WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Batalion czołgów lekkich (R 35) - Etat pierwotny

Opracowali: ppłk Krzysztof M.Gaj, Robert Wasilczuk

Wstęp – oficjalny etat DBr.Panc.

Etat został przygotowany przez Dowództwo Broni Pancernych, autorem projektu był pułkownik dypl. Kapciuk. Projekt został ujęty w ramy referatu z uzasadnieniem, oraz załącznikami w postaci tabel. Projekt jest datowany na 20.VII.1939, a podpisy zatwierdzające złożono w dniach 22.VII.39 i 25.VII.39r. (CAW L.dz.3907/mob.39).

Główne założenia projektu

Etat baonu czołgów R35 to kompilacja dwóch założeń organizacyjnych:

1. Rzut bojowy opiera się głównie na organizacji stosowanej w armii francuskiej (kompanie po 13 czołgów i pluton czołgów zapasowych z 6 czołgami). Poważną różnicą było przy tym zredukowanie załóg czołgów R35 do dwóch ludzi. Płk Kapciuk pisze, że uczynił to ze względów oszczędnościowych, tzn. zredukował zapas załóg z poziomu 100% do 33% (załogi zapasowe umieścił w kompanii techniczno-gospodarczej). Warto w tym miejscu zauważyć, że funkcyjni uznawani przez niego, jako 100% zapasu to opisywani już na stronie głównej „graisseurs” - „smarownicy” stanowiący organiczną cześć obsługi technicznej pojazdu. (Wiele wskazuje na to, że reorganizacja baonu dokonana przez mjr Łuckiego miała na celu właśnie przywrócenie tych funkcyjnych – patrz rekonstrukcja).

Zmianami w rzucie bojowym w stosunku do organizacji francuskiej było wprowadzenie do organizacji plutonu OPL i drużyny regulacji ruchu.

2. Pododdziały składające się na dowództwo baonu i służby (rzut techniczno-gospodarczy) były w gruncie rzeczy kalką organizacji baonu czołgów 7TP, z kilkoma zmianami, których główną była redukcja plutonu łączności do poziomu drużyny (rezygnacja z oficera łączności również została uzasadniona względami oszczędnościowymi).

Nieco inaczej niż w baonach czołgów typu 7TP zorganizowano służby techniczne – kompanie otrzymały tylko po 2 patrole reparacyjne wobec czego wyjęto je ze składu plutonów czołgów (plutonów liniowych było cztery).

Poza tym dokonano kilka drobnych zmian w składzie warsztatu w kompanii techniczno-gospodarczej – w strukturze pojawił się dźwig (kran).

Plany dotyczące terminów sformowania baonu i jego wejścia do tabel mob.

W referacie płk Kapciuka znajduje się informacja, że przeszkolenie batalionu powinno zostać całkowicie zakończone z dniem 25.VIII.39r., przy czym termin uzależnił od możliwości wyposażenia w sprzęt motorowy, którego DBrPanc. przydzielić nie mogło (braki). Ze względu na złożoność tego zagadnienia, jak też wspomniane liczne zmiany organizacyjne wprowadzane w trakcie formowania oddziału, szczegółowe opisy są na stronie „rekonstrukcja”. Zobacz

Etat ściśle wg założeń projektu

Organizacja przedstawiona na tej stronie wynika wprost z danych zestawionych w tabeli, w „czystej” postaci – bez zagłębiania się w późniejsze praktyczne modyfikacje.

Batalion czołgów lekkich (R-35)

pododdziałstan osobowy:uzbrojenie:
of.pdf.szer.razempist. of.czołg R-35ckm wz.30rkm wz.28kbk wz.98pist. wz.35
dowództwo batalionu733661066 437321
kompania techniczno-gospodarcza35961123362 7842
I kompania czołgów5341857513  1834
II kompania czołgów5341857513  1834
III kompania czołgów5341857513  1834
razem25194181400244563205165
Oficerowie:podpułkownik, major/kapitan, 5 kapitanów, 4 kapitan/porucznik,
14 porucznik/podporucznik
Podoficerowie:7 st. sierżantów, 33 sierżantów, 62 plutonowych, 92 kaprali
Szeregowcy:55 st. pancernych, 126 pancernych
PRZYPISY
z 243
generate time: 0.306 s, memory: 16.83