętowa: 5
 • biedka amunicyjna: 5
 • kuchnia polowa: 3
 • moździerze: 1
 • granatniki: 6
 • c.k.m: 3
 • r.k.m.: 9
 • kb: 333
 • kbk: 213
 • pistolety: 30[1]
uwagi:
 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 3) Zakupiony ze środków społecznych do przewożenia broni dla pododdziałów ON nieposiadających z uwagi na lokalne stosunki magazynów broni oraz do przewożenia materiałów gospodarczych, żywności i sprzętu wyszkolenia.
 • 4) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych.
 • 5) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.341 s, memory: 16.99