WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - 1936 - Szwadron c.k.m. (etat nr 7)

Autorzy: Marek Gabryszuk, Krzysztof Gebhardt, Robert Wasilczuk, Juliusz S. Tym.
Opracowanie na podstawie L.dz.20/mob.36

WyszczególnienieRanga: funkcjaKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca szwadronu
 

 

 • rotmistrz: dowódca szwadronu
 • ułan:
  • ordynans osobisty
  • luzak
 • 2 konie wierzchowe
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
2. Poczet dowódcy

 

 

 

 

 
 • kapral: obserwator
 • 2 st.ułanów:
  • trębacz
  • obserwator
 • 2 plutonowych
  • podoficer sanitarny
  • podoficer weterynarii
 • ułan: goniec
 • 6 koni wierzchowych
 • 4 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety
 • 6 szabel
3. Plutony k.m.
 I-wszy pluton c.k.m. (na jukach)
 dowódca z pocztem
 dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik
 • koń wierzchowy
 
zastępca dowódcy plutonu
 • wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
oceniacz odległości[1]
 • st. ułan
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
pomocnik rusznikarza
 • st. ułan

pomocnik rusznikarza nie ma przydzielonego konia, przebywał w drużynie gospodarczej szwadronu

 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • ułan
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
ordynans osobisty
 • ułan
ordynans nie ma przydzielonego konia, przebywał na wozie amunicyjnym I-wszej drużyny
 • 1 kbk z bagnetem
I-wsza drużyna
 dowódca drużyny
 • plutonowy
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
1-wszy karabin
 • kapral: karabinowy
 • st. ułan: celowniczy
 • 9 ułanów:
  • taśmowy
  • pomocniczy
  • 2 amunicyjnych
  • 5 koniowodów
 • 14 koni wierzchowych
  • w tym 3 pod juki

juki:

 • juk karabinowy - karabin maszynowy wraz z podstawą i 2 skrzynkami amunicyjnymi + lufy zapasowe drużyny
 • I juk amunicyjny - 6 skrzynek amunicji, wodnik i niezbędnik (skrzynka rekwizytowa)
 • II juk amunicyjny - 8 skrzynek amunicyjnych
 • ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08 z 4 tysiącami sztuk amunicji (2 j.o.)
 • 9 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet (celowniczy)
 • 11 szabel
2-gi karabin jak 1-wszy
wóz amunicyjny
 • ułan: woźnica
 • 2 konie taborowe
 • wóz taborowy

Na wozie amunicyjnym przewożono 32 skrzynki z amunicją w taśmach po 250 naboi. Razem: 8000 naboi, tj. po 2 jednostki ognia do dwóch karabinu. (masa amunicji – 300kg)

 • 1 kbk z bagnetem
II-ga drużyna jak I-wsza

II-gi pluton jak I-wszy

III-ci pluton c.k.m. (na taczankach)
 dowódca z pocztem jak w I-wszym plutonie
I-wsza drużyna
 dowódca drużyny
 • plutonowy
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
1-wszy karabin
 • kapral: karabinowy
 • st. ułan: celowniczy
 • 9 ułanów:
  • taśmowy
  • pomocniczy
  • 2 amunicyjnych
  • 2 koniowodów
  • woźnica
 • 9 koni wierzchowych
  • w tym 3 do c
 • taczanka pod ckm
 • ciężki karabin maszynowy Maxim wz. 08 z 4 tysiącami sztuk amunicji (2 j.o.)
 • 5 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet (celowniczy)
 • 6 szabel
2-gi karabin jak 1-wszy
wóz amunicyjny
 • ułan: woźnica
 • 2 konie taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem

II-ga drużyna jak I-wsza

4. Drużyna gospodarcza
 wachmistrz-szef
 • st.wachmistrz
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
podoficer gospodarczy
 • plutonowy
 
 • 1 pistolet
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
podkuwacz
 • plutonowy
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
rusznikarz
 • młodszy majster wojskowy[2]
 1 pistolet
podoficer furażowy
 • kapral
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
kucharze
 • st. ułan
 • ułan
 
 • 2 kbk z bagnetem
szewc, rymarz
 • 2 ułanów
 
 • 2 kbk z bagnetem
tabor
 • 10 ułanów:
  • 2 jezdnych kuchni polowej
  • 8 woźniców
 • 20 koni taborowych zaprzęgowych
 • kuchnia polowa (wz. 23, wz. 23a lub wz.31) z przodkiem
 • 7 wozów taborowych parokonnych:
  • wóz przykuchenny
  • 5 wozów pod żywność i furaż
  • wóz kacelaryjno-bagażowy
  • wóz warsztatowy i na części do c.k.m.

 

 • 10 kbk z bagnetem
razem:

oficerowie: 4

szeregowi: 175

 • st.wachmistrz
 • 3 wachmistrzów
 • 12 plutonowych
 • 14 kaprali
 • 21 st. ułanów
 • 124 ułanów

konie: 210

 • 178 koni wierzchowych
  •  w tym 24 pod juki i 12 do taczanki
 • 32 koni pociągowe taborowych

wyposażenie:

 • 4 taczanki pod ckm wz.36 trzykonne,
 • kuchnia polowa czterokonna
 • 14 wozów taborowych parokonnych
 • 12 ckm
 • 153 kbk z bagnetem
 • 22 pistolety skarbowe
 • 138 szabel

Szwadron c.k.m.
Szwadron c.k.m.


 • 1) Oceniaczem odległości nazywano obserwatora obsługującego dalmierz.
 • 2) Młodszy majster wojskowy to ranga w służbie uzbrojenia – odpowiednik plutonowego.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.311 s, memory: 16.99