WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon pancerny - 1939 - Szwadron czołgów rozpoznawczych (Etat nr 4)

Na podstawie etatu z dokumentów z CAW. Dane dostarczył ppłk Krzysztof M.GAJ [1]
Pomoc w opracowaniu i rysunki Marek Gabryszuk

WyszczególnienieFunkcja - rangaŚrodki przewozowe i sprzętUzbrojenie
Dowódca szwadronu
  
 • dowódca szwadronu - kapitan
 • strzelec czołga - kapral
 • kierowca czołga – st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy – pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg rozpoznawczy TK z nkm (etat planowany, faktycznie czołg z ckm)
 • samochód osobowo-terenowy (PF 508-III Łazik)
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety wz.35
 • 2 bagnety
Dowódca szwadronu mógł dowodzić z czołga lub z łazika. W wypadku dowodzenia z czołga zamieniał się miejscami ze strzelcem czołga. Wykorzystanie Łazika jak w szwadronie samochodów pancernych typ A.
Poczet dowódcy

 

 

 

 

 

gońcy
 • 2 gońców - 2 st.pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 kierowców - 2 pancernych, 2 kbk z bagnetem
 • 2 motocykle z koszem (Sokół 1000 M111)
 • 4 kbk z bagnetem
patrol łączności z lotnikiem
 • dowódca patrolu - sygnalista - st.pancerny
 • płachtowy - pancerny
 • kierowca - pancerny
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • blok meldunkowy, linki i torba przekazywacza (dowódca)
 • 4 płachty sygnałowe (płachtowy)
 • 2 tyczki przekazywacza (kierowca)
 • 3 kbk z bagnetem
Do dnia 31 marca 1939 roku w poczcie dowódcy był patrol radio w składzie: dowódca patrolu: plutonowy, radiotelegrafista: kapral, kierowca: pancerny, radiostacja N-2/S na samochodzie PF 508/518. Likwidacja patrolu nastąpiła z powodu niedostatku sprzętu.
I-wszy pluton czołgów rozpoznawczych
 dowódca
 • dowódca plutonu - porucznik/podporucznik
 • strzelec czołga - kapral
 • kierowca czołga - st. pancerny
 • kierowca samochodowo-motocyklowy - pancerny
 • ordynans osobisty - pancerny
 • czołg rozpoznawczy TK z ckm
 • motocykl Sokół 1000 M111
 • 2 kbk z bagnetem
 • 2 pistolety wz.35
 • 2 bagnety
Dowódca plutonu mógł dowodzić z czołga lub z motocykla. W wypadku dowodzenia z czołga zamieniał się miejscami ze strzelcem czołga. Wykorzystanie motocykla - jak w plutonie samochodów pancernych.
1-wszy półpluton
 • zastępca dowódcy plutonu - sierżant
 • dowódca czołga – kapral
 • 2 kierowców czołga – st. pancerny, pancerny
 • czołg TK z nkm (planowany)
 • czołg TK z ckm
 • 4 pistolety
 • 4 bagnety
2-gi półpluton
 • dowódca półplutonu - plutonowy
 • dowódca czołga – kapral
 • 2 kierowców czołga – st. pancerny, pancerny
 • czołg TK z nkm (planowany)
 • czołg TK z ckm
 • 4 pistolety
 • 4 bagnety
patrol reperacyjny
 • mechanik - plutonowy, kbk z bagnetem
 • elektromechanik - kapral, kbk z bagnetem
 • czołg rozpoznawczy z ckm z przyczepą towarzyszącą
 • 2 pistolety
 • 2 bagnety
II-gi pluton samochodów pancernych jak I-wszy
Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st.sierżant
 
 • 1 pistolet
 • 1 bagnet
podoficerowie
 • pdf. sprzętowy - mechanik samochodowy - sierżant
 • pdf. broni i gazowy - rusznikarz - plutonowy
 
 • 2 pistolety
 • 2 bagnety
kucharze
 • 2 kucharzy - 2 pancernych
 
 • 2 kbk z bagnetem
kierowcy
 • 2 kierowców samochodowych - 2 pancernych
 • 2 samochody ciężarowe do 2 ton PF 621L (kancelaryjno-bagażowy i przykuchenny)
 • kuchnia polowa wz.31/Sam. typ IV
 • przyczepa paliwowa
 • 2 kbk z bagnetem
razem

oficerowie: 3

szeregowi: 49

 • st.sierżant
 • 3 sierżantów
 • 6 plutonowych
 • 10 kaprali
 • 10 st.pancernych
 • 19 pancernych

Pojazdy (razem 9)

 • samochód osobowo-terenowy,
 • 2 samochodów ciężarowych do 2 ton,
 • 5 motocykli z koszem Sokół 1000 M111

Wyposażenie

 • kuchnia polowa
 • przyczepa paliwowa
 • 2 przyczepy towarzyszące do czołgów
 • 13 czołgów TK (w tym planowano 5 z nkm, faktycznie 4),
 • 20 kbk z bagnetem
 • 29 pistoletów
 • 29 bagnetów

Szwadron czołgów rozpoznawczych
Szwadron czołgów rozpoznawczych


 • 1) Ppłk Krzysztof M. GAJ, korespondencja.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.308 s, memory: 16.83