WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk Piechoty - 1939 - Kompania zwiadowców pułku piechoty (Etat nr 10)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Kompania kolarzy
Kompania kolarzy

Charakterystyka etatu

Kompania zwiadowców pojawiła się w strukturze pułku dopiero w organizacji wojennej z 1936 roku. Wcześniej istniał tylko pluton konny. Rozwinięcie pododdziału zwiadu do stanu kompanii wynikało z założenia, by pułk mógł prowadzić rozpoznanie na dwóch osiach.

Z powodu deficytu koni wierzchowych drugim plutonem zwiadowców był pluton kolarzy, którego skład skopiowano z plutonu strzeleckiego, przy czym ilość drużyn zmniejszono do dwóch. 

Pluton konny oparto na organizacji plutonów kawalerii z tą różnicą, że ilość sekcji liniowych rozbudowano do pięciu, a sekcji r.k.m. były aż dwie (w kawalerii liniowej odpowiednio: 3 i 1; w kawalerii dywizyjnej: 4 i 1).

Skąd wynikała ta różnica? Można spekulować. W kawalerii w druga sekcja zawierała funkcyjnych: luzak dowódcy plutonu, sanitariusz, strzelec wyborowy plutonu, podkuwacz-koniowód. Można spodziewać się, że w plutonie konnym zwiadowców również druga sekcja była specjalizowana. Aby nie osłabiać spieszonych drużny sekcja ta stawała się sekcją dowódcy plutony. Porównaj z plutonem kawalerii z roku 1922 oraz z plutonem kolarzy nasuwa się wniosek o organizacji dwóch drużyn po spieszeniu.

Prawdopodobnie w szyku trójkowy przedstawiał się następująco:

 • dowódca i zwiadowca gazowy
 • 1 sekcja (plutonowy)
 • 2 sekcja (kapral)
 • 3 sekcja (kapral)
 • 1 sekcja r.k.m. (kapral)
 • 4 sekcja (plutonowy)
 • 5 sekcja (kapral)
 • 2 sekcja r.k.m (kapral)
 • zastępca dowódcy plutonu.

Spieszenie plutony to tylko moja spekulacja. Jako wzorzec przyjmuję pluton kolarzy i zakładam, że była spójność dowodzenia oraz dowódcą koniowodów był sierżant. Wówczas:

 • 1-wsza drużyna składają się z sekcji 1-wszej sekcji linowej, 3-ciej sekcji liniowej i 1-wszej sekcji r.k.m w składzie: plutonowy, 2 kaprali, 3 st. strzelców, 6 strzelców
 • 2-ga drużyna składają się z sekcji 4-tej sekcji linowej, 5-tej sekcji liniowej i 2-giej sekcji r.k.m, j.w.
 • żołnierze 2-gie sekcji liniowej pełnili różne funkcje:
  • sekcyjny (kapral) dowodził pocztem dowódcy, pieszo
  • st. strzelec - strzelec wyborowy plutonu, prawdopodobnie uzbrojony w kb ppanc. wz 35, pieszo
  • strzelec - goniec pieszy
  • strzelec- koniowód dla dowódcy plutonu i zwiadowcy gazowego, konno
 • dodatkowo w skład pocztu wchodził zwiadowca gazowy, razem poczet: kapral, 2 st. strzelców, strzelec

Rzut konny po spieszeniu:

 • zastępca dowódcy plutonu jako dowódca koniowodów,
 • luzak dowódcy (z 2-giej sekcji) z wierzchowcem dowódcy i zwiadowcy gazowego
 • 7 sekcji koniowodów  prowadzących dodatkowo 27 koni.

Kolejną cechą specyficzną jest skład sekcji r.k.m., w której brak jest w niej konia jucznego (zobacz Kawalerię Dywizyjną). Powody nie są znane. Można spekulować, na taka organizację wpływ miały: oszczędności, drugi r.k.m oraz łatwość uzupełniania amunicji (zwiad pułku działał mniejsze odległości).

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan: dowódca kompanii strzeleckiej
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: zwiadowca kolarz
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • strzelec: zwiadowca konny
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy

 

 

2 obserwatorów
 • kapral: obserwator I
 • st. strzelec: zwiadowca kolarz
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
2 gońców
 • strzelec: zwiadowca konny
 • strzelec: zwiadowca kolarz
 • koń wierzchowy
 • rower
 • 2 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
2 telefonistów[1]
 • st. strzelec: telefonista
 • strzelec: telefonista
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
podoficer sanitarny
 • kapral: sanitariusz
 • rower
 • 1 pistolet zastąpiony 1 kbk z bagnetem
3. Pluton konny

