WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton przeciwpancerny z 1939

Etat w oparciu o książkę Eugeniusza Piotra Nowaka [1]

Pluton przeciwpancerny
Pluton przeciwpancerny

Ogółem

Stan osobowy

 • 1 oficerów
 • 6 podoficerów
 • 23 szeregowców

Wyposażenie

 • 3 PF 621L + 1 przyczepa-kuchnia
 • 3 FP 508/III
 • 5 motocykli
 • 2 przyczepki gąsienicowe

Uzbrojenie

 • 2 pojazdy TKS-D z armatą ppanc wz. 36[2]
 • 4 armaty ppanc. wz. 36
 • 29 karabinków (kbk)
 • 1 pistolet

 


 • 1) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999
 • 2) 2 armaty na ciągnikach C2P zostały przysłane do testowania.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.335 s, memory: 16.99