WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pociąg Pancerny nr 52 i 53 - etat wojenny 1936

Na podstawie książki "Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek" [1]

Pociąg pancerny ciężki

WyszczególnienieRangaśrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca pociągu
 

dowódca

 • major
    
  zastępca dowódcy
  • kapitan
    
  lekarz pociągu
  • kapitan/porucznik
    
  kierowca samochodowy
  • st. strzelec
  • samochód osobowy
  • 1 kbk z bagnetem
  ordynansi osobiści
  • 3 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  Poczet dowódcy

   

   

   

   

   

  dowódca pocztu
  • porucznik
   

   

  podoficer strzelniczy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  patrol sanitarny
   podoficer sanitarny
  • sierżant
  • wagon - izba chorych
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  sanitariusze
  • 2 strzelców
   
  • 1 pistolet
  • 2 bagnety
  sekcja łączności
   podoficer sprzętowy (radio i telemechanik)
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  goniec
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowca motocykla
  • st. strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  patrol sygnałowy
   podoficer sygnałowy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  obserwatorzy - sygnaliści
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 pistolet
  • 3 bagnet
  patrol telefoniczny (łączność wewnętrzna)
   dowódca patrolu
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol telefoniczny (zewnętrzny)
   podoficer telefoniczny
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • 3 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKD)
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • plutonowy
  • radiostacja RKD
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  patrol radiotelegraficzny (RKB) - do łączności z zespołami drezyn, po jednym radiotelegrafiście na zmianę
   dowódca patrolu - radiotelegrafista
  • st. strzelec
  • radiostacja RKB
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  sekcja ruchu
   kierownik pociągu
  • st. sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  maszynista
  • plutonowy
  • parowóz opancerzony
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  pomocnik maszynisty
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  palacz
  • st. strzelec
  • parowóz
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  nadkonduktor
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  konduktorzy
  • 2 kaprali
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  załoga zapasowa
   strzelec czołgu
  • plutonowy
   
  • 1 rkm wz.28 (pokł)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec

   

  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  tabor kolejowy
     
  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • 2 platformy bojowe
   
  Drużyna gospodarcza
   sierżant - szef (kancelaria)
  • st. sierżant
  • wagon kryty
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  podoficer gospodarczy (magazyn techn. mund, i broni)
  • plutonowy
  • wagon kryty
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  szewc
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  krawiec
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  podoficer żywnościowy
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kucharz
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
  • wagon kuchnia
  • 3 kbk z bagnetem
  podoficer broni
  • plutonowy
  • 2 wagony kryte
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  I-wszy pluton ogniowy
   dowódca plutonu
  • porucznik
    
  zastępca dowódcy
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  I-wszy działon
   działonowy
  • plutonowy
   
  • haubica 100mm
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zamkowy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  II-gi działon
   działonowy
  • kapral
   
  • armata 75mm
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  celowniczy
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zamkowy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ładowniczy
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • plutonowy
  • kapral
  • 4 st. strzelców
  • strzelec
   
  • 7 ckm wz.08
  • 7 pistoletów
  • 7 bagnetów
  taśmowi
  • 7 strzelców
   
  • 7 pistoletów
  • 7 bagnetów

  II-gi pluton ogniowy jak I-wsz z wyjątkiem

  • dowódca randze porucznik/podporucznik
  • zastępca dowódcy w randze sierżanta
  Pluton wypadowy
   dowódca plutonu
  • porucznik/podporucznik
    
  ordynans osobisty (w składzie gosp.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  zastępca dowódcy plutony
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  I-wszy patrol drogowo-minerski
   

  dowódca patrolu

  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca dowódcy
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  minerzy
  • st. strzelec
  • 2 strzelców
   
  • 3 kbk z bagnetem
  II-gi patrol drogowo-minerski
   dowódca patrolu
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca dowódcy
  • st. strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  minerzy
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  obsługa c.k.m.
   celowniczowie
  • plutonowy
  • kapral
  • 2 st. strzelców
   
  • 4 ckm wz.08
  • 4 kbk z bagnetem[2]
  taśmowi
  • st. strzelec
  • 3 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem[2]
  drużyna strzelców
   drużynowy
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  zastępca drużynowego
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  strzelcy
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  karabinowi
  • 2 st. strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczowie
  • 2 strzelców
   
  • 2 r.k.m wz.28
  • 2 bagnety
  amunicyjni
  • 4 strzelców
   
  • 4 kbk z bagnetem
  Pluton drezyn pancernych
   dowódca plutonu
  • porucznik

  uwaga

  dowódca podczas zwiadu przebywał w czołgu TK z radiostacją

   
  zastępca dowódcy plutonu
  • st. sierżant

  uwaga

  zastępca podczas zwiadu przebywał w czołgu TK z radiostacją

  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  ordynans osobisty (w składzie gosp.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  1-wszy półpluton
   dowódca drezyny (czołg R)
  • plutonowy
  • czołg FT-17 na prowadnicach z
   • działkiem 37mm wz.18
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • st. strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  dowódca drezyny (czołg TK)
  • kapral
  • czołg TK/TKS na prowadnicach z:
   • c.k.m. wz.25
   • r.k.m. wz.28 (pokł.)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  radiotelegrafista czołgu TK (zamienne z dowódcą lub zastępcą)
  • st. strzelec
  • czołg TK/TKS na prowadnicach z:
   • c.k.m. wz.25
   • radiostacja RKB/C
   • r.k.m. wz.28 (pokł.)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca czołgu
  • strzelec
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  Pluton techniczny
   dowódca plutonu
   dowódca plutonu i składu technicznego
  • kapitan
    
  ordynans dowódcy
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  drogomistrz
  • chorąży
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  drużyna techniczna
   sekcja ruchu
   maszynista (w parowozie)
  • sierżant
  • parowóz
  • platforma gospodarcza
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  pomocnik maszynisty
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  palacze
  • st. strzelec
  • strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  nadkonduktor (w parowozie)
  • plutonowy
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  konduktorzy (w budkach hamulcowych)
  • kapral
  • st. strzelec
  • strzelec
   
