WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Regulamin piechoty - część III - kompania karabinów maszynowych - walka

Podczas redagowania dokumentu zmieniłem częściowo ortografię (na przykład zamiast czołga pisałem czołgu). Część starych wyrazów i zwrotów zachowałem. na przykład ciaśnin, czyli wąskich przejść

MINISTERSTWO SPRAW WOJSKOWYCH

REGULAMIN PIECHOTY

c z ę ś ć  III

KOMPANIA KARABINÓW MASZYNOWYCH

 WALKA

 

ROZKAZ WPROWADZAJĄCY.

Wprowadzam do użytku służbowego Regulamin Piechoty Cz. III. „Kompania karabinów maszynowych. Walka“ (P.2./1937 - III)

W związku z tym unieważniam

1. „Regulamin piechoty. Kompania karabinów maszynowych. Walka“ P.2/1923

2. Instrukcję taktycznego użycia plutonów broni towarzyszącej p.p. (projekt). 1929. Szt. Gł. O. III. L. 1045/Wyszk.

I. WICEMINISTER SPRAW WOJSKOWYCH

(-) GŁUCHOWSKI

generał brygady. 

Rozdział A. PODSTAWOWE CZYNNIKI WALKI CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH.

1. Siły moralne.

2. Ogólne zasady użycia karabinów maszynowych.

Rozdział B. POJEDYNCZY CIĘŻKI KARABIN MASZYNOWY.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Luzowanie.

5. Placówka.

6. Marsze i postoje.

7. Walka w szczególnych warunkach.

Rozdział C. Pluton karabinów maszynowych

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Wycofanie się z walki.

5. Czaty.

6. Marsze i postoje.

Rozdział D. PLUTON CIĘŻKICH KARABINÓW MASZYNOWYCH NA TACZANKACH.

ROZDZIAŁ E. KOMPANIA KARABINÓW MASZYNOWYCH.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Pościg.

4. Kompania karabinów maszynowych batalionu odwodowego.

5. Obrona.

6. Wycofanie się z walki.

7. Opóźnianie ogniowe.

8. Czaty.

10. Walki w szczególnych warunkach.

ROZDZIAŁ F. DZIAŁON MOŹDZIERZY.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Czaty.

ROZDZIAŁ G. PLUTON BRONI TOWARZYSZĄCEJ.

1. Postanowienia ogólne.

2. Natarcie.

3. Obrona.

4. Opóźnianie ogniowe.

5. Odwrót.

6. Marsz i postój.

7. Walki w szczególnych warunkach.

ROZDZIAŁ H. ARMATKA PIECHOTY.

1. Zasady ogólne.

2. Armatka w działaniach bojowych.

WARSZAWA 1937

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.294 s, memory: 16.99