WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Obrona narodowa - Batalion ON typu I (Etat Nr 3)

Etat w/g danych organizacyjnych zatwierdzonych 27 IV 1939 roku na podstawie danych dostarczonych przez Krzysztofa Gebhardta

 
Charakterystyka oddziału
 
Określenie "Batalion ON typu I" powstało w kwietniu 1939 roku. Wcześniej istniał tylko jeden typ batalionu, zbliżony z etatem batalionu typu I  Zobacz
 
Batalion był dostosowany do pełnienia funkcji wartowniczej pojedynczymi kompaniami. Wskazuje na to duża liczba gońców rowerowych (19). Batalion był stacjonarny, nie mógł się używany do zadań taktycznych.
 
Bataliony tego typu były do wybuchu wojny na terenach Okręgów Korpusów Nr II (Lublin), III (Grodno), VI (Lwów) i X (Przemyśl). Przeznaczony do ochrony obiektów i służby porządkowej.
 
Skład
 
 • dowództwo batalionu
 • oddział k.m. (drużyna)
 • 3 kompanie strzeleckie
WyszczególnienieStan osobowyKonie, środki przewozowe i sprzętUzbrojenie
A. Dowództwo batalionu
 1. Dowódca batalionu
  
 • major służby stałej lub kontraktowej
 • 1 motocykl lub łazik
 
2. Poczet dowódcy
 adiutant
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
sierżant-szef (dowódca pocztu)
 • st. sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
podoficer ew.-gospodarczy
 • sierżant grupy III zawodowy lub kontraktowy
 
 • 1 pistolet[1]
goniec (pisarz)
 • szeregowiec
 
 • 1 kbk
kierowca samochodu (motocykla)
 • niższy funkcjonariusz państwowy
  
3. oddział łączności
 dowódca oddziału
 • plutonowy rezerwy
 
 • 1 kbk
3 patrole telefoniczne
 • 3 podoficerów rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 • 12 kbk
drużyna kolarzy
 • podoficer rezerwy
 • 9 szeregowców
 • 10 rowerów
 • 10 kbk
4. Lekarz batalionu
  oficer rezerwy  
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • 1 wóz dwukonny[2]
 
razem dowództwo batalionu:
 • oficerowie służby stałej lub kontraktowej : 1
 • oficerowie rezerwy : 2
 • podoficerowie zawodowi: 2
 • podoficerowie rezerwy: 6
 • szeregowcy: 21
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik: 1
 • samochód półciężarowy lub ciężarowy: 1
 • konie: 6[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 10
 • kbk: 24
 • pistolety: 3[1]
B. Oddział k.m.
  
 • oficerów rezerwy: 1
 • podoficerów rezerwy: 2
 • szeregowców: 10
 • konie taborowe pociągowe:4[2]
 • wóz dwukonny: 1[2]
 • biedki sprzętowe: 2
 • c.k.m.: 2[3]
 • kbk: 10
 • pistolety: 1[1]
C. 1-wsza kompania strzelecka
 1. dowódca kompanii
 
 • kapitan służby stałej lub kontraktowej
 • motocykl lub łazik[4]
 
2. poczet dowódcy kompanii
 obserwatorzy
 • podoficer rezerwy
 • szeregowiec
 
 • 2 kbk
gońcy kolarze
 • 3 szeregowców
 • 3 rowery
 • 3 kbk
patrol sanitarny
 • podoficer rezerwy
 • 2 szeregowców
  
2a. Drużyna gospodarcza
 sierżant-szef
 • st. sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
podoficer broni i gazowy
 • plutonowy zawodowy lub kontraktowy[5]
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 kbk
podoficer gospodarczy
 • sierżant zawodowy lub kontraktowy
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • wóz dwukonny[2]
 • 1 pistolet[1]
kucharze
 • 2 szeregowców
 • 2 konie taborowe pociągowe[2]
 • kuchnia polowa
 • 2 kbk
razem poczet dowódcy i drużyna gospodarcza
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 2
 • szeregowcy: 8
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • kbk: 8
 • pistolety: 2[1]
3. I-wszy pluton
 dowódca plutony
 • oficer rezerwy
 
