WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Podsumowania teoretycznych stanów liczebnych pułków

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z BATERIĄ ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP I (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
 dowództwo pułkuorgana kwatermistrzowskie\njednostek pozabatalionowychkompania gospodarczapluton łączności pułku piechotypluton pionierówpluton przeciwgazowybateria armat piechotykompania ppanc. typ Ikompania zwiadowcówI. batalion strzeleckiII. batalion strzeleckiIII. batalion strzeleckirazem
etat nr:123456891011,12,1311,12,1311,12,13 
stan osobowyoficerowie822-1155323232396
podoficerowie107149118312919144144144570
szeregowi272739365038128120877747747742874
razem4536554562471641541099419419413540
etat nr:123456891011,12,1311,12,1311,12,13 
uzbrojeniepistolety oficerów722-1155323232395
armata 75mm------4-----4
armata ppanc. 37mm-------12----12
możdzierz 81mm---------2226
granatnik 46mm---------99927
ckm------2--12121238
rkm-2------427272787
kb z bagnetem---------4144144141242
kbk z bagnetem262826436045137141983913913911777
pistolety skarbowe6432111556303030133
bagnety5224---732838383292
szable--------45---45
etat nr:123456891011,12,1311,12,1311,12,13 
koniewierzchowe
"W"
pod sodło91111-38147---99
pod juki--------214141444
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy------72-----72
do wozów------12-----12
zapas (pod siadłem)------8-----8
pociągowe taborowe10282871712294610136136136595
razem192929818121594757150150150830
etat nr:123456891011,12,1311,12,1311,12,13 
środki przewozoweprzodki------1212----24
jaszcze------8-----8
juki--------2---2
wozy radio---1-----1114
wozy specjalne (taczanki)---1--7--44420
kuchnie polowe--2---11144417
biedki---31----363636112
bryczki1-----------1
wozy taborowe41410-86894363636171
rowery---7---45266681
motocykle1-----------1
samochody1-----------1
etat nr:123456891011,12,1311,12,1311,12,13 

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z PLUTONEM ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP I (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
 dowództwo pułkuorgana kwatermistrzowskie\njednostek pozabatalionowychkompania gospodarczapluton łączności pułku piechotypluton pionierówpluton przeciwgazowybateria armat piechotykompania ppanc. typ Ikompania zwiadowcówI. batalion strzeleckiII. batalion strzeleckiIII. batalion strzeleckirazem
etat nr:123456791011,12,1311,12,1311,12,13 
stan osobowyoficerowie822-1125323232393
podoficerowie10714911882919144144144547
szeregowi27273936503838120877747747742784
razem453655456247481541099419419413424
etat nr:123456791011,12,1311,12,1311,12,13 
uzbrojeniepistolety oficerów722-1125323232392
armata 75mm------2-----2
armata ppanc. 37mm-------12----12
możdzierz 81mm---------2226
granatnik 46mm---------99927
ckm---------12121236
rkm-2------427272787
kb z bagnetem---------4144144141242
kbk z bagnetem26282643604541141983913913911681
pistolety skarbowe643211556303030133
bagnety5224---732838383292
szable--------45---45
etat nr:123456791011,12,1311,12,1311,12,13 
koniewierzchowe
"W"
pod sodło91111-14147---75
pod juki------1-214141445
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy------24-----24
do wozów-------------
zapas (pod siadłem)-------------
pociągowe taborowe1028287171234610136136136569
razem19292981812424757150150150713
etat nr:123456791011,12,1311,12,1311,12,13 
środki przewozoweprzodki------412----16
jaszcze------2-----2
juki--------2---2
wozy radio---1-----1114
wozy specjalne (taczanki)---1-----44413
kuchnie polowe--2----1144416
biedki---31-1--363636113
bryczki1-----------1
wozy taborowe41410-86194363636164
rowery---7---45266681
motocykle1-----------1
samochody1-----------1
etat nr:123456791011,12,1311,12,1311,12,13 

