WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Szyki w szwadronie ckm

W/g Regulaminu Kawalerii wydanego w 1938 roku

Pluton na jukach

Szyki karabinu na jukach
Szyki karabinu na jukach

a) Kolumna trójkami: w karabinie na jukach składa się z 5 linii

c) Kolumna dwójkami: W karabinie na jukach wyciąganie kolumny dwójkami z kolumny trójkami ze względu na konie juczne nie jest już takie proste, jak w sekcji liniowe.

e) Kolumny po jednemu używa się w wypadkach wyjątkowych (bardzo wąskie przejścia) i ze względu na trudność w prowadzeniu koni jucznych wykonuje się go zasadniczo stępem.

f) Linia harcowników: podczas rozsypania się karabinu w linię harcowników 2 szereg przemieszcza się w lewo-skos od pierwszego szeregu, a 3, 4 i 5 w prawo-skos


Pluton na taczankach

Szyki karabimu na taczance
Szyki karabimu na taczance

a) Kolumna trójkami: w karabinie na taczance karabinowy jedzie przed taczanką, woźnica i celowniczy na taczance, a pozostali żołnierze za taczanką. Woźnica zalicza się do obsługi właściwej karabinu.

c) Kolumna dwójkami w karabinie na taczance używa się wyjątkowo.

e) Kolumna po jednemu: w karabinie na taczance używa się wyjątkowo.

f) Linia harcowników: podczas rozsypania się karabinu w linię harcowników amunicyjny 1 i koniowód 1 porusza się w lewo-skos, a pozostali w prawo skos.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.285 s, memory: 16.83