WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Szwadron liniowy z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie

Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

 

Ogółem

Szwadron liniowy pułku kawalerii
Szwadron liniowy pułku kawalerii

Stan osobowy:

 • 4 oficerów

 • 108 szeregowych

Konie, środki transportu i wyposażenie:

 • 101 koni wierzchowych
 • 16 koni taborowych
 • 5 wozy taborowe
 • 1 kuchnia polowa

Uzbrojenie:

 • 4 rkm
 • 3 kb ppanc w.35
 • 95 karabinków (kbk)
 • 13 pistoletów
 • 98 szabel

Poczet dowódcy

Poszet dowódcy szwadronu liniowego.
Poszet dowódcy szwadronu liniowego.

Stan osobowy:

 • 7 szeregowych

Konie, środki transportu i wyposażenie specjalne:

 • 8 koni pod siodło
 • trębacz: sygnałówka

Uzbrojenie:

 • 1 rkm
 • 6 kbk
 • 7 szabel

Odstępstwa:

 • w praktyce spotykano liczne odstępstwa. Związane było to z niezwykle ostrą redukcją etatów w stosunku do stanów pokojowych. Najczęściej pojawiała się funkcja dowódcy pocztu, już to kosztem plutonu liniowego, bądź też na to stanowisko powoływano podchorążego młodszego rocznika.
 • karabin ppanc.:W niektórych szwadronach pojawił się też kb.ppanc, bądź kosztem plutonu, bądź dzięki dodatkowemu przydziałowi sprzętu.
 • mógł też pojawić się drugi trębacz
 • Wiele szwadronów posiadających buńczuki zabrało je w pole. A więc w pocztach byli tez i znakowi

Pluton liniowy

Pluton liniowy
Pluton liniowy

Stan osobowy:

 • 1 oficer

 • 27 szeregowych

Konie i środki transportu:

 • 28 koni pod siodło
 • 1 koń pod juki

Uzbrojenie:

 • 1 rkm
 • 1 kb ppanc w.35 (wydany podczas mobilizacji strzelcowi wyborowemu plutonu)
 • 24 karabinki
 • 3 pistolety (trzeci pistolet opcjonalnie dla strzelca kb ppanc w.35)
 • 28 szabel
 • 9 lanc (pierwszy szereg sekcji liniowych - na wojnie zasadniczo w taborach)

Funkcyjni:

 • 2 sekcja, prawoskrzydłowy 2 pary: koniowodny d-cy plutonu i gońca d-cy (na etacie pokojowym)
 • 2 sekcja, koniowodny 2 pary: podkuwacz
 • 2 sekcja, lewoskrzydłowy 2 pary: strzelec wyborowy
 • podczas mobilizacji d-ca plutonu wyznaczał strzelca wyborowego do obsługi karabinu ppanc wz.35, pozbawiając go jednocześnie karabinku.
 • 3 sekcja, koniowodny 2 pary: sanitariusz

Drużyna gospodarcza

Drużyna gospodarcza szwadronu liniowego
Drużyna gospodarcza szwadronu liniowego

Stan osobowy:

 • 20 szeregowych

Konie i środki transportu:

 • 6 koni pod siodło
 • 16 koni zaprzęgowych
 • 6 wozów taborowych
 • kuchnia polowa

Uzbrojenie:

 • 17 karabinki
 • 3 pistolety
 • 6 szabel

Uwagi:

 • Szef szwadronu i sanitariusze towarzyszyło szwadronowi na pierwszej linii, dowodzenie drużyną przejmował wówczas najprawdopodobniej podoficer gospodarczy.
 • W polu drużyna gospodarcza podlegała dowódcy szwadronu gospodarczego tworząc element taboru bojowego pułku.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.332 s, memory: 16.83