  • 3 pistolet
  • 3 bagnet
  patrol telefoniczno - telegraficzny
   dowódca patrolu - telegrafista
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telegrafista
  • st. strzelec
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  telefoniści
  • 2 strzelców
   
  • 2 pistolet
  • 2 bagnet
  załoga zapasowa (również jako obrona plot)
   celowniczy (r.k.m.)
  • st. strzelec
   
  • 1 r.k.m wz.28
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  amunicyjny (r.k.m.)
  • strzelec
   
  • 1 kbk z bagnetem
  strzelec czołga
  • strzelec
   
  • c.k.m. wz.25 (zapasowy ?)
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowcy czołga
  • 2 strzelców
  • czołg rozpoznawczy TK/TKS z
   • c.k.m. wz.25
  • 2 kbk z bagnetem
  celowniczy (c.k.m.)
  • strzelec
   
  • 1 c.k.m wz.08
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  taśmowy (c.k.m.)
  • 2 strzelców
   
  • 2 kbk z bagnetem
  drużyna warsztatowa
   dowódca drużyny - monter
  • sierżant
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  monter
  • sierżant
  • wagon warsztatowy
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  tokarz
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  spawacz
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  elektromonter
  • plutonowy
   
  • 1 kbk z bagnetem
  puszkarz
  • kapral
   
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  rusznikarz
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kowal
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  podoficer MPS
    
  • kapral
  • wagon kryty jako magazyn MPS
  • węglarka
  • cysterna wodna
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  kierowca samochodu
  • st. strzelec
  • ciężarówka 2 tony
  • 1 kbk z bagnetem
  2 patrole reperacyjne (łącznie)
   dowódca patrolu - monter
  • plutonowy
  • 2 platformy gospodarcze
  • 1 pistolet
  • 1 bagnet
  dowódca patrolu - elektromonter
  • kapral
   
  • 1 kbk z bagnetem
  kierowcy samochodowi
  • 2 st. strzelców
  • 2 cięgniki półgąsienicowe wz.34/C4P na prowadnicy szynowej
  • 2 kbk z bagnetem
  kierowca motocyklowy
  • strzelec
  • motocykl z przyczepką
  • 1 kbk z bagnetem
  pozostały tabor gospodarczy
     
  • 2 wagony osobowe
  • 2 wagony kryte dla podoficerów
  • 8 wagonów krytych dla szeregowców
   
  razem:oficerowie: 9
  szeregowi: 183
  • 2 chorążych
  • 5 st. sierżantów
  • 8 sierżantów
  • 19 plutonowych
  • 26 kaprali
  • 36 st. strzelców
  • 87 strzelców

  tabor kolejowy opancerzony

  • parowóz opancerzony
  • 2 wagony artyleryjskie
  • wagon szturmowy
  • platformy bojowe

  czołgi - drezyny

  • 2 czołgi FT 17 z działkiem 37mm wz.18
  • 5 czołgów TK z c.k.m wz.25

  tabor kolejowy nieopancerzony

  • parowóz
  • 2 wagony osobowe
  • 15 wagonów krytych
  • 3 platformy gospodarcze
  • węglarka
  • cysterna wodna
  • wagon warsztatowy
  • wagon kuchnia
  • wagon izba chorych

  środki przewozowe

  • samochód osobowy
  • samochód ciężarowy 2 tony
  • 2 samochody ciężarowe wz.34/C4P
  • 3 motocykle z przyczepką

  inne

  • 6 prowadnic do drezyn
  • 1 radiostacja RKD
  • 3 radiostacji RKB
  • 2 haubice 100mm
  • 2 armaty 75mm
  • 19 c.k.m. wz.08
  • 8 r.k.m wz.28
  • 67 kbk z bagnetem
  • 113 pistoletów
  • 115 sztyletów

   

  Pociąg pancerny nr 15 podczas mobilizacji otrzymał inny wagon niż planowano (z haubicą). Wagon był pozostałością po dwóch pociągach pancernych, które były na stanach dywizjonów przez większą część dwudziestolecia międzywojennego (było to 12 pociągów pancernych, początkowo w 6-ciu dywizjonach). Również pluton drezyn pancernych ograniczył się tylko do dwóch drezyn Tatra (za http://derela.pl/smiercpl.htm#drais)


  • 1) Krzysztof M. Gaj, Polska broń pancerna w 1939 roku - organizacja pokojowa i wojenna jednostek, Napoleon V, Oświęcim 2014
  • 2) Uzbrojenie w kbk jest niezwykłe, zwłaszcza w porównaniu z obsługa c.k.m. z wagonami artyleryjskimi. Możliwe wytłumaczenie: obsługa c.k.m mogła wzmacniać pluton wypadowy, w wagonie szturmowym było też miejsce na trzymanie ich kbk.
  PRZYPISY
  z 243
  generate time: 0.365 s, memory: 16.83