WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych (Etat nr 2)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 9 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

 

Charakterystyka etatu

Odpowiednik organów kwatermistrzowskich batalionu przeznaczony dla pododdziałów pozabatalionowych.

Dowódcą jest kwatermistrz /na etacie dowództwa pułku (etat nr 1)/

Potrzeba stworzenia osobnego aparatu gospodarczego dla jednostek pozabatalionowych wyniknęła z powodu:

 • dużych stanów liczebnych pododdziałów nie wchodzących w skład batalionów
 • stałego związania z dowództwem pułku, wobec czego i przydzielanie ich do (gospodarki) batalionów pod względem gospodarczym utrudniałoby dysponowanie tymi batalionami w działaniach poza pułkiem.

Organa kwatermistrzowskie jednostek pozabatalionowych zabezpieczały pod względem administracyjno-materiałowym funkcjonowanie:

 • dowództwa pułku,
 • kompanii zwiadowców,
 • kompanii przeciwpancernej,
 • kompanii gospodarczej,
 • plutonów specjalnych:
  • plutonu łączności pułku piechoty,
  • plutonu pionierów,
  • plutonu przeciwgazowego,
  • plutonu artylerii piechoty.
WyszczególnienieRanga : specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
  Kwatermistrz
  
 • na etacie dowództwa pułku (etat nr 1) [1]
  
1. Płatnik

 

 

 
 • kapitan/porucznik: płatnik
 

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer rachunkowy
 • sierżant: administracja - podoficer rachunkowy
 
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
pisarz
 • st. strzelec: administracja - pisarz
 
 • 1 kbk z bagnetem
2 szewców
 • st. strzelec: szewc
 • strzelec: szewc
 • zestaw dla szewców, przewożony na wozie w sekcji rymarzy
 • 2 kbk z bagnetem
wóz płatnika
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem
2. Oficer żywnościowy

 

 

 

 
 • porucznik: oficer żywnościowy
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer rachunkowy
 • sierżant: administracja - podoficer rachunkowy
 
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
T. Ż. - 1. sekcja
 dowódca sekcji
 • plutonowy: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
obsługa r.k.m. (celowniczy i amunicyjny)
 • st. strzelec: strzelec
 • strzelec: strzelec[2]
 • skrzynka do gotowania
 • 1 r.k.m. + 1 bagnet
 • 1 kbk z bagnetem
6 woźniców
 • 6 strzelców: taboryta
 • 12 koni pociągowych taborowych
 • 6 wozów taborowych
 • 6 kbk z bagnetem
T. Ż. - 2. sekcja   
 dowódca sekcji
 • kapral: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
obsługa r.k.m. (celowniczy i amunicyjny)
 • st. strzelec: strzelec
 • strzelec: strzelec[2]
 • skrzynka do gotowania
 • 1 r.k.m. + 1 bagnet
 • 1 kbk z bagnetem
6 woźniców
 • 6 strzelców: taboryta
 • 12 koni pociągowych taborowych
 • 6 wozów taborowych
 • 6 kbk z bagnetem
3. podoficer broni
  
 • plutonowy: strzelec
 
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
4. podoficer weterynaryjny

 

 
 • plutonowy: weterynarz
 
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem
3 podkuwaczy
 • kapral: podkuwacz
 • st. strzelec: podkuwacz
 • strzelec: podkuwacz
 • zestaw dla podkuwaczy, przewożony na wozie w sekcji rymarzy
 • 3 kbk z bagnetem
5. rymarze
 2 rymarzy
 • st. strzelec: rymarz
 • strzelec: rymarz
 
 • 2 kbk z bagnetem
wóz warsztatowy
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy parokonny[3]
 • 1 kbk z bagnetem
razem:oficerowie: 2
 • w tym 1 oficerów służb

podoficerowie: 7

 • 2 sierżantów
 • 3 plutonowych
 • 2 kaprali

szeregowcy: 27

 • 6 st. strzelców
 • 21 strzelców

razem: 35

konie: 29
 • 1 koń wierzchowy
 • 28 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 14 wozów taborowych
 • 2 r.k.m.
 • 28 kbk z bagnetem
 • 4 pistolety
 • 2 bagnety

Mocą poprawki L.Dz.4262 wydanej 29 sierpnia 1939 r. 4 pistolety zastąpiono 4 bagnetami. Po tej poprawce:

 • 2 r.k.m.
 • 28 kbk z bagnetem
 • 6 bagnetów
W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości za wyjątkiem wozu płatnika, a etat zwiększyć o 13 strzelców-woźniców i 13 kbk z bagnetem, a ilość koni zmniejszyć o 1.

Organa kwatermistrzowskie
Organa kwatermistrzowskie


 • 1) Jest przełożonym organów kwatermistrzowskich i dowódcą administracyjnym jednostek pozabatalionowych.
 • 2) Do funkcji kucharza prawdopodobnie był przyuczony amunicyjny r.k.m.
 • 3) Wspólny dla transportu zestawów dla podkuwaczy, szewców i rymarzy.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.290 s, memory: 16.99