WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (R 35) - Dowództwo batalionu - Próba rekonstrukcji

Opracowali: Marek Gabryszuk, Robert Wasilczuk, ppłk Krzysztof Gaj [1]

Etat rzeczywisty różni się od pierwotnego jedynie sprzętem samochodowym.

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca batalionu
  
 • dowódca batalionu - podpułkownik
 • kierowca samochodowy - st. pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • 1 samochód osobowo-terenowy Laffly S15R.
 • 2 kbk z bagnetem
Poczet dowódcy batalionu

 

 

 

 

 

adiutant batalionu
 • kapitan
 • ordynans osobisty - pancerny
 
 • 1 kbk z bagnetem
pisarze
 • sierżant
 • kapral
 
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
oficer taktyczny i zwiadu
 • major/kapitan
 • ordynans osobisty - pancerny
 
 • 1 kbk z bagnetem
kierowca samochodowo-motocyklowy
 • st.pancerny
 • samochód osobowo-terenowy Laffly S15R
 • 1 kbk z bagnetem
gońcy
 • 3 gońców - plutonowy, kapral, st.pancerny
 • 3 kierowców motocykli - 3 pancernych
 • 3 motocykle Sokół 1000 M111
 • 6 kbk z bagnetem
Pluton specjalny
 dowódca plutonu
  
 • dowódca plutonu -porucznik/podporucznik
 • kierowca - 1 st. pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
drużyna regulacji ruchu
 1-wszy patrol
 • dowódca drużyny i 1 patrolu - plutonowy
 • celowniczy - kapral
 • 2 kierowców - st. pancerny, pancerny
 • 2 motocykle Sokół 1000 M111
 • 1 rkm wz.28
 • 2 pistolety
 • 2 kbk z bagnetem
2-gi patrol
 • dowódca patrolu - plutonowy
 • celowniczy - kapral
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 motocykle Sokół 1000 M111
 • 1 rkm wz.28
 • 2 pistolety
 • 2 kbk z bagnetem
3-ci patrol
 • dowódca patrolu - plutonowy
 • celowniczy - st. pancerny
 • 2 kierowców - 2 pancernych
 • 2 motocykle Sokół 1000 M111
 • 1 rkm wz.28
 • 2 pistolety
 • 2 kbk z bagnetem

Drużyna dzieliła się na 3 czteroosobowe patrole, każdy w składzie: dowódca, celowniczy rkm, 2 kierowców, 2 motocykle. Dowódca drużyny był jednocześnie dowódcą pierwszego patrolu. Celowniczy r.k.m. miał dodatkowo pistolet.

drużyna pioniersko-gazowa
 dowódca drużyny
 • sierżant
 
 • 1 pistolet
1-wszy patrol
 • plutonowy
 • kapral
 • st. pancerny
 • pancerny
 
 • 4 kbk z bagnetem
2-gi patrol
 • plutonowy
 • kapral
 • st. pancerny
 • pancerny
 
 • 4 kbk z bagnetem
tabor
 • 3 kierowców - 3 pancernych
 • 3 samochody ciężarowe o ładowności do 2 ton
 • 3 kbk z bagnetem
Prawdopodobnie każdy patrol miał po jednej ciężarówce, a trzecia ciężarówka to magazyn materiałów saperskich i środków odkażania chemicznego.
drużyna łączności
 dowódca drużyny
 • dowódca drużyny - st. sierżant
 • kierowca - pancerny,
 • pdf. sprzętowy - radiomechanik - plutonowy
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • sprzęt do reperacji i sprzęt stacyjny
 • 1 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety

patrol radiokorespondencyjny

 • dowódca patrolu - 1 plutonowy, 1 pistolet,
 • 2 radiotelegrafistów - 1 st. pancerny, 1 pancerny, 2 kbk z bagnetem
 • stacyjny - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,
 • prądnicowy - 1 pancerny, 1 kbk z bagnetem,
 • kierowca - pancerny, kbk z bagnetem,
 • 1 samochód radio (pojazd typowy - PF 618 z radiostacją N-1/s).
 • 5 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
Samochód radio pozyskano z nadwyżki sprzętowej 10 BK. W etacie typu pojazdu i radiostacji nie określono, jednak ze względu na liczebność patrolu i jednostkę, z której otrzymano pojazd, należy wykluczyć inne typy sprzętu.
1-wszy patrol telefoniczny
 • dowódca patrolu - 1 kapral
 • telefoniści - 2 pancernych
 • kierowca - 1 st. pancerny
 • etatowo samochód specjalny PF 508/518 – telefoniczny z przyczepą, w rzeczywistości zwykły samochód ciężarowy
 • 4 kbk z bagnetem

Funkcje i zadania telefonistów:

Telefoniści przy budowie linii przyjmowali doraźnie funkcję tyczkowego, kablowego-zwijakowego. Łączność telefoniczna była rozwijana "w dół" do kompanii. Po zbudowaniu linii posterunek telefoniczny przy pododdziale był nazywany "stacją telefoniczną", natomiast posterunek przy dowództwie baonu, w którym linie spinane były w sieć za pomocą łącznicy - "centralą telefoniczną".

Pojazdy:

Samochodów typowych zabrakło. W ramach uzupełnienia przez II DOK, brakujące samochody przydzielono, ale nie były to już wersje specjalne, lecz zwykłe samochody ciężarowe. Za najbardziej prawdopodobne należy uznać, że były to pojazdy o ładowności do 2 ton, typu PF 621, czyli takie jak na rysunku.

