WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Kwatermistrzostwo z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie ustaleń Janusza Wielhorskiego, wydrukowane w Przeglądzie kawalerii i broni pancernej
Materiały dostarczone wraz z komentarzami przez Krzysztofa Gebhardta

Kwatermistrostwo
Kwatermistrostwo

Stan osobowy:

 • 3 oficerów
 • 34 szeregowych

Konie, środki transportu i wyposażenie:

 • 52 konie,
 • 20 wozów taborowych
 • 2 samochody ciężarowe

Uzbrojenie:

 • 32 karabinki
 • 5 pistoletów
 • 12 szabel

Uwagi:

 • W licznych pułkach kwatermistrz posiadał do swojej dyspozycji nadetatowy samochód terenowy Fiat-508 Łazik, zakupiony z oszczędności administracyjnych.
 • Pisarz kwatermistrza obsługiwał maszynę do pisania i był zapisany na listach mobilizacyjnych jako "maszynista". Zaowocowało to w jednym pułku przydzieleniem na ta funkcję maszynisty kolejowego.
 • Z uwagi na kasę płatnika, przewożoną na wozie kancelaryjnym płatnika zarówno płatnik, jak i podoficer płatnik (zwany potocznie "skarbnikiem") stale towarzyszyli konno temu pojazdowi.
 • Przed mobilizacją kwatermistrzowi pułku podlegali również lekarze i podoficerowie medyczni. Podczas mobilizacji zostali przeniesieni do szwadronu gospodarczego.
 • Zadaniem taboru ciężkiego było przewożenie zaopatrzenia ze szczebla kwatermistrzostwa brygady do miejsca postoju kwatermistrzostwa pułku, skąd przewożone ono było do walczących pododdziałów przez Tabor Bojowy II.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.320 s, memory: 16.83