 

dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik: dca plutonu zwiad. konnego
 • koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: zwiadowca konny
 
 • kbk z bagnetem
zastępca dowódcy plutonu
 • sierżant: zwiadowca konny
 • koń wierzchowy
 • 1 pistolet
 • 1 szabla
zwiadowca gazowy
 • st. strzelec: przeciwgazowy
 • koń wierzchowy
 • 1 kbk z bagnetem
 • 1 szabla
1-wsza sekcja liniowa
 6 zwiadowców konnych
 • plutonowy: zwiadowca konny
 • st. strzelec: zwiadowca konny
 • 4 strzelców: zwiadowcy konni
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel
2-ga sekcja liniowa

 

6 zwiadowców konnych
 • kapral: zwiadowca konny
 • st. strzelec: zwiadowca konny
 • 4 strzelców: zwiadowcy konni
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel

Prawdopodobnie w sekcji był:

 • sekcyjny - dowódca koniowodnych  po spieszeniu
 • luzak dowódcy plutonu
 • strzelec wyborowy
 • goniec pieszy 
 • podkuwacz (jeden z koniowodnych)
3-cia sekcja liniowa
 6 zwiadowców konnych
 • kapral: zwiadowca konny
 • st. strzelec: zwiadowca konny
 • 4 strzelców: zwiadowcy konni
 • 6 koni wierzchowych
 • 6 kbk z bagnetem
 • 6 szabel
4-cia sekcja liniowa jak 1-wsza
5-ta sekcja liniowa jak 3-cia
1-wsza sekcja r.k.m
 6 zwiadowców konnych
 • kapral: zwiadowca konny
 • st. strzelec: zwiadowca konny
 • 4 strzelców: zwiadowcy konni
 • 6 koni wierzchowych
 • 1 r.k.m.
 • 5 kbk z bagnetem
 • 6 szabel
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem (celowniczy r.k.m.)
2-ga sekcja r.k.m jak 1-wsza
4. Pluton kolarzy

 

dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik: dca plutonu kolarzu
 • rower

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: zwiadowca kolarz
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
zastępca dowódcy plutonu
 • sierżant: zwiadowca kolarz
 • rower
 • 1 pistolet zastąpiony 1 kbk z bagnetem
zwiadowca gazowy
 • st. strzelec: przeciwgazowy
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
1-wsza drużyna
 19 zwiadowców kolarzy
 • plutonowy: zwiadowca kolarz
 • kapral: zwiadowca kolarz
 • 3 st. strzelców: zwiadowcy kolarze
 • 14 strzelców: zwiadowcy kolarze
 • 19 rowerów
 • 1 r.k.m.
 • 18 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet zastąpiony 1 bagnetem (celowniczy r.k.m.)
2-ga drużyna jak 1-wsza
5. Drużyna gospodarcza

 

sierżant-szef
 • st. sierżant: zwiadowca kolarz
 • rower
 • 1 pistolet
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy: zwiadowca kolarz
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
podoficer gospodarczy
 • plutonowy: administracja
 
 • 1 kbk z bagnetem
mechanik rowerowy
 • kapral: mechanik rowerowy
 • rower
 • 1 kbk z bagnetem
kuchnia polowa
 2 kucharzy
 • st. strzelec: kucharz
 • strzelec: kucharz
 
 • 2 kbk z bagnetem
woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • kuchnia polowa 2-konna
 • 1 kbk z bagnetem
tabor
 4 woźniców
 • 4 strzelców: taboryci
 • 8 koni pociągowych taborowych
 • 4 wozy taborowe:
  • wóz przykuchenny
  • wóz furażowy (drabiniasty)
  • wóz kanc.-bagażowy
  • wóz amunicyjny.
 • 4 kbk z bagnetem
razem:

 

oficerowie: 3

podoficerowie: 19

 • 1 st. sierżant
 • 2 sierżantów
 • 6 plutonowych
 • 10 kaprali

szeregowcy: 87

 • 18 st. strzelców
 • 69 strzelców[2]

razem: 109

konie: 57
 • 47 koni wierzchowy
 • 10 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 4 wozy taborowe
 • 1 kuchnia polowa
 • 52 rowery
 • 4 r.k.m
 • 102 kbk z bagnetem
 • 4 bagnety
 • 45 szabel
W razie zamiany wozów taborowych na jednokonne należy przyjąć je w podwójnych ilościach, wtedy etat zwiększy się o 4 strzelców-woźniców i 4 kbk z bagnetem.

Kompania zwiadowców
Kompania zwiadowców


 • 1) Posiadają sprzęt do włączania się do istniejącej linii telefonicznej.
 • 2) W tym co najmniej 2 szewców.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.325 s, memory: 16.99