WOJSKO POLSKIE - struktury organizacyjne

z 243

Pułk Kawalerii - rekonstrukcja

Pułk kawalerii

Rozpoczynam serię zmian w danych o pułkach kawalerii. Związane to jest z uzyskaniem nowych danych dzięki uprzejmości ppłk Juliusza S.Tym, autora książek o kawalerii II Rzeczpospolitej.

Dotychczasowe dane opierały się na informacjach otrzymanych od nieocenionego Krzysztofa Gebhardta, opracowanych na podstawie długoletnich pracy Janusza Wielhorskiego. Dane te były zbierane głównie z relacji. Juliusz Tym oparł się również na artykułach Janusza Wielhorskiego, ale uzupełnił te dane o dokumenty odnalezione w CAW. Dzięki tym dokumentom, odtworzył krok po kroku zmiany w etatach i uzyskał stany pokrywające się ze dokumentów mobilizacyjnych 15 Pułku Ułanów. Dlatego dane te należy uznać za wysoce prawdopodobne. Dysponując tak dokładną liczbą poszczególnych pododdziałów zdecydowałem się na ponowne rozrysowanie schematów. W niektórych modyfikacje będą minimalne (różnica jednego żołnierza w szwadronie liniowym), w innych bardzo duże.

PRZYPISY
z 243
generate time: 0.276 s, memory: 16.83