WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Kompania kolarzy ON typu "K" (Etat Nr 12)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
1. Dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej
 • 1 motocykl lub łazik
 • 1 rower
 
2. Poczet dowódcy
 obserwatorzy
 • 2 podoficerów rezerwy
 • 2 rowery
 • 2 kbk
 • 1 rakietnica
gońcy grajkowie
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
telefoniści
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 • 2 rowery
 • aparat do włączania się do linii stałej
 • 2 kbk
patrol sanitarna
 • 1 podoficerów rezerwy
 • 2 szeregowców
 • 3 rowerów
 
patrol zwiadowców gazowych
 • 2 szeregowców
 • 2 rowery
 • 2 kbk
3. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • starszy sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 1 wóz dwukonny[1]
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy zawodowy lub kontraktowy
 • pełnił obowiązki instruktorskie
 • 1 rower
 • 1 kbk
podoficer gospodarczy i taborowy
 • sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • samochód ciężarowy lub półciężarowy[3]
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
mechanik rowerowy
 • podoficer rezerwy
 • 2 konie taborowe pociągowe[1]
 • 1 wóz dwukonny[1]
 • 1 rower
 • 1 kbk
kierowcy samochodu i motocykla
 • szeregowiec
 • niższy funkcjonariusz państwowy
 
 • 1 kbk
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 1 kuchnia polowa[4]
 • 2 kbk
razem poczet i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 3
 • podoficerowie rezerwy: 3
 • szeregowcy: 13
 • niższy funkcjonariusz państwowy: 1
 • samochody ciężarowy względnie półciężarowe: 1
 • konie: 4
 • wozy: 2
 • rowery: 17
 • kuchnia polowa: 1[4]
 • kbk: 14
 • pistolety: 2[2]
4. Plutony strzeleckie
 I pluton   
 dowódca plutonu
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[2]
obserwator
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
1-wsza drużyna   
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
karabinowy r.k.m.
 • podoficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 kbk
celowniczy r.k.m.
 • szeregowiec
 • 1 rower
 • 1 r.k.m.
amunicyjni r.k.m.
 • 2 szeregowców
 • 2 rowery
 • 2 kbk
strzelcy
 • 9 szeregowców
 • 9 rowerów
 • 9 kbk
2-ga - 3-cia drużyna jak 1-wsza
 • podoficerów rezerwy: 4
 • szeregowców: 24
 • rowerów: 28
 • r.k.m: 2
 • kbk: 26
razem I pluton
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy:8
 • szeregowców: 36
 • rowery: 45
 • r.k.m: 3
 • kbk: 40
 • pistolety: 2[2]
II i III pluton jak I
 • oficerów rezerwy: 2
 • podoficerów rezerwy:16
 • szeregowców: 72
 • rowery: 90
 • r.k.m: 6
 • kbk: 80
 • pistolety: 4[2]
razem kompania
 • oficerów zawodowych: 1
 • oficerów rezerwy: 3
 • podoficerów zawodowych: 3
 • podoficerów rezerwy: 27
 • szeregowców:121
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1[3]
 • konie: 4[1]
 • wozy: 2[1]
 • rowery: 152
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m: 9
 • kbk: 134
 • pistoletów: 8[2]

uwagi:

 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 2) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 3) Zakupiony ze świadczeń społecznych do przewozu prowiantów, kuchni polowej i warsztatu naprawczego mechanika rowerowego.
 • 4) Kuchnia polowa na kolach ogumowanych dostosowana do transportu jako przyczepka samochodowa.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.317 s, memory: 16.99