WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk kawalerii - Drużyna pioniersko-gazowa z 1939

Etat mobilizacyjny na podstawie danych uzyskanych od Juliusza S.Tym[1].

Pluton kolarzy
Pluton kolarzy

Stan osobowy:

 • 1 podoficer,

 • 13 szeregowców

Uzbrojenie:

 • 14 kbk

 • 12 szabel

Konie (19):

 • 12 koni pod siodło (W1)
 • 2 konie juczne (W1),
 • 5 koni pociągowych (taczanka prawdopodobnie W1, wóz T lub W1), razem 19

Wyposażenie:

 • 1 taczanka przeciwgazowa
 • 1 wóz sprzętowy

Podległość taktyczna

 • bezpośrednim przełożonym drużyny był oficer broni i gazowy pułku

Podległość gospodarcza

 • szwadron gospodarczy pułku (przed mobilizacją drużyna dowódcy pułku)

Inna nazwa: 

 • w oficjalnych dokumentach drużyna występuje też pod nazwą drużyna pioniersko-przeciwgazowa

Znane odstępstwa

Według J.Wielhorskiego w 14 Pułku Ułanów pionierzy przewozili swój sprzęt na dwukółce.[2]

Pionier siedzący na dwukółce obok woźnicy nie był uzbrojony w szablę. Najbardziej prawdopodobne, że dwukółka zastępowała taczankę.

Reorganizacja w latach 30

sekcja pionierów (do 1936)

 Etat wojenny z 1936 roku przewidywał sekcję pionierów w według etatu:

 • 6 pionierów (sekcyjny, 2 pionierów, 3 koniowodów)
 • 8 koni (2 juczne)

reorganizacja (od jesieni 1937  do wiosny 1938)

Na podstawie rozkazu z lutego 1936 rozpoczęto zakrojony na szeroką skalę program rozbudowy pododdziałów pionierskich w brygadach kawalerii. Najpierw tytułem próby rozpoczęto reorganizację w Mazowieckiej Brygadzie Kawalerii: w 2 szwadronie pionierów sformowano pluton chemiczny, a w 1 pułku szwoleżerów drużynę pioniersko-gazową.
Zmiany te doprowadziły jednolitego stanu wszystkie 11 brygad. W każdej funkcjonował szwadron pionierów w składzie: dowódca z pocztem i drużyną dowódcy, pluton pionierów (zwany "plutonem minowym") i pluton pionierów chemiczny. Wyłącznie czas szkolenia specjalistycznego w szwadronie pionierów rozwijany był 3 pluton, który składał się z 3 lub 4 pułkowych drużyn pioniersko-gazowych

drużyna pioniersko-gazowa (po reorganizacji) 

Etat pokojowy po zakończeniu reorganizacji:

 • dowódca-podoficer, 2 kaprali, 7 szeregowców, 2 woźniców
 • 10 koni wierzchowych, 1 koń juczny, 5 koni pociągowych, taczanka obrony przeciwgazowej, wóz sprzętowy

zmiany z sierpnia 1939

 Etat pokojowy:

 • - dowódca (plutonowy), 13 szeregowców
 • - 14 koni wierzchowych, 2 koni pociągowych, 1 wóz sprzętowy

 • 1) Juliusz S.Tym, korespondencja.
 • 2) Janusz Wielhorski, Seria pięciu artykułów na temat organizacji pułku kawalerii wg etatu mobilizacyjnego z września 1939, które ukazały w latach 1959 - 1968 w piśmie "Przegląd Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii", (później zmiana nazwy na "Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej") Materiały zebrał i dostarczył wraz z komentarzami Krzysztof Gebhardt.
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.294 s, memory: 16.83