WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Pluton przeciwpancerny z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie danych uzyskanych od Juliusza S.Tym[1] i ustaleń Janusza Wielhorskiego[2]

Pluton przeciwpancerny
Pluton przeciwpancerny

Stan osobowy:

 • 1 oficer

 • 40 szeregowych

Uzbrojenie:
 • 4 armaty ppanc. wz 36

 • 39 karabinków (kbk)

 •  2 pistolety

 • 37 szabel

Zapas amunicji
Szyk działonu przeciwpancernego.
Szyk działonu przeciwpancernego.

 • Zapas amunicji przewożonej na przodku to dwie jednostki ognia: 80 sztuk nabojów (16 skrzynek po 5 sztuk).

 • Trzecia i czwarta j.o. przetworzona była na dwóch wozach amunicyjnych są jednak wątpliwości, czy wszystkie pułki otrzymały czwarty wóz amunicyjny

 • Na uzbrojeniu były 3 rodzaje amunicji: przeciwpancerna, przeciwpancerno-smugowa i krusząca. Masa naboju przeciwpancernego to 1,45 kg

Szyk działonu

Janusz Wielhorski w opisie działonu podał jednego koniowoda mniej. Jego usytuowanie w szyku to moje domysły.


 • 1) Juliusz S.Tym, korespondencja.
 • 2) Janusz Wielhorski, Seria pięciu artykułów na temat organizacji pułku kawalerii wg etatu mobilizacyjnego z września 1939, które ukazały w latach 1959 - 1968 w piśmie "Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii", (później zmiana nazwy na "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej") Materiały zebrał i dostarczył wraz z komentarzami Krzysztof Gebhardt.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.353 s, memory: 16.99