WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON typu II (Etat Nr 4)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Batalion ON typu II jest rozbudowanym etatem typ I. Zamiast drużyny K.M jest pluton K.M z moździerzem, w każdej kompanii jest sekcja granatnika, a każda drużyna w plutonie strzeleckim została powiększona o 2 strzelców.
 
Batalion, podobnie jak typu I był dostosowany do pełnienie funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami.

Skład

 • dowództwo batalionu
 • pluton K.M.
 • 3 kompanie strzeleckie
 
 
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1. Dowódca batalionu
  
 • major służby stałej lub kontraktowej
 • 1 motocykl lub łazik
 
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 • 1 rower
 • 1 pistolet[1]
pisarz kanc.
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
goniec
 • szeregowiec
 • 1 rower
 • 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)
 • niższy funkcjonariusz państwowy
  
3. Oddział łączności
 dowódca oddziału
 • plutonowy rezerwy
 
 • 1 kbk
3 patrole telefoniczne
 • 4 podoficerów rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 • 13 kbk
drużyna kolarzy
 • podoficer rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 10 rowerów
 • 10 kbk
4. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef baonu
 • st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy[3]
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
5. lekarz batalionu
  
 • oficer rezerwy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
razem dowództwo batalionu:
 • oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
 • oficerowie rezerwy : 2
 • podoficerowie zawodowi: 1
 • podoficerowie rezerwy: 10
 • szeregowcy: 26
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
 • konie: 6[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 12
 • kbk: 33
 • pistolety: 2[1]
B. Pluton k.m.
 szczegóły jak etat nr 8 zobacz
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 7
 • szeregowców: 19
 • konie taborowe pociągowe: 5[2]
 • wóz dwukonny: 1[2]
 • biedki sprzętowe: 3
 • biedki amunicyjne: 2
 • rower: 1
 • c.k.m.: 3
 • kbk: 23
 • pistolety: 2[1]
działon moździerza - szczegóły jak etat nr 9 zobacz
 • podoficerów rezerwy: 2
 • szeregowców: 7
 • konie taborowe pociągowe: 2[2]
 • biedki sprzętowe: 2
 • moździerze: 1
 • kbk: 9
Razem pluton k.m.
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów zawodowych: 1
 • podoficerów rezerwy: 9
 • szeregowców: 26
 • konie taborowe pociągowe: 7[2]
 • wóz dwukonny: 1 b)
 • biedki sprzętowe: 5
 • biedki amunicyjne: 2
 • rower: 1
 • moździerze: 1
 • c.k.m.: 3
 • kbk: 32
 • pistolety: 2[1]
C. 1-wsza kompania strzelecka
 1. dowódca kompanii
  
 • kapitan służby stałej lub kontraktowej
 • motocykl lub łazik[3]
 
2. poczet dowódcy kompanii
 obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
zwiadowcy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
gońcy kolarze
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[1]
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy zawodowy lub kontraktowy[4]
 
 • 1 kbk
podoficer gospodarczy
 • sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 3
 • szeregowcy: 9
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 10
 • pistolety: 2[1]
3. Sekcja granatnika
 sekcyjny
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
granatnikowi
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
celowniczowie
 • 2 szeregowców
 
 • 2 granatniki
amunicyjni
 • 4 szeregowców
 
 • 4 kbk
woźnica
 • 1 szeregowiec
 • 1 koń taborowy pociągowy[2]
 • 1 biedka amunicyjna
 • 1 kbk
razem sekcja granatnika
 • podoficerowie rezerwy: 2
 • szeregowcy: 8
 • konie: 1[2]
 • biedka amunicyjna: 1[2]
 • granatniki: 2
 • kbk: 8
4. I-wszy pluton
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
goniec, grajek
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
strzelec wyborowy
 • szeregowiec
 
 • 1 kb
1-wsza drużyna   
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kb
obsługa r.k.m
 • podoficer rezerwy
 • 3 szeregowców
 
 • 1 r.k.m.
 • 3 kbk
strzelcy
 • podoficer rezerwy
 • 10 szeregowców
 
 • 11 kb
2-ga drużyna
 drużynowy
 • podoficerów rezerwy
 
 • 1 kb
 strzelcy
 • podoficer rezerwy
 • 10 szeregowców
 
 • 11 kb
3-cia drużyna jak 2-ga
razem I-wszy pluton:
 • oficer rezerwy: 1
 • podoficerowie rezerwy: 9
 • szeregowcy: 35
 
 • r.k.m.: 1
 • kb: 37
 • kbk: 5
 • pistolety: 1[1]
5. II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
  
 • oficerowie rezerwy: 2
 • podoficerowie rezerwy: 18
 • szeregowcy: 70
 
 • r.k.m.: 2
 • kb: 74
 • kbk: 10
 • pistolety: 4[1]
razem 1-wsza kompania
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 32
 • szeregowcy: 122
 • motocykl lub łazik[3] : 0-1
 • konie: 9[2]
 • wozy: 3[2]
 • biedki amunicyjne: 1
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m.: 3
 • granatniki: 2
 • kb: 111
 • kbk: 33
 • pistolety: 8[1]
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
razem batalionoficer służby stałej: 4
oficer rezerwy: 12
podoficerowie zawodowi: 8-11
podoficerowie rezerwy: 115
szeregowcy: 418
pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
motocykl lub łazik[3] : 1-4
konie: 40[2]
wozy: 12[2]
biedka sprzętowa: 5
biedki amunicyjne: 5
rowery: 22
kuchnia polowa: 3
c.k.m: 3
moździerz: 1
r.k.m.: 9
granatniki: 6
kb: 333
kbk: 164
pistolety: 26[1]
uwagi:
 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 • Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 3) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych.
 • 4) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.391 s, memory: 16.99