 • 1 pistolet[1]
zastępca dowódcy plutonu
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
obserwator
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kbk
1-wsza drużyna   
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kb
obsługa r.k.m
 • podoficer rezerwy
 • 3 szeregowców
 
 • 1 r.k.m.
 • 3 kbk
strzelcy
 • 9 szeregowców
 
 • 9 kb
2-ga drużyna
 drużynowy
 • podoficer rezerwy
 
 • 1 kb
strzelcy
 • 9 szeregowców
 
 • 9 kb
3-cia drużyna jak 2-ga
razem I-wszy pluton:
 • oficer rezerwy: 1
 • podoficerowie rezerwy: 6
 • szeregowcy: 30
 
 • r.k.m.: 1
 • kb: 30
 • kbk: 5
 • pistolety: 1[1]
4. II-gi i III-ci pluton jak I-wszy
 
 • oficerowie rezerwy: 2
 • podoficerowie rezerwy: 12
 • szeregowcy: 60
 
 • r.k.m.: 2
 • kb: 60
 • kbk: 10
 • pistolety: 2[1]
razem 1-wsza kompania
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 20
 • szeregowcy: 98
 • motocykl lub łazik[4] : 0-1
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m.: 3
 • kb: 90
 • kbk: 23
 • pistolety: 5[1]
D. 2-ga kompania jak 1-wsza
  
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 20
 • szeregowcy: 98
 • motocykl lub łazik[4] : 0-1
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m.: 3
 • kb: 90
 • kbk: 23
 • pistolety: 5[1]
E. 3-cia kompania jak 1-wsza
  
 • oficer służby stałej: 1
 • oficer rezerwy: 3
 • podoficerowie zawodowi: 2-3
 • podoficerowie rezerwy: 20
 • szeregowcy: 98
 • motocykl lub łazik[4] : 0-1
 • konie: 8[2]
 • wozy: 3[2]
 • rowery: 3
 • kuchnia polowa: 1
 • r.k.m.: 3
 • kb: 90
 • kbk: 23
 • pistolety: 5[1]
razem batalion
 • oficer służby stałej: 4
 • oficer rezerwy: 12
 • podoficerowie zawodowi: 8-11
 • podoficerowie rezerwy: 68
 • szeregowcy: 325
 • pracownicy kontraktowi lub państwowi: 1
 • motocykl lub łazik[4] : 1-4
 • konie: 34[2]
 • wozy: 13[2]
 • biedka sprzętowa: 2
 • rowery: 19
 • kuchnia polowa: 3
 • c.k.m: 2
 • r.k.m.: 9
 • kb: 270
 • kbk: 103
 • pistolety: 19[1]

uwagi:

 1. Nie wszystkie stanowiska mają określoną rangę. Wtedy opis ogranicza się do: oficer rezerwy, podoficer rezerwy, szeregowiec (st. strzelec i strzelec)
 2. Broń osobista oficerów służby stałej lub kontraktowej nie jest objęta etatem batalionu

 • 1) Do czasu przydzielenia pistoletów uzbrojeni w kbk.
 • 2) Konie i wóz z wynajmu tylko na większe ćwiczenia i w razie alarmu bojowego łącznie z woźnicami.
 • 3) w rzeczywistości często zastępowany przez 3 l.k.m.
 • 4) W przypadkach koniecznych zależnie od warunków terenowych zakupione ze środków społecznych.
 • 5) Tylko w kompaniach ON, które są związane organizacyjnie z powiatowymi Komendami Przysposobienia Wojskowego. Pełnili dodatkowo funkcje instruktorskie.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.332 s, memory: 16.99