WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Dywizjon Rozpoznawczy 10 BK - Pluton łączności z 1939

Etat w oparciu opracowanie Krzysztofa Gebhardta[1] i książkę Eugeniusza Piotra Nowaka[2].

Pluton łączności
Pluton łączności

Ogółem

Stan osobowy

 • 1 oficer
 • 6 podoficerów
 • 19 szeregowców

Wyposażenie

 • radiostacje N1S na PF618
 • 2 samochody 508/III
 • 3 motocykle Sokół 600RT M211
 • 2 motocykle Sokół 1000 M111

Uzbrojenie

 • 25 kbk
 • 1 pistolet

Braki

  Etat przewidywał dwa patrole łączności z lotnikiem. Drugi patrol nie został zmobilizowany z powodu braku wyszkolonego personelu[1]. Etat mobilizacyjny przewidywał więc 30 osób.


 • 1) Krzysztof Gebhardt: opracowanie własne i korespondencja.
 • 2) Eugeniusz P.Nowak, Dywizjon Rozpoznawczy 10 Brygady Kawalerii 1938-1939, Kraków 1999
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.330 s, memory: 16.99