WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk piechoty - 1939 - Kompania gospodarcza (Etat nr 3)

rysunki: Marek Gabryszuk

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW:

 • Organizacja pułku piechoty na stopie wojennej L.Dz3001/org./mob. 8 marca 1936 - Etat nr 1 - Dowództwo pułku". Etat przekazał Kamil Stepan.
 • Z uwzględnieniem poprawki do planu mobilizacyjnego "W2" L.Dz.2700/org.mob.38. Poprawkę przekazał Kamil Stepan.

 

Kompania gospodarcza pułku piechoty
Kompania gospodarcza pułku piechoty

Charakterystyka etatu

Kompania gospodarcza jest pododdziałem obsługującym gospodarczo:

 • dowództwo pułku,
 • kompanię ppanc typ II (kompania ppanc. typ I miała własną drużynę gospodarczą)
 • plutony specjalne, które ze względu na niskie stany liczebne oraz zasady ich użycia (podział na części), nie mogą być obciążone osobnymi aparatami gospodarczymi:
  • pluton łączności
  • pluton pionierów
  • pluton przeciwgazowy
  • pluton artylerii

Z tytułu swojego przeznaczenia komp. gospodarcza jako organ pracy kwatermistrza podlega mu pod każdym względem.

 

WyszczególnienieRanga: specjalnośćKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie

1. Dowódca kompanii[1]

  
 • kapitan: dowódca kompanii strzeleckiej
 • koń wierzchowy oficera

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
2. Funkcyjni   

 

 

 

 

sierżant - szef
 • st. sierżant: strzelec
 
 • 1 pistolet
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy: strzelec
 
 • 1 pistolet skarbowy zastąpiony 1 kbk z bagnetem
podoficer gospodarczy
 • plutonowy: administracja
 
 • 1 pistolet skarbowy zastąpiony 1 kbk z bagnetem
podoficer furażowy
 • kapral: taboryta
 
 • 1 kbk z bagnetem
3. Orkiestra

 

 

 

 

kapelmistrz
 • kapitan/porucznik: kapelmistrz[2]
 

 

 ordynans osobisty
 • strzelec: strzelec
 
 • 1 kbk z bagnetem
24 orkiestrantów[3]
 • st. sierżant: orkiestrant
 • 2 sierżantów: orkiestranci
 • 2 plutonowych: orkiestranci
 • 4 kaprali: orkiestranci
 • 5 st. strzelców: orkiestranci
 • 10 strzelców: orkiestranci
 
 • 24 bagnety
wóz taborowy
 woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem
4. Tabor

 

 

 

 

 

 

 

stołownia oficerska
 2 kucharzy
 • kapral: kucharz
 • st. strzelec: kucharz
 
 • 2 kbk z bagnetem
woźnica
 • strzelec: taboryta
 • 2 konie pociągowe taborowe
 • wóz taborowy
 • 1 kbk z bagnetem
2 kuchnie polowe i kucharze
 4 kucharzy
 • 2 st. strzelec: kucharz
 • 2 strzelców: kucharzy

 

 • 4 kbk z bagnetem
2 jezdnych i 2 woźniców
 • 2 strzelców: jezdny
 • 2 strzelców: woźniców
 • 8 koni pociągowych taborowych
 • 2 kuchnie polowe
 • 4 kbk z bagnetem
wozy taborowe
 8 woźniców8 strzelców: taboryta
 • 16 koni pociągowych taborowych
 • 8 wozów taborowych, w tym:
  • 2 wozy przykuchenne
  • 3 wozy furażowe (drabiniaste)
  • 2 wozy kancelaryjno - bagażowe
  • wóz amunicyjny
 • 8 kbk z bagnetem
3 luzaków do koni oficerskich3 strzelców: jezdni 3 kbk z bagnetem
 

oficerowie: 1

 • w tym 1 oficerów służb

podoficerowie: 14

 • 2 st. sierżantów
 • 2 sierżantów
 • 4 plutonowy
 • 6 kaprali

szeregowcy: 39

 • 8 st. strzelców
 • 31 strzelców

razem: 54

konie: 29
 • 1 koń wierzchowy
 • 28 koni pociągowych taborowych
środki przewozowe:
 • 10 wozów taborowych

wyposażenie

 • 2 kuchnie polowe 4-konne
 • 26 kbk z bagnetem
 • 3 pistolety
 • 24 bagnety

2 pistolety zostały zastąpione 1 kbk z bagnetem i 1 bagnetem; po tej poprawce:

 • 27 kbk z bagnetem
 • 1 pistolet
 • 25 bagnetów

W razie zamiany wozów parokonnych na jednokonne, należy przyjąć je w podwójnej ilości, a etat zwiększyć o 10 strzelców-woźniców i 10 kbk z bagnetem.

Kompania gospodarcza
Kompania gospodarcza


 • 1) Dowódca kompanii gospodarczej pełnił równocześnie funkcję oficera taborowego pułku.
 • 2) Oficer-muzyk z ukończonym kursem kapelmistrzowskim Wojskowej Szkoły Muzycznej
 • 3) Jeden z podoficerów (z reguły najstarszy stopniem i doświadczeniem) pełnił funkcję tamburmajora.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.280 s, memory: 16.83