WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Samodzielna kompania czołgów lekkich (Vickers)

Opracowali: Robert Wasilczuk, Marek Gabryszuk

Informacje przekazane przez Rafała Białkowskiego[1], ppłk K. M. Gaja[2]

Lista Samodzielnych Kompanii Czołgów Lekkich

jednostka zmobilizowanajednostka mobilizującapodporządkowanie
Samodzielna kompania czołgów lekkich nr 12Centrum Wyszkolenia Broni Pancernych z ModlinaWarszawska Brygada Pancerno-Motorowa
Samodzielna kompania czołgów lekkich nr 1212 Batalion Pancerny z Żurawicy10 Brygada Kawalerii

Podsumowanie

pododdziałstan osobowy:uzbrojenie:
oficerowiepodoficerowieszeregowcyrazempistolety oficerówczołg lekki Vickers E 47mm / ckmczołg lekki Vickers E 2 ckmckm wz.30kbk wz.98pist. wz.35
dowódca123611  23
poczet dowódcy 103141   1318
I pluton czołgów1101122132 417
II pluton czołgów1101122132 417
III pluton czołgów1101122132 417
pluton techniczny11518341   276
drużyna gospodarcza 448    44
razem56189155510617672
Oficerowie: 1 kapitan, 1 kapitan/porucznik, 3 poruczników/podporuczników
Podoficerowie: 1 st. sierżant, 8 sierżantów, 14 plutonowych, 38 kaprali
Szeregowcy: 41 st. pancernych, 48 pancernych

Na następnej stronie jest rozpisany etat


  • 1) Rafał Białkowski – tabele z etatami ogólnymi, wraz z komentarzami
  • 2) Krzysztof M. Gaj – dane zawarte w MiF nr31, z poprawkami po odnalezieniu etatów w CAW – korespondencja, forum dws, wikipedia.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.309 s, memory: 16.99