WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych - 1939

Opracowali: Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk
Informacje przekazane przez Rafała Białkowskiego[1], ppłk K. M. Gaja[2]

Etat kompanii

pododdziałstan osobowy:uzbrojenie:
of.pdf.szer.razempist. of.TK-3/TKS(nkm)TK-3/TKS(ckm)ckm wz.25kbk wz.98pist. wz.35
dowódca11351 1 22
poczet dowódcy 41115    12 
drużyna łączności 279    9 
I pluton czołgów17715124 212
II pluton czołgów17715124 212
pluton gospodarczy11318311   1265
razem434539144[3]915331
Oficerowie: kapitan, kapitan/porucznik, 2 porucznik/podporucznik
Podoficerowie: st. sierżant, 5 sierżantów, 9 plutonowych, 19 kaprali
Szeregowcy: 17 st. pancernych, 36 pancernych

Lista Samodzielnych Kompanii Czołgów Rozpoznawczych

LpJednostkaTyp czołgówJednostka mobilizującaPodporządkowanie
TK-3/TKFTKS
kmnkmkmnkm
111 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych[4]  94[5]Centrum Wyszkolenia Broni PancernychWarszawska Brygada Pancerno-Motorowa
231 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych  13 7 Batalion Pancerny25 DP
332 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych  13 7 Batalion Pancerny10 DP (?)
441 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   10 Batalion Pancerny30 DP
542 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   10 Batalion PancernyKresowa BK
(nie mylić ze szwadronem dywizjonu pancernego)
651 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   5 Batalion Pancerny21 DPGór.
752 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   5 Batalion PancernyGO "Śląsk"
861 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych  13 6 Batalion PancernyObwód Armii "Kraków"
później 1 BGór.
962 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych  13 6 Batalion Pancerny20 DP
1063 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych  13 6 Batalion Pancerny8 DP
1171 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   1 Batalion Pancerny14 DP
1272 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   1 Batalion Pancerny17 DP
od 1 IX - 26 DP (?)
1381 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   8 Batalion Pancerny15 DP
1482 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   8 Batalion Pancerny26 DP (?)
1591 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   4 Batalion Pancerny28 DP (?)
1692 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych13   4 Batalion Pancerny10 DP (?)
17101 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych[4]  942 Batalion Pancerny10 BK

Samodzielne Kompanie Czołgów Rozpoznawczych skreślone z mobilizacji w 29 lipca 1939 roku[6]

LpJednostkaJednostka mobilizująca
121 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych12 Batalion pancerny
222 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych12 Batalion pancerny
323 Samodzielna Kompania Czołgów Rozpoznawczych12 Batalion pancerny

Personel i sprzęt samochodowy ze skreślonych kompanii posłużył do sformowania 21 bczl, wyposażonego w czołgi R 35. Czołgi TKS miały zostać (częściowo) przekazane do formowanej Warszawskiej Brygady Pancerno-Motorowej, a reszta do dyonów pancernych na wymianę sprzętu zużytego lub w następnej kolejności do szkolenia (L.dz. 3728/Mob. z 14 lipca 1939 r. O.I. SG "Zmiany w O.de B. mob. broni panc. - zamierzenia").

Udokumentowany jest fakt przezbrojenia 14 czołgów TKS z Łucka w nkm 20mm (L.3148/tjn. Mat.39. II. eksp.).


  • 1) Rafał Białkowski – tabele z etatami ogólnymi, wraz z komentarzami.
  • 2) Krzysztof M. Gaj – dane zawarte w MiF nr31, z poprawkami po odnalezieniu etatów w CAW – korespondencja, forum dws, wikipedia.
  • 3) W n.k.m. wzór 38 zdołano przezbroić czołgi tylko w 2 kompaniach.
  • 4) Istnieją pewne wątpliwości, czy kompanie 11 i 101 sfomowano według etatów kompanii samodzielnej. Cześć opracowań podaje etat identyczny ze składem szwadronu czołgów wchodzącego w skład dyonu pancernego.
  • 5) Możliwe, że kompania miała tylko 2 czołgi z n.k.m. i 11 czołgów z c.k.m.
  • 6) Rozkaz Oddz. I SG L.3987/mob.39.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.285 s, memory: 16.99