WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

Spis treści

WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne 1
zmiana wyglądu strony 2
piechota 3
pułk piechoty 4
struktura 1939 5
podsumowania teoretycznych stanów liczebnych pułków 6
dowództwo pułku 7
organa kwatermistrzowskie 8
kompania gospodacza 9
pluton łączności 10
pluton pionierów 11
rekonstrukcja z 1939 w/g wspomnień oficerów 12
pluton przeciwgazowy 13
pluton przeciwgazowy (rekonstrukcja) 14
pluton artylerii piechoty 15
bateria artylerii piechoty 16
kompania przeciwpancerna 17
kompania przeciwpancerna z 1938 18
rekonstrukcja z 1939 w/g wspomnień oficerów 19
kompania przeciwpancerna typu II 20
kompania zwiadowców 21
dowództwo batalionu 22
kompania K.M. i B.T. 23
kompania strzelecka 24
podsumowanie batalionu 25
batalion marszowy 26
żywienie 27
obrona narodowa 28
batalion ON z 1937 29
rok 1937 30
rok 1938 31
VIII 1939 32
podległość mobilizacyjna 33
dowództwo brygady typ I 34
dowództwo brygady typ II 35
batalion ON typu I 36
batalion ON typu II 37
batalion ON typu III 38
batalion ON typu IV 39
batalion ON typu "S" 40
pluton k.m. 41
działon moździerzy 42
pluton przeciwpancerny 43
kompania kolarzy ON typu "KS" 44
kompania kolarzy ON typu "K" 45
lista jednostek  
stan pokojowy  
Dowództwa Okręgu Korpusu 46
dywizje piechoty 47
jednostki piechoty 48
KOP 49
mobilizacja  
dywizje piechoty 50
brygady górskie 51
pułki rezerwowe 52
KOP 53
nowe bataliony 54
regulamin piechoty - część III 55
rozdział A 56
rozdział B 57
rozdział C 58
rozdział D 59
rozdział E 60
rozdział F 61
rozdział G 62
rozdział H 63
kawaleria 64
rekonstrukcja 1939 65
dowództwo pułku 66
szwadron liniowy z 1939 67
szyki 68
szwadron ckm 69
szyki w szwadronie ckm 70
pluton łączności 71
pluton przeciwpancerny 72
pluton kolarzy 73
drużyna pioniersko-gazowa 74
szwadron gospodarczy 75
kwatermistrzostwo 76
tabor bojowy 77
zaopatrzenie 78
szwadron kolarzy z 1936 79
barwy kawalerii 80
proporce pułków  
1 Pułk Szwoleżerów 81
2 Pułk Szwoleżerów 82
3 Pułk Szwoleżerów 83
1 Pułk Ułanów 84
2 Pułk Ułanów 85
3 Pułk Ułanów 86
4 Pułk Ułanów 87
5 Pułk Ułanów 88
6 Pułk Ułanów 89
7 Pułk Ułanów 90
8 Pułk Ułanów 91
9 Pułk Ułanów 92
10 Pułk Ułanów 93
11 Pułk Ułanów 94
12 Pułk Ułanów 95
13 Pułk Ułanów 96
14 Pułk Ułanów 97
15 Pułk Ułanów 98
16 Pułk Ułanów 99
17 Pułk Ułanów 100
18 Pułk Ułanów 101
19 Pułk Ułanów 102
20 Pułk Ułanów 103
21 Pułk Ułanów 104
22 Pułk Ułanów 105
23 Pułk Ułanów 106
24 Pułk Ułanów 107
25 Pułk Ułanów 108
26 Pułk Ułanów 109
27 Pułk Ułanów 110
1 Pułk Strzelców Konnych 111
2 Pułk Strzelców Konnych 112
3 Pułk Strzelców Konnych 113
4 Pułk Strzelców Konnych 114
5 Pułk Strzelców Konnych 115
6 Pułk Strzelców Konnych 116
7 Pułk Strzelców Konnych 117
8 Pułk Strzelców Konnych 118
9 Pułk Strzelców Konnych 119
10 Pułk Strzelców Konnych 120
1 Pułk Kawalerii KOP 121
typy proporców 122
proporczyki kołnierzowe 123
proporce dowódców pułku 124
proporce pododziałów 125
proporce lancowe 126
kolory 127
kawaleria dywizyjna 128
etat 129
pluton kawalerii z roku 1922 130
pułk kawalerii - 1936 131
dowództwo 132
szwadron gospodarczy 133
puton łączności 134
instrukcja 135
pluton kolarzy 136
pluton działek ppanc. 137
szwadron liniowy 138
szwadron c.k.m. 139
artyleria 140
dywizjon artylerii konnej 141
dak - bateria ogniowa 142
kolumna amunicyjna 143
pluton łączności 144
broń pancerna 145
batalion pancerny - 1935-1939 146
kompania czołgów lekkich "Vickers" (7TP) 147
pluton łączności 148
batalion czołgów lekkich (7TP) 149
dowództwo batalionu 150
pluton specjalny 151
pluton łączności 152
pluton obrony przeciwlotniczej 153
organa kwatermistrzowskie 154
kompania techniczno-gospodarcza 155
kompania czołgów lekkich 156
batalion czołgów lekkich (R 35) 157
etat pierwotny 158
dowództwo batalionu 159
kompania techniczno-gospodarcza 160
kompania czołgów lekkich 161
próba rekonstrukcji 162
dowództwo batalionu 163
kompania techniczno-gospodarcza 164
kompania czołgów lekkich 165
Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 166
szwadron strzelecki 167
szwadron czołgów 168
pluton przeciwpancerny 169
pluton motocyklistów 170
puton c.k.m 171
pluton łączności 172
dywizjon pancerny 173
dowództwo dywizjonu 174
szwadron samochodów pancernych typ A 175
szwadron samochodów pancernych typ B 176
szwadron czołgów rozpoznawczych 177
samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych 178
etat 179
samodzielna kompania czołgów lekkich 180
etat 181
kompania czołgów lekkich wolnobieżnych 182
etat pokojowy 183
pociągi pancerne 184
dywizjon pociągów pancernych 185
dowództwo 186
szkolny pociąg pancerny 1 dywizjonu 187
szkolny pociąg pancerny 2 dywizjonu 188
pociag pancerny 189
kompania gospodarcza 190
park dywizjonu 191
kadra dywizjonu 192
samodzielny pluton JHP 193
pociągi pancerne po mobilizacji 194
posiąg pancerny nr 52 i 53 195
pociąg pancerny nr 15 196
różne 197
korpusy oficerskie 198
1922 rok 199
rangi szeregowych 200
duszpasterstwo wojskowe 201
komendy rejonu uzupełnień 202
klasyfikacja i zastosowanie koni 203
zestawy łączności 204
jednostka ognia 205
dyskusja o nazwie karabinów maszynowych 206
dziennik aktualizacji 207

PRZYPISY
generate time: 0.311 s, memory: 10.47