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z BATERIĄ ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP II (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
 dowództwo pułkuorgana kwatermistrzowskie\njednostek pozabatalionowychkompania gospodarczapluton łączności pułku piechotypluton pionierówpluton przeciwgazowybateria armat piechotykompania ppanc. typ IIkompania zwiadowcówI. batalion strzeleckiII. batalion strzeleckiIII. batalion strzeleckirazem
etat nr:12345689a1011,12,1311,12,1311,12,13 
stan osobowyoficerowie822-1153323232394
podoficerowie10714911831819144144144549
szeregowi27273936503812836877747747742790
razem453655456247164471099419419413433
etat nr:12345689a1011,12,1311,12,1311,12,13 
uzbrojeniepistolety oficerów722-1153323232393
armata 75mm------4-----4
armata ppanc. 37mm-------4----4
możdzierz 81mm---------2226
granatnik 46mm---------99927
ckm------2--12121238
rkm-2------427272787
kb z bagnetem---------4144144141242
kbk z bagnetem26282643604513743983913913911679
pistolety skarbowe6432111516303030129
bagnety5224---7-2838383289
szable--------45---45
etat nr:12345689a1011,12,1311,12,1311,12,13 
koniewierzchowe
"W"
pod sodło91111-38147---99
pod juki--------214141444
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy------72-----72
do wozów------12-----12
zapas (pod siadłem)------8-----8
pociągowe taborowe10282871712291210136136136561
razem192929818121591357150150150796
etat nr:12345689a1011,12,1311,12,1311,12,13 
środki przewozoweprzodki------124----16
jaszcze------8-----8
juki--------2---2
wozy radio---1-----1114
wozy specjalne (taczanki)---1--7--44420
kuchnie polowe--2---1-144416
biedki---31----363636112
bryczki1-----------1
wozy taborowe41410-86824363636164
rowery---7---25266679
motocykle1-----------1
samochody1-----------1
etat nr:12345689a1011,12,1311,12,1311,12,13 

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

 

ZESTAWIENIE ETATOWE PUŁKU PIECHOTY Z PLUTONEM ARTYLERII PIECHOTY I KOMPANIĄ PRZECIWPANCERNĄ TYP II (WOZY TABOROWE 2-KONNE)
 dowództwo pułkuorgana kwatermistrzowskie\njednostek pozabatalionowychkompania gospodarczapluton łączności pułku piechotypluton pionierówpluton przeciwgazowybateria armat piechotykompania ppanc. typ IIkompania zwiadowcówI. batalion strzeleckiII. batalion strzeleckiIII. batalion strzeleckirazem
etat nr:12345679a1011,12,1311,12,1311,12,13 
stan osobowyoficerowie822-1123323232391
podoficerowie1071491188819144144144526
szeregowi2727393650383836877747747742700
razem45365545624748471099419419413317
etat nr:12345679a1011,12,1311,12,1311,12,13 
uzbrojeniepistolety oficerów722-1123323232390
armata 75mm------2-----2
armata ppanc. 37mm-------4----4
możdzierz 81mm---------2226
granatnik 46mm---------99927
ckm---------12121236
rkm-2------427272787
kb z bagnetem---------4144144141242
kbk z bagnetem2628264360454143983913913911583
pistolety skarbowe643211516303030119
bagnety5224---712838383289
szable--------45---45
etat nr:12345679a1011,12,1311,12,1311,12,13 
koniewierzchowe
"W"
pod sodło91111-14147---75
pod juki------1-214141445
pociągowe
artylerii "AL"
do dział i jaszczy------24-----24
do wozów-------------
zapas (pod siadłem)-------------
pociągowe taborowe1028287171231210136136136535
razem19292981812421357150150150679
etat nr:12345679a1011,12,1311,12,1311,12,13 
środki przewozoweprzodki------44----8
jaszcze------2-----2
juki--------2---2
wozy radio---1-----1114
wozy specjalne (taczanki)---1-----44413
kuchnie polowe--2-----144415
biedki---31-1--363636113
bryczki1-----------1
wozy taborowe41410-86124363636157
rowery---7---25266679
motocykle1-----------1
samochody1-----------1
etat nr:12345679a1011,12,1311,12,1311,12,13 

Uzbrojenie oficerów nie figurowało w etacie i ewidencji pułku. Oficer był zobowiazany do posiadania osobistego pistoletu i broni białej.

Karabiny p-panc. wz.35 nie figurowały w etatach, gdyż były bronią utajnioną. W karabiny ppanc. uzbrojono strzelców wyborowych plutonów strzeleckich /razem w pułku 27/.Nie jest jastne, czy karabiny otrzymali też strzelcy w kompanii zwiadowców.
 

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.382 s, memory: 16.83