WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Zaopatrzenie z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Zaopatrzenie
Zaopatrzenie

Podział oficerów pomiędzy dowództwo pułku, szwadron gospodarczy i kwatermistrzostwo był jedynie schematem mobilizacyjnym. Zwłaszcza w drugiej połowie września, kiedy zaplecze armijne brygad (i innych jednostek) uległo likwidacji i brygady kawalerii zostały zmuszone do usamodzielnienia się pod względem gospodarczym, zarówno szwadron gospodarczy jak i kwatermistrzostwo starały się być coraz bliżej I rzutu pułku. De facto tabor bojowy jak i kwatermistrzostwo wraz z tabor ciężki zlały się w jeden pododdział dowodzony czasami przez jednego oficera, a zaopatrzeniem w żywność i furaż zajmowali się dowódcy szwadronów drogą zakupów (eksploatacja terenu). Większość oficerów znajdowała się wówczas w dowództwie pułku, lub byli przydzieleni w ramach uzupełnień do szwadronów lub dowodzili improwizowanymi dywizjonami.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.307 s, memory: 16.83