Materiał łączności:

Należność materiału łączności patroli nie jest znana. Prawdopodobnie był to standardowy zestaw patrolowy typ I, czyli III-35.

Co najmniej jeden z patrolów musiał też dysponować łącznicą telefoniczną.

2-gi patrol telefoniczny jak 1-wszy
3-ci patrol telefoniczny jak 1-wszy
4-ty patrol telefoniczny jak 1-wszy
Pluton obrony przeciwlotniczej
 dowódca
 • dowódca plutonu - 1 porucznik/podporucznik
 • kierowca - 1 st. pancerny
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • motocykl z koszem Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
1-wszy karabin
 • karabinowy - 1 plutonowy
 • celowniczy - 1 st. pancerny
 • taśmowy - 1 pancerny
 • kierowca - 1 pancerny
 • samochód ciężarowy o ładowności do 1 tony, w rzeczywistości PF621L
 • ckm wz.30
 • 3 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet (celowniczy)
2-gi karabin
 • karabinowy - 1 kapral
 • celowniczy - 1 st. pancerny
 • taśmowy - 1 pancerny
 • kierowca - 1 pancerny
 • samochód ciężarowy o ładowności do 1 tony, w rzeczywistości PF621L
 • ckm wz.30
 • 3 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet (celowniczy)
3-ci karabin jak 2-gi
4-ty karabin jak 2-gi

Pojazdy etatowe w plutonie OPL
Etat przewidywał „samochód ciężarowy o kategorii ładowności do 1 tony”, natomiast w załączniku do arkusza z etatem, czyli tabeli pokrycia samochodowego, wymienia się „samochód spec. PF 508/518 pod ckm”. Według tego dokumentu pojazdów etatowych dla plutonu OPL nie udało się wygospodarować! Batalion po mobilizacji miał być uzupełniony w oparciu o zapasy Dowództwa Okręgu Korpusu II – Lublin, i już po wymarszu z garnizonu uzupełnienia takie dostał. Samochodów specjalnych typu PF 508/518, ani ciężarowych PF 618 jednak się nie wymienia. Szczegółów o przydziale środków transportu do plutonu OPL brak, ale najprawdopodobniej do przewozu ckm-ów zastosowano samochody ciężarowe PF 621L.

Organa kwatermistrzowskie
 oficer pieniężno-materiałowy
 • kapitan/porucznik
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • kierowca samochodu osobowego - 1 st. pancerny
 • samochód osobowo-terenowy (prawdopodobnie PF 518 Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
podoficerowie rachunkowi
 • pdf. rachunkowo-materiałowy - 1 sierżant,
 • pdf. rachunkowo-pieniężny - 1 sierżant
 
 • 2 pistolety
podoficerowie żywnościowi
 • pdf. żywnościowy - 1 sierżant
 • pomocnik podoficera żywnościowego - 1 kapral
 
 • 2 pistolety
podoficerowie uzbrojenia
 • pdf. broni i gazowy-rusznikarz - 1 st. sierżant
 • puszkarz - 1 sierżant
 
 • 2 pistolety
pisarze
 • 1 st. pancerny
 • 1 pancerny
 
 • 2 kbk z bagnetem
kierowca
 • kierowca ciężarówki - 1 pancerny
 • samochód ciężarowy o kategorii ładowności do 2 ton
 • 1 kbk z bagnetem
lekarz i patrol sanitarny
 • lekarz batalionu - kapitan/porucznik
 • ordynans osobisty - 1 pancerny
 • podoficer sanitarny - dowódca patrolu - 1 sierżant
 • 3 sanitariuszy - 1 kapral, 1 st. pancerny, 1 pancerny
 • kierowca sanitarki
 • ambulans sanitarny
 • 1 kbk z bagnetem (kierowca sanitarki)
 • 5 bagnetów
21 batalion czołgów lekkich miał w etacie jednego sanitariusza więcej niż 1 i 2 batalion czołgów (7TP)
razem:

oficerowie: 7

szeregowi: 99

 • 2 st. sierżantów
 • 7 sierżantów
 • 9 plutonowych
 • 15 kaprali
 • 22 st. pancernych
 • 44 pancernych
 • 3 samochody osobowo-terenowe,
 • 8 samochodów ciężarowych kategorii ładowności „do 1 tony”,
 • 4 samochody ciężarowe kategorii ładowności „do 2 ton”,
 • 1 samochód radio PF 618,
 • 1 ambulans sanitarny,
 • 12 motocykli z koszem.
 • 4 c.k.m. wz.30
 • 3 r.k.m. wz.28
 • 73 karabinki z bagnetem
 • 21 pistoletów
 • 5 bagnetów
INSTRUKTORZY FRANCUSCY
  

Przybyli do baonu wraz z czołgami w lipcu i przebywali w nim, jako doradcy. Formalnie w ewidencji baonu nie figurowali.

 • dowódca misji – comanndante (de chars de combat/mjr broni pancernej), Malagutti (lub Malgutti)
 • zastępca – lieutenant (de chars de combat/porucznik broni pancernej), de Forment
 • 3 pomocnicy – podoficerowie niewymienieni ze stopnia

Instruktorzy byli współtwórcami poprawek do etatu i z całą pewnością przebywali w baonie na trzy tygodnie przed wybuchem wojny (mjr Malagutti i por. de Forment). Ich obecność w baonie w trakcie kampanii jest niepotwierdzona.

Dowództwo
Dowództwo


 • 1) Korespondencja.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.288 s, memory: 16.83