WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Kompania przeciwpancerna typu II (Etat nr 9a)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 9 - Kompania przeciwpancerna". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

Charakterystyka etatu

Poczet dowódcy był minimalny.

Kompania podlegała gospodarczo kompanii gospodarczej (etat nr 3).

 

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan: d-ca kompani ppanc.
 • 1 koń wierzchowy

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: ppanc.
 
 • 1 kbk z bagnetem
luzak
 • strzelec: jezdny
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Poczet dowódcy
 obserwator
 • kapral: obserwator II
 
 • 1 kbk z bagnetem
gońcy
 • 2 strzelców: ppanc.
 • 2 rowery
 • 2 kbk z bagnetem
3. Plutony

 

I-wszy pluton
 dowódca plutonu
 • porucznik/podporucznik: d-ca plutonu. ppanc.
 

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: ppanc.
 
 • 1 kbk z bagnetem
obserwator
 • kapral: obserwator II
 
 • 1 kbk z bagnetem
1-wszy działon
 działonowy
 • plutonowy: ppanc. - działonowy
 
 • 1 kbk z bagnetem
celowniczy
 • st. strzelec: celowniczy ppanc.
 
 • 1 kbk z bagnetem
ładowniczy
 • strzelec: ppanc.
 
 • 1 kbk z bagnetem
amunicyjni
 • 4 strzelców: ppanc.
 
 • 4 kbk z bagnetem
działko i woźnica
 • strzelec: ppanc.
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • 1 działko ppanc. 37mm
 • 1 kbk z bagnetem
2-gi działon jak 1-wszy z wyjątkiem: działonowy ma rangę kaprala
II-gi pluton jak I-wszy
4. Tabor

 

podoficer amunicyjny i sprzętowy[1]
 • plutonowy: ppanc.
 
 • 1 pistolet
wozy amunicyjne
 2 woźniców
 • 2 strzelców: taboryci
 • 4 konie pociągowych taborowych
 • 2 wozy taborowe
 • 2 kbk z bagnetem
razem:

 

oficerowie: 3

podoficerowie: 8

 • 3 plutonowych
 • 5 kaprali

szeregowcy: 36

 • 4 st. strzelców
 • 32 strzelców

razem: 47

konie: 13
 • 1 koń wierzchowy
 • 12 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 2 wozy taborowe
 • 2 rowery
 • 4 działka ppanc. 37mm
 • 43 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
Przy zamianie wozów taborowych na jednokonne należy przyjąć: 4 wozy taborowe. W tym wypadku stan etatowy zwiększy się o 2 strzelców - taborytów, 2 kbk z bagnetem, 2 wozów.

Kompania przeciwpancerna typu II
Kompania przeciwpancerna typu II

Wyposażenie działonu[2]

Na wyposażeniu działonu były dodatkowo 4 uprzęże do ciągnięcia armaty przez obsługę

Zapas amunicji przewożonej na przodku to dwie jednostki ognia: 80 sztuk nabojów (16 skrzynek po 5 sztuk). Na uzbrojeniu były 3 rodzaje amunicji: przeciwpancerna, przeciwpancerno-smugowa i odłamkowo-burząca. Masa naboju przeciwpancernego to 1,45 kg


 • 1) Wyszkolona jak puszkarz.
 • 2) Zeszyt Typy Broni i Uzbrojenia nr 45 - A. Konstankiewicz, W. Słupczyński: Armata przeciwpancerna wz.36
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.292 s, memory